Sammanfattningen av statistiken för september

Här nedan visas de fem artiklar/notiser inom varje huvudområde som under september haft flest antal sidvisningar. Totalt har vi haft 13331 sidvisningar.
Redovisas i formatet: Antal gånger sidan visats/Genomsnittlig sessionslängd i minuter:sekunder.
 

Omvärlden   (8,39% av totalt 13331 sidvisningar)

 1. Baltutlämningen       111/00:47

 2. Tysklands delning       96/5:06

 3. Järnridån                       88/4:47

 4. Marshallplanen            65/6:50

 5. Pragvåren                      64/2:55

Elektronikutveckling   (6,95%)

 1. Uppfinnare            162/4:46

 2. Fiberoptik              128/4:48

 3. Tidmätning              98/3:30

 4. Elektronrör (GG)    43/7:12

 5. ESD                            30/7:04

Flygvapnet  (19,82%)

 1. Fpl 35  N1         124/1:09

 2. Fpl 29 N2            81/4:23

 3. Fpl JA37 N2        81/2:51

 4. Fpl J35F N2        68/2:29

 5. Fpl 37    N1         53/1:19

Avionik  (13,28%)

 1. Reflexsikten                           42/00:23

 2. Taktiska anfallstyper           29/00:52

 3. Bombsikten 2, 3, 9              29/00:57

 4. Fpl 37 Avioniksystem  N2  24/3:46

 5. PS-37A                                    24/2:01

Marktele  (10,55%)

 1. PS-90/91                50/2:13

 2. Gotlandsradar      28/1:56

 3. PS-66                      23/3:20

 4. PS-860T                 22/0:25

 5. PS-08                     18/3:18

Mätteknik  (3,25%)  

 1. Noggrannhet              191/4:39

 2. AMPA                             8/17:44

 3. Magnetic                       7/0:25

 4. Begrepputredning       6/3:47

 5. ISO 5725                       6/7:43

CVA-historik  (1,94%)

 1. Flyget 50 år i Arboga    36/2:18

 2. CVA-fältet                        22/3:48

 3. Nausta (Rask)                 17/6:15

 4. Marktelehistorik            14/1:20

 5. Centrala verkstäder      13/1:21

Resmat-historik  (0,08%)

 1. Namnbyten      5/00:09

 2. Delta                  1/00:08

 3. IRMA smst       1/00:28

Kuriosa  (2,37%)

 1. Potentiometer                   76/4:01

 2. Hemmelige rom                36/5:29

 3. Statshemligt                       28/4:52

 4. Karikatyrer och skämt     24/0:17

 5. Optimus nr 39                    19/4:17

Baksidan  (1,96%)   Här redovisas endast inloggningar under knappar.

 1. Nya manus     77/0:25

 2. Protokoll        17/2:22

 3. Statistik           8/3:33

 4. Dokument      7/0:18

 5. Arkiv                6/0:09

 6. Medlemmar   5/0:19

 7. Innehåll           5/2:14

 8. Nyhetsbrev     3/0:59

 9. Mallar              2/0:22