Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
Virtual Museum

 

 

 

 

 

 

Innehåll i vårt Mätinstrumentmuseum.

 

In English

 • Vi har skrivit notiser om ett stort antal mätinstrument. Notiserna innehåller högklassiga bilder och länkar till interna och externa källor för fördjupad information. Utvecklas kontinuerligt. Aktuellt läge framgår av Innehållsförteckningen.
   

 • I vårt bibliotek har vi mer än 4000 Manualer och beskrivningar av mätinstrument. Innehållet förtecknas i ett Dokumentregister.
  För tillgång till dokument i vårt bibliotek, e-posta vår Bibliotekarie
   

 • Försvarets Typkatalog Teletekniska Mätinstrument där c:a 1300 mätinstrument finns upptagna.
  Avsikten med typkatalogen var att standardisera benämningar och beteckningar, införa Försvarets Materielkod, M-kod och publicera specifikationer över prestanda och toleranser.