Arboga Electronics History Society Sweden

Electronic Test Instrument Museum

AEF Virtual Museum

General Radio

Ursprunglig benämning/

Original name

Svensk benämning/

Swedish name

Standard Inductor 106-L

Normalinduktans GR 106-L

Variable Inductor 107-J

Variabel Induktans GR 107-L

Decade Condenser 219-M

Dekadkondensator GR 219-M

Precision Condenser 222

Precisionskondensator

Audio Frequency Meter 434-B,

LF Frekvensmeter GR 434-B

Output Power Meter 583-A

LF-effektmeter

Decade Resistance Box 602-L

Dekadmotstånd GR 602-L

Decade Resistance Box 602-N

Dekadmotstånd GR 602-N

Standard Signal Generator 605-B

Signalgenerator GR 605-B

Beat Frequency Generator 613-B

LF generator GR 613-B

Impedance Bridge 650-A

Impedansmätbrygga GR 650-A

Direct-Current Amplifier 715-AS3

Likspänningsförstärkare GR 715-AS3

Heterodyne Frequency Meter 720-A

Frekvensmeter GR 720-A

Precision Capacitor 722-D

Variabel kondensator GR 722-D

Precision Capacitor 722-M

Variabel kondensator GR 722-M

Precision Capacitor 722-MD

Variabel kondensator GR 722-MD

Precision Wavemeter 724-A

Frekvensmeter GR 724-A

Vacuum Tube Voltmete 726-A

Rörvoltmeter GR 726-A

Wavemeter 758-A

Frekvensmeter GR 758-A

Test Signal Generator 804-A

Signalgenerator GR 804-A

Standard Signal Generator 805-C

Signalgenerator GR 805-C

Ursprunglig benämning/

Original name

Svensk benämning/

Swedish name

Wave Filter 830-B

Högpassfilter GR 830-B

Coaxial Components GR 874 series

Koaxialsystem GR 874

Variable Capacitor 874-VCL

Koaxialkondensator GR 874-VCL

Precision Slotted Line 900-LB

Precisionsmätledning GR 900-LB

Precision Tuner GR 900-TUA

Avstämmare GR 900-TUA

Radio Frequency Bridge 916-AL

HF-mätbrygga GR 916-AL

Tuner GR 900-TUB

Avstämmare GR 900-TUB

Unit Oscillator 1208-B

Oscillator GR 1208-B

Unit Oscillator 1209-B

Oscillator GR 1209-B

Unit Oscillator 1211-C

Oscillator GR 1211-C

Unit Null Detector 1212-A

Nolldetektor GR 1212-A

Unit IF Amplifier 1216-A

MF-förstärkare GR 1216-A

DC Amplifier and Electrometer 1230-A

URI-meter GR 1230-A

Adjustable Filter 1231-P5

Filter GR 1231-P5

VHF Bridge 1601-A

VHF-mätbrygga GR 1601-A

Impedance Comparator 1605-AH

Impedanskomparator GR 1605-AH

Capacitance Measurement System GR 1621

Kapacitansmätsystem GR 1621

Inductance Bridge Type 1632-A

Kapacitansmätbrygga GR 1632-A

Impedance Bridge 1650-A

RLC-mätbrygga GR 1650-A

Output Power Meter 1840-A

LF-effektmeter GR 1840-A

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Standard Inductor Type 106-L

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
255

 


 

 

Normalinduktans GR 106-L

Redan 1916 i katalog A lanserade General Radio, induktanserna med fasta värden GR 106A - D. Då var induktans en relativt okänd storhet.
Ett referensvärde var därför av stort värde.
 

Nominellt värde:

0,1 mH

Osäkerhet:

±0,1 % vid 1000 Hz

Serienummer:

3257

Tillhört:

Kungl. Armetygförvaltningen, KATF/EA/KS, nr 03.02

Kalibrerad:

Av GR den 24 maj 1947 av signaturen J.F.E.

Specifikation:

GR Catalog F 1930

Referens:

GR Catalogue A 1916

 

         

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Variable Inductor Type 107-J

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
127

Variabel Induktans GR 107-J

Redan i General Radios första katalog A från 1916 återfanns variabla induktanser. Dessa har senare förbättrats. Denna modell är en nyutveckling annonserad 1932.
Huvudsaklig användning var i samband med bryggmätningar av impedans.

Induktansområde:

9µH…50µH

Serienummer:

4837

Tidigare ägare:

Kungl. Armetygförvaltn, KATF/EA/ KS nr 03.01  

Specifikation:

GR Catalog G 1932

Referens:

GR Experimenter June 1932


 

            

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Decade Condenser Type 219-M

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
538


 

 

Dekadkondensator GR 219-M

Redan i katalog E från 1938 lanserade General Radio dekadkondensatorer. GR Experimenter behandlar ingående problemen med restkapacitans, restimpedans och frekvensberoende.
 

Kapacitansomr:

1,11 µF...0,01 µF i 3 dekader

Osäkerhet:

±1 %, för 0,1 µF dekaden ±2 %

Serienummer:

2319

Tillhört:

Kungl. Marinförvaltningens TeleLab. Märkt 36.

Specifikation:

GR Catalog K 1948

Referens:

GR Experimenter Oct 1942

Ersattes av:

GR Type 1419

 
          

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Condenser Type GR 222

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
517

Precisionskondensator GR 222

Användes bland annat som normalkondensator vid bryggmätningar.
 

Kapacitansomr:

55 pF...1100 pF

Osäkerhet:

Individuellt kalibrerade

Benämning:

Variabel kondensator

Serienummer:

452

Kommer från:

Marinförvaltningens TeleLab

Specifikation:

GR Catalog E 1928

Referens:

GR Experimenter Oct 1935

Ersattes av:

GR Type 722 1936


          

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Audio Frequency Meter Type 434-B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
145

 

LF Frekvensmeter GR 434-B

Denna LF frekvensmeter från 1931 är baserad på en Wienbrygga.
RC-nätverket utvecklades 1891 av Max Wien (1866 - 1938).
 

Mätområde:

20 Hz...20 kHz

Mätosäkerhet:

± 0,5 %

Nolldetektor:

Yttre detektor krävdes.

Serienummer:

222

Tillhört:

KATF EL. LAB. Reg. nr 64.50

Specifikation:

GR Catalog J 1936.

Referenser:

GR Experimenter Nov 1931
       

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Output Power Meter Type 583-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
121


 

LF-effektmeter GR 583-A

Denna effektmeter utvecklades som ett led i att specificera en rundradiomottagares egenskaper 1928. Förutom känslighet och selektivitet var LF uteffekt en viktig parameter. Speciellt som högtalare började ersätta hörlurar i början av 1930-talet.

Mätområde:

0,1 mW...5 W

Impedans:

2,2 ... 29 kΩ

Serienummer:

866

Beskrivning:

AEF arkiv nr 3952.

Specifikation:

GR Catalog G 1934.

Referenser:

GR Experimenter May 1932.

Kopior:

Detta instrument är kopierat av ett flertal tillverkare.
AEF har två kopior - från Philips och Windsor.

Ersattes av:

GR Type 1840-A 1965.

 

     

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Decade Resistance Box Type 602-L

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
775

 


 

 

Dekadmotstånd GR 602-L

Dekadmotstånd var en nödvändighet vid utveckling och provning av analoga kretsar. Denna enhet annonserad 1936, var en vidareutveckling av typ 102 från 1928, se GR Catalog E.
Frekvenskarakteristiken behandlas utförligt i GR Experimenter nedan.
 

Resistansområde:

111 100 ohm i 10 ohms steg.

Noggrannhet:

±0,1%, dekad 0,1ohm ±1%

Serienummer:

2872

Tillhört:

--

Specifikation:

Ur GR Catalog J 1936

Referens:

GR Experimenter Feb 1932

 

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Decade Resistance Box Type 602-N

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
539  
 

Dekadmotstånd GR 602-N

Dekadmotstånd var en nödvändighet vid utveckling och provning av analoga kretsar. Denna enhet annonserad 1936, var en vidareutveckling av typ 102 från 1928, se GR Catalog E.

Resistansområde:

11 111 ohm i steg om 0,1 ohm

Osäkerhet:

±0,1 %, 0,1 ohm dekaden ±1 %

Serienummer:

2872

Tillhört:

Marinförvaltningens Telelaboratorium

Specifikation:

GR Catalog G 1932

Referenser:

GR Experimenter Feb 1932.

Ersattes av:

GR Type 1432 1951.

 

         

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Standard Signal Generator Type 605-B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
297

 


Signalgenerator GR 605-B

GR var en pionjär i USA med den första signalgeneratorn typ 403 1928. Denna var ett resultat av behovet inom den växande radioindustrin att kvantifiera egenskaperna hos rundradiomottagare. Typ 605-A, försedd med buffertförstärkare, kom 1936. Med 605-B infördes nätanslutning.

Frekvensområde:

9,5 kHz...30 MHz

Serienummer:

687

Tillhört:

Armetygförvaltningen KATF EA LAB, reg nr 22

Beskrivning:

AEF arkiv nr 3943

Specifikation:

Catalog K 1939 och Catalog E 1928 (Type 403)

Referenser:

Experimenter Nov 1928; Prov av rundradiomottagare.

 

Experimenter March 1930; Type 403 Signal Generator.

 

Experimenter June 1936; Type 605-B Signal Generator.

              
   

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Beat Frequency Generator Type 613-B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
103

 

 

LF generator GR 613-B

För att åstadkomma ett stort frekvensområde med relativt konstant utspänning, används svävgeneratorer. Utfrekvensen blir då skillnadsfrekvensen mellan en fast och en variabel oscillator.

Frekvensområde:

10...12 kHz i ett område.

Frekvenskalibrering:

Vid 100 Hz mot tungelement.

Utspänning:

Max 16 V emk.

Serienummer:

252

Tillhört:

KATF, EL.LAB, reg nr 58.2/EA

Specifikation:

GR Catalog M 1939.

Referenser:

GR Experimenter Nov 1931

           

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Impedance Bridge Type 650-A

Tillverkningsperiod
Manufacturing period

AEF
185
279


 

 Impedansmätbrygga GR 650-A

GR 650-A annonserades 1933 för batteridrift försedd med en mekanisk 1000 Hz oscillator. Som detektor för balans användes hörlurar eller visarinstrument.1948 kom enheten för nätanslutning GR 650-P1 (stora bilden) med 1 kHz oscillator kombinerad med förstärkare.

Resistans: 1 mΩ...1 MΩ

Kapacitans: 1 pF ... 100 µF

Induktans: 1 µH...100 H

Förlustfaktor: R/X och Q

Har tillhört:

FOA 3

Serienummer:

AEF 185: s/n 5229 och AEF 279: s/n 4094

Specifikation:

GR Catalog H 1935.

Beskrivning:

GR 650 Manual, AEF arkiv 3946.

Referenser:

GR 650 GR Experimenter April/May 1933 och

 

GR Catalog 1946, sid 78 650-P1

Ersattes av: 

GR Type 1650-A 1955.

                  

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Direct-Current Amplifier Type 715-AS3

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
141

 


Likspänningsförstärkare GR 715-AS3

Den likspänningsförstärkare som möjliggjorde registrering av långsamma förlopp vid låga spänningsnivåer med valbar ingångsimpedans. Avsedd som förförstärkare till skrivare som krävde hög inström, vanligen 5mA. Den kunde även användas som voltmeter.

Inspänning:

0,1...1V

Ingångsmotstånd:

Valbart upp till 150 kohm

Mätosäkerhet:

±1 % som voltmeter

Serienummer:

808

Tillhört:

FOA 3, inv-nr 3M 315.

Beskrivning:

GR 715-A Manual, AEF arkiv 3949.

Specifikation:

GR Catalog L 1948

Referenser:

GR Experimenter Feb 1939.

Ersattes av:

GR Type 1230-A 1956.

 

              

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Heterodyne Frequency Meter Type 720-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
271

 


 

 

Frekvensmeter GR 720-A

Avsedd för frekvensmätningar på VHF och UHF bandet. Genom att utnyttja en butterflykrets (se Experimenter Oct 1944) där kapacitans och induktans varieras samtidigt uppnåddes fördelaktiga prestanda.
720-A introducerades med batterimatning men redan 1946 kom nätenheten 1281-A som ingår i detta objekt.

 

Frekvensområde:

100...200 MHz, med övertoner 10...3000 MHz

Mätosäkerhet:

±0,1 %

Serienummer:

576

Tillhört:

FOA 3, reg nr 3M 2.85

Beskrivning:

AEF arkiv nr 3951.

Specifikation:

Ur GR Catalog L 1948

Referens:

GR Experimenter July/Aug 1945

 

          

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Capacitor Type 722-D

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
518

 

 

Variabel kondensator GR 722-D

General Radio Type 722 var en utveckling av Type 222 för användning vid högre frekvenser. Denna frekvensnormal var avsedd att användas vid impedansmätningar inom radiofrekvensområdet enligt substitutionsmetoden.

Kapacitansområde:

100 pF...1150 pF och 25 pF...105 pF

Temperaturkoefficient:

+0,002 %/°C

Osäkerhet:

±0,1 pF eller ±0,1 %

Serienummer:

643

Tillhört:

Marinförvaltningen TeleLab.

Specifikation:

GR Catalog N 1954

Referenser:

GR Experimenter Feb 1937.

 

        

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Capacitor Type 722-M

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
246

 


Variabel kondensator GR 722-M

Denna kondensator var avsedd för bryggmätningar enligt substitutions- metoden och visar kapacitansen direkt i pF när den inte är inkopplad till bryggan.

Kapacitansområde:

0 pF...1000 pF

Övriga parametrar:

Serieinduktans 0,06 µH, resistans 0,02 ohm

Temperaturkoefficient:

+0,002 %/°C

Osäkerhet:

Individuellt kalibrerad ±0,4 pF eller ±0,1 %

Kalibrerad:

Av General Radio i maj 1952.

Serienummer:

3877

Tillhört:

KATF/EA/KS nr 02.05.

Specifikation:

GR Catalog N 1954, sid 50.

Referens:

GR Experimenter June 1947.

        

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Capacitor Type 722-MD

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
454

 

 

Variabel kondensator GR 722-MD

General Radio Type 722-MD var en utveckling av Type 222 för användning vid högre frekvenser. Denna kapacitansnormal var avsedd att användas vid impedansmätningar inom radiofrekvensområdet enligt substitutionsmetoden.

Kapacitansområde:

0 pF...1050 pF och 0 pF...105 pF

Temperaturkoefficient:

+0,002 %/°C

Osäkerhet:

±0,1 pF eller ±0,1 %

Frekvensberoende mm:

Se GR Experimenter May 1947.

Serienummer:

7929

Tillhört:

Marinförvaltningen TeleLab.

Specifikation:

GR Catalog N 1954

     

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Wavemeter Type 724-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
253

 


Frekvensmeter GR 724-A

Instrumentet hade sju yttre spolar som täcker frekvensområdet upp till 50 MHz. En inbyggd rörvoltmeter ersatte tidigare termoelement som lätt överbelastades.

Frekvensområde:

16 kHz...50 MHz

Mätosäkerhet:

±0,25 %

Kalibrering:

Mot medföljande kalibreringstabell.

Kalibrerad av GR:

29 maj 1940 av POL.

Serienummer:

444

Tillhört:

Marinförvaltningen

Specifikation:

GR Catalog J 1936

Referens:

GR Experimenter March 1936

Ersattes av:

Type 724-B med direktvisning av frekvens 1948.

 

             

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Vacuum Tube Voltmeter Type 726-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
124

 


Rörvoltmeter GR 726-A

Denna HF-voltmeter som först var batteridriven, utnyttjade som detektor det första elektronröret helt i glas (acornröret) som introducerades 1934 av RCA. Den nätdrivna versionen kom 1943.

Mätområde:

0,1...150 V i 5 områden.

Ingångsimpedans:

6 MΩ parallellt med 6 pF.

Frekvensfel:

<1% upp till 50 MHz.

Serienummer:

157

Tillhört:

KATF ELAB

Specifikation:

GR Experimenter May 1937, sid 6.

Beskrivning:

GR 726-A Manual, AEF arkiv 3954.

Referenser:

Allmänt GR Experimenter May 1937
HF-egenskaper GR Experimenter May 1941.

               

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Wavemeter Type 758-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
200

 

 

Frekvensmeter GR 758-A

Direktvisande absorptions-frekvensmeter med stort frekvensområde.
Det stora frekvensområdet åstadkoms genom att samtidigt variera
L och C i resonanskretsen genom användande av General Radios butterflykrets. Som indikator vid resonans används en glödlampa.

Frekvensområde:

55 till 400 MHz

Mätosäkerhet:

±2 %

Serienummer:

4704

Tillhört:

FOA 3, reg nr 1742.

Specifikation:

GR Catalog K5 1945, sid 58.

Referenser:

GR Experimenter Aug 1940.

 

              

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Test Signal Generator Type 804-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
298


 

Signalgenerator GR 804-A

Detta är en tidig UHF signalgenerator. Föregångaren GR 604-B med  separata spolar för varje frekvensområde introducerades redan 1935.

Frekvensområde:

7,5 till 330 MHz i 5 områden.

Utspänning:

5 µV till 20 mV

Modulation:

Internt 400 Hz

Serienummer:

116

Tillhört:

KATF EL LAB nr 58-26.

Referens/Specifikation: GR Experimenter Nov 1939.

  
        

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Standard Signal Generator Type 805-C

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
325

 

 
 

Signalgenerator GR 805-C

Detta är sannolikt ett av General Radios tyngsta instrument med sina 54 kg. Typ 805-A annonserades 1943 och den sista versionen 805-D kom 1961.

Frekvensområde:

16 kHz till 50 MHz

Fininställning:

Med upplösning ±0,01 %

Utspänning:

0,1 µV till 2V vid impedansen 75Ω.

Serienummer:

1286

Tillhört:

KATF EL. LAB, reg nr 68.47.

Beskrivning:

GR 805-C Manual, AEF arkiv.

Specifikation:

GR Catalog K5 1945.

Referenser:

GR Experimenter Nov 1942.

             

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Wave Filter Type 830-B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
115

 

Högpassfilter GR 830-B

Detta högpassfilter är byggt i två sektioner för att få god karaktäristik.

Gränsfrekvens:

500 Hz

Bandpassdämpning:

Mindre än 3 dB

Filterkarakteristik:

Kan ses här i serie med 1000 Hz lågpassfilter.

Impedans:

500Ω

Tillhört:

KTH El Mät, nr 1075.

Specifikation:

GR Catalog J 1936.

 

    

 

   


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Coaxial Components GR 874 series

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
127

 


 

 

Koaxialsystem GR 874

1948 introducerade General Radio en helt ny könlös koaxialkontakt.  Denna kom till stor användning för mätningar vid frekvenser upp till flera GHz.
Några år senare introducerades en mätledning som möjliggjorde impedansmätningar från 300 MHz. Systemet utvecklade till att omfatta en mängd komponenter baserade på GR 874 kontakten, som med åren vidareutvecklades för användning upp till 7,5 GHz

 

Tillhört:

KFF-LAB

Specifikation:

Ur GR Catalog M 1951

Referens:

GR Experimenter Oct 1948

 

GR Experimenter Nov 1950 

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Variable Capacitor Type 874-VCL

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
745

 

Koaxialkondensator GR 874-VCL

Denna kondensator användes som avstämningselement vid mätningar med det av General Radio framtagna koaxialsystem GR874. Den användes vid frekvenser under 500 MHz.

Kapacitansområde:

Ca 14 pF...70 pF

Inställning:

Skala 0 till 100 med linjär kapacitansinställning.

Specifikation:

GR Catalog S 1965.

Referenser:

GR Experimenter Oct 1948. Koaxialkontakt 874.

 

GR Experimenter Jan 1950. UHF-mätningar.

 

     

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Slotted Line Type 900-LB

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
701

 

 
 

Precisionsmätledning GR 900-LB

Med General Radios introduktion av koaxialkontakten GR 900 inleddes en ny era inom koaxialmättekniken. Denna mätledning är ett exempel på de nya produkter som baserades på GR900-kontakten.

Karakteristisk impedans

50Ω ±0,1 %

Frekvensområde:

0,3 till 9,0 GHz

Kvarstående SVR:

Se diagram.

Tillhört:

FFV Mätteknik Arboga.

M-nummer:

3636-123010

Serienummer:

132

Specifikation:

GR Catalog S 1965.

Referenser:

GR Experimenter Nov 1963.

            

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Precision Tuner GR 900-TUA

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
127

 


 

 

Avstämmare GR 900-TUA

Med General Radios introduktion av koaxialkontakten GR 900 i mitten av 1960-talet inleddes en ny era inom koaxialmättekniken.
Denna stubbavstämmare var avsedd att eliminera reflektioner vid SVF-mätningar med krav på storprecision.

 

Frekvensområde:

1 GHz till 8,5 GHz

Tillhört:

Normalmätplats vid FFV i Arboga.

Specifikation:

Ur GR Catalog 1978

Referens:

GR Experimenter Jan 1965


 

 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Tuner GR 900-TUB   

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
127

 


 

 

Avstämmare GR 900-TUB

Med General Radios introduktion av koaxialkontakten GR 900 i mitten av 1960-talet inleddes en ny era inom koaxialmättekniken.
Denna stubbavstämmare var avsedd att eliminera reflektioner vid SVF-mätningar med krav på storprecision.

 

Frekvensområde:

0,25 GHz till 2,5 GHz

Tillhört:

Normalmätplats vid FFV i Arboga.

Specifikation:

Ur GR Catalog 1968

Referens:

GR Experimenter Jan 1965


 

     

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Radio Frequency Bridge Type 916-AL

Tillverkningsperiod
Manufacturing period

AEF
277

 

HF-mätbrygga GR 916-AL

Denna mätbrygga är avsedd för att direkt mäta impedansen på antenner, kretselement etc. Föregångaren 916-A annonserades 1944 med frekvensområdet 400 kHz till 60 MHz.

Frekvensområde:

50 kHz till 5 MHz

Reaktansområde:

±11 kΩ vid 100 kHz

 Resistansområde:

0...1000 Ω

Serienummer:

2006

Tillhört:

KFF nr 4081

Specifikation:

GR Catalog P 1959

Beskrivning:

GR 916-AL Op-inst, AEF arkiv 1364.

Referenser:

GR Experimenter March 1949.

M-nummer:

3637-107010

               

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Unit Oscillator Type 1208-B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
702

 


 

 

Oscillator GR 1208-B

En av fyra enhetsoscillatorer som täckte frekvensområdet 50...2000 MHz. Genom användning av yttre modulator, dämpare, svepmekanism och HF-voltmeter kunde en modulärt uppbyggd signalgenerator eller svepgenerator skapas i experimentellt syfte.
   

Frekvensområde:

65...500 MHz

Uteffekt vid 50Ω:

Mer än 80 mW.

Strömförsörjning:

Yttre strömkälla.

Tillhört:

Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås.

Serienummer:

1705

Beskrivning:

AEF arkiv 3973.

Specifikation:

GR Catalog O 1956, sid 116-117.

Referenser:

GR Experimenter May 1950.

 

   

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Unit Oscillator Type 1209-B

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
705

 


 

 

Oscillator GR 1209-B

Med denna och tre andra enhetsoscillatorer täcktes frekvensområdet 50...2000 MHz. Genom användning av yttre modulator, dämpare, svepmekanism och HF-voltmeter kunde en signalgenerator eller svepgenerator skapas för teständamål.
 

Frekvensområde:

250...920 MHz

Uteffekt vid 50Ω:

Mer än 100 mW. 500 mW i frekvensområdets mitt.

Strömförsörjning:

Yttre strömkälla.

Tillhört:

Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås.

Serienummer:

3114

Beskrivning:

AEF arkiv 3975.

Specifikation:

GR Catalog N 1954, sid 170.

Referenser:

GR Experimenter May 1950.

 

    

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Unit Oscillator Type 1211-C

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
704


 

 

Oscillator GR 1211-C

Denna oscillator är av enkel konstruktion och avsedd för matning av VHF-mätbryggor. Svepmekanism kan anslutas till oscillatorn.
 

Frekvensområde:

0,5...50 MHz i två områden.

Kalibrering:

±2%

Uteffekt vid 50Ω:

2 W vid 0,5..5 MHz och >0.2 W vid 5..50 MHz.

Strömförsörjning:

Yttre strömkälla.

Tillhört:

Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås.

Serienummer:

2588

Beskrivning:

GR 1211-C Manual, AEF arkiv 3977.

Specifikation:

GR Catalog S 1965, sid 139-144.

 

    

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Unit Null Detector Type 1212-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
691


 

 

Nolldetektor GR 1212-A

Instrument avsett att användas som indikator för balans vid mätningar med växelströmsbryggor.
 

Frekvensområde:

20 Hz...5 MHz

Känslighet:

Logaritmisk 10 µV...100 V

Tillhört:

Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås.

Serienummer:

1376

Beskrivning:

GR 1212-A Manual, AEF arkiv 3978.

Specifikation:

GR Catalog N 1954, sid 110-111.

Referens:

GR Experimenter February 1953.

 

    

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Unit IF Amplifier Type 1216-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
697 

 

MF-förstärkare GR 1216-A

Enheten användes som detektor vid vissa bryggmätningar och som förstärkare med generella detektorer.
 

Frekvens:

30 MHz

Bandbredd:

Större än 0,5 MHz vid -3 dB.

Känslighet:

50 µV

Tillhört:

Flygförvaltningens Verkstadsskola i Västerås.

Serienummer:

2062

Beskrivning:

GR 1216-A Manual, AEF arkiv 3982.

Specifikation:

GR Catalog N 1954, sid 118-119.

Referens:

GR Experimenter May 1954.

 

       
 

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
DC Amplifier and Electrometer  Type 1230-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
930


 

 

URI-meter GR 1230-A

Detta instrument är i princip en millivoltmeter med mycket hög ingångsresistans.
 

Mätområde spänning:

±30 mV...±10 V

Mätområde ström:

±30 pA...±30 mA

Resistans:

10 M ±30 Ω...500 TΩ

Tillhört:

 

Serienummer:

643

Beskrivning:

GR 1230-A Manual, AEF arkiv 3986.

Specifikation:

GR Catalog O 1956, sid 2 och 3.

Referens:

GR Experimenter March 1956.

 

      

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Adjustable Filter Type 1231-P5

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
703


 

 

Filter GR 1231-P5

Parallellresonansfilter avsett till att reducera bakgrundsbrus och övertoner  vid bryggmätningar.
 

Frekvenser:

11 förinställda frekvenser inom 50 Hz till 100 kHz.

Tillhört:

--

Serienummer:

643

Beskrivning:

AEF arkiv 3986.

Specifikation:

Utdrag ur GR Catalog S 1965.

Referens:

GR Experimenter June 1951.

 

  

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
VHF Bridge Type 1601-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
675


 
 

VHF-mätbrygga GR 1601-A

Denna mätbrygga är en vidareutveckling av GR 916-A för att möta behovet av impedansmätningar inom VHF-området.
 

Frekvensområde:

10...165 MHz

Reaktansområde:

+/-200 Ω vid 100 MHz.

Resistansområde:

0...200 Ω

Tillhört:

FOA 3, Org.nr 3M 32164

Serienummer:

292

Beskrivning:

GR 1601-A Manual

Specifikation:

GR Catalog N 1954, sid 100-101.

Referens:

GR Experimenter February 1950.

 

  

 

   


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Impedance Comparator Type 1605-AH

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
912


 

Impedanskomparator GR 1605-AH

Denna komparator var avsedd för snabb produktionstest med stor noggrannhet. Den jämför samtidigt både magnitud och fasvinkel.

Mätområden:

Resistans, kapacitans och induktans.

Indikering impedans:

Differens i magnitud och fasvinkel.

Serienummer:

1603

Tillhört:

CVA avdelning Komponentprovning.

Beskrivning:

GR 1605-A and AH Manual, AEF arkiv 4012.

Specifikation:

GR Catalog R 1963.

Referenser:

GR Experimenter April 1960.

 

  

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Capacitance Measurement System GR 1621

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
320, 321, 322

 


 

 

Kapacitansmätsystem GR 1621

Mätsystemet består av:
GR 1616 Precisions Capacitance Bridge, GR 1316 Oscillator och
GR 1238 Detector

 

Kapacitans

• Mätområde:

10-7 pF...10 µF

 

• Noggrannhet:

10 ppm

 

• Upplösning:

12 siffror

Konduktans

• Mätområde:

1-10 µs...1000 µs

 

• Noggrannhet:

0,1%

 

• Upplösning:

5 siffror

Frekvensområde:

10 Hz till 100 kHz

Tillhört:

Normalmätrum AMP0012 vid FFV i Arboga.

Specifikation:

Ur GR Catalog 1973

Referens:

GR Experimenter Oct/Dec 1970


 


 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Inductance Bridge Type 1632-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
319

 


 

 

Kapacitansmätbrygga GR 1632-A

Denna mätbrygga mäter parallell- eller seriekomponenterna på en tvåpolig jordad spole inom LF-området.
 

Mätområde:

0,1 nH till 1111 H

Noggrannhet:

0,1%

Serienummer:

756

Tillhört:

Komponentprovningen AM50 vid FFV i Arboga.

Beskrivning:

Ur GR 1632-A Manual, AEF arkiv 4012.

Specifikation:

Ur GR Catalog P 1959

Referens:

GR Experimenter Nov 1959


 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Impedance Bridge Type 1650-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
706


 

 

RLC-mätbrygga GR 1650-A

Denna mätbrygga ersatte trotjänaren GR 650 från 1936. Utökade mätområden och enklare handhavande kännetecknade GR 1650.
 

Tillhört:

CVA i Arboga

Serienummer:

5078

Beskrivning:

GR 1650-A Manual, AEF arkiv 4019.
Svensk utg AEF arkiv 4728.

Specifikation:

GR Catalog Q 1961, sid 22-23.

Referens:

GR Experimenter March 1959.

Typkatalog:

Försvarets specifikation.

M-nummer:

M3628-105010

Antal i Flygvapnet:

Ca 25 st.

Ersattes av:

GR 1650-B år 1973.

 

    

 

 


Arboga Electronics History Society Sweden - www.aef.se

Electronic Test Instrument Museum
AEF Virtual Museum

General Radio
Output Power Meter Type 1840-A

Tillverkningsperiod Manufacturing period

AEF
522


 

 

LF-effektmeter GR 1840-A

Efter nästan 30 år ersattes trotjänaren GR 583 med denna modell, som hade nya utökade möjligheter. Bland annat effektivvärdesmätning. 
 

Tillhört:

Försvarets Fabriksverk med nr 96237.

Serienummer:

4039

Beskrivning:

GR 1840-A Manual, AEF arkiv 4030.

Specifikation:

GR Catalog S 1961, sid 176.

Referens:

GR Experimenter Jan-Feb 1962.

Typkatalog:

Försvarets specifikation.

M-nummer:

M3613-104010

Antal i Flygvapnet:

Ca 35 st.

 

    

 

©2014 AEF Stig Hertze
Uppdaterad 2016-12/GSg