Mätteknik- och instrumenthistoriaLokalhistoria

 

 


AEF 15 år Jubileumskrift

 


Välkommen till AEF

AEF, Arboga Elektronikhistoriska Förening bildades 2005 och dokumenterar och publicerar elektronikutvecklingen inom flygvapnet med fokus på åren 1945-1990.
Vi koncentrerar oss på områdena avionik, marktele, mät- och testteknik, underhållsteknik samt CVA:s historia.

För att ge en bakgrund till dessa områden har vi sammanställt information om:

  • Omvärlden - Oro i vårt närområde påverkade oss

  • Teknikutvecklingen - Drivmotor i utvecklingen

  • Flygvapnet - Utvecklingen från enkla flygmaskiner till komplexa systemflygplan.

  • Inom Avionik och Marktele dokumenterar vi den operativa materielen.

  • Inom mät- och autotestteknik återger vi utvecklingen med tonvikt på den speciella kompetens, som byggdes upp i Arboga.

Vi önskar nya medlemmar välkomna i vår förening.

Läs Hur det hela började 

 

 

 

 

Infobroschyr AEF
 Broschyr AEF

 

AEF på
Internet Archive