Styrelse Arboga Elektronikhistoriska Förening 2018

 

Ordförande

Stig Hertze

016-354317

070-6211860

Vice ordförande

Lars Blomquist

0589-51063

073-0213342

Sekreterare och Webmaster

Roland Persson

0589-10130

073-0388615

Kassör

Jonny Rosenquist

0589-611119

076-7889271

Ledamot

Lennart Torstensson

0589-15262

070-2550634

Ledamot

Göran Svanborg

0589-611135

070-3591620

Ledamot

Karl-Gustav Andersson

0920-62005

070-3740179

Ledamot  Medlemsansvarig

Karl-Gunnar Bengtsson

0589-611960

070-6413245

Ledamot

Göran Gustafsson

0589-14115

070-3405356

Ledamot

Ulf Edén

 

070-7875286

Ledamot

Göran Hawée

0292-30565

070-2141354

Adjungerad ledamot

Alf Gustavsson

0589-50094

 

Adjungerad ledamot

Arne Larsson

019-312655

070-5301156

Adjungerad ledamot

Lars Höök

013-212238
0591-19354

073-0412238