Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 


Aktuell Tidsperiod


1930 ------------/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1940      1950      1960      1970      1980

 

 

 Den tyska elektronikutvecklingen 1930 -1949

 

 Historisk notis

 Kryptomaskinen Enigma

Kryptomaskinen Enigma

 

 

 

 

Den berömda Köln HF-mottagaren

Den berömda Köln HF-mottagaren

 

 

 

 

Avancerad riktantenn i radarvarnare Naxos

Avancerad riktantenn i radarvarnare Naxos

 
”Historien skrivs av den som segrar”  (Winston Churchill)

 

Om detta blir man påmind, när man läser elektronikhistorien före och under andra världskriget.

 

Det brittisk- amerikanska informationsövertaget

Detta kan delvis förklaras av publiceringen av en stor mängd material inom elektronikområdet som beskrev utvecklingen före och under andra världskriget i England och USA.
Mest känd av dessa publikationer var Radiation Lab Series med sina 27 volymer och 16000 sidor. Serien avsåg att sprida, till framtida generationer, de kunskaper som förvärvats under åren 1940-45 av Rad Labs personal vid MIT i USA.
Dessa böcker blev, inom respektive kunskapsområde en bibel för vetenskapsmän och ingenjörer över hela världen.

          Utvecklingen i Tyskland

Tyskland hade sedan mitten av 1800-talet varit en av de ledande nationerna i utvecklingen av elektrotekniken. Den tyska utvecklingen inom elektronikområdet fortsatte självklart under 1930- och 1940-talen och nådde många nya höjder under denna tid.
Dokumentationen från denna tidsperiod har dock varit bristfällig och svåråtkomlig.

Det finns en hemsida på nätet http://www.cdvandt.org/ som behandlar just denna utveckling.

Organisationen som utvecklat denna hemsida har sin hemvist i Holland och startade 1994 under namnet
Stiftelsen för tysk kommunikationsteknik och sammanhängande teknik.
Stiftelsens mål är att bevara historien om vetenskap och teknik, inom el- och elektronikområdet (hård- och mjukvara).
Fokus ligger på de centraleuropeiska länderna före 1960, och avser vetenskap och kommersiell teknik med hög kvalitet.

Webbsidan innehåller tusentals dokument, inte sällan kopior av originaldokument. Dessa kan vara på tyska, engelska eller holländska

Webbsidan är en guldgruva för den som vill veta mer om elektronikutvecklingen i Tyskland under 1930 -1940-talen
Här kan du läsa om utvecklingen inom många teknikområden såsom mark och flygradar, mark och flygradio kommunikationsnät mm. Mätteknikutvecklingen genom tidiga kataloger bland annat från Siemens och Rodhe & Schwartz

Informationen är något ostrukturerad, men med lite tålamod kan man finna det man söker.

 

Navigeringssidan har 54 knappar! Under varje knapp döljer sig ofta överraskningar.

 

Skrivet av Stig Hertze

Uppdaterad 2013-06-18