Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

 

 

 

 

Rikstelefonstationen i Norrköping. Apparatsalen för lokala ledningar

Rikstelefonstationen i Norrköping. Apparatsalen för lokala ledningar

 

 

 

 

Stockholms Allmänna Telefonaktiebolags centralstation Norrmalm.

Stockholms Allmänna Telefon-aktiebolags centralstation Norrmalm. Stora apparatsalen avsedd för 12000 abonnenter

 

 

 

 

Telegrafin. Efter den echterska vägg-målningen på statsbangården i München.
Telegrafin.
Efter den echterska vägg-målningen på statsbangården i München.

 


Telefonhistoria  Del 1

Utdrag ur Uppfinningarnas Bok

 

I AEF:s bibliotek har vi ett häfte, utgivet av Tekniska Museet och Telemuseum, som heter "Telegrafen - Telefonen" "Ur Uppfinningarnas bok".

I häftet finns kapitlet "Uppfinningen af telegrafen" från 1873 års upplaga och "Telefonen" ur 1896 års upplaga.

 

För att testa intresset för denna typ av historieskrivning har vi skannat in första delen av kapitlet om Telefonhistorien.

Den inskannade delen har rubrikerna:

Reis' telefon.
Bells telefon.
Modifikationer af Bell-telefonen.
Dolbear's, Grays, Edisons m.fl:s telefoner.

Läs första delen här (i pdf-format)    Öppnas i nytt fönster.

Om Uppfinningarnas Bok

Uppfinningarnas Bok har säkerligen väckt ungdomens intresse för teknik och naturvetenskap under åtskilliga generationer. Med sina många och tankeväckande illustrationer har den varit både en rolig bilderbok för de yngre och en rikhaltig källa till vetande för de mera försigkomna.
Första upplagan började utges 1873 och omfattade sju band om drygt 600 sidor vardera. Förläggare var till en början L. J. Hiertas Förlagsexpedition.

Fullständigt heter boken "Uppfinningarnas Bok - öfversigt af det industriella arbetets utveckling på alla områden". Den bygger på ett tyskt originalarbete, som började utges på 1840-talet av Otto Spamer Verlag i Leipzig under namnet "Malerische Feierstunden für die Jugend. Illustrierte Volks- und FamilienBibliothek zur Verbreitung nützlicher Kenntnisse". Detta folk- och familjebibliotek omfattade en serie häften som ägnades åt hantverk, industri och teknik. Under slutet av 1860-talet utgavs på basis av dessa häften - nu med avsevärt utvidgat innehåll - "Das neue Buch der Erfindungen, Gewerbe und Industrien. Rundschan auf allen Gebieten der gewerblichen Arbeit".

Den svenska upplagans titel är en något förkortad, direkt översättning av det tyska originalet.

 

Första upplagan av Uppfinningarnas Bok är redigerad och översatt av fil. dr Otto W. Ålund "under medverkan af sakkunniga män". Ålund (1822-1901) var verksam vid Aftonbladets utrikesredaktion qch är författare till ett flertal arbeten främst inom historia och geografi.

 

Andra upplagan av Uppfinningarnas Bok kom på 1890-talet, den tredje och sista på 1930-talet (på P. A. Norstedts Förlag). Idag skulle det vara totalt omöjligt att - med sådan utförlighet och detaljrikedom som i Uppfinningarnas Bok - samla allt vår tids vetande inom naturvetenskap, teknik och industri i ett enda verk.


 Bearbetat av Roland Persson

Senast uppdaterat 2008-09-28