Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Vem ger namn åt saker och ting?

 

 

 

 

Radarstation PS-08

Radarstation PS-08

 

 

 

 

 

Dowling (till höger) och en medfånge

Dowling (till höger) och en medfånge

 

 

 

 

Eric "Digger" Dowling

Eric "Digger" Dowling

Harry, Dick, Fred och Tom

Alla som jobbat med radarstation PS-08 känner ju till ”täcknamnen” Harry, Dick, Fred och Tom. Men hur kom namnen till?
Följande lilla notis kanske kan ge några ledtrådar.

 

Jag hade History Channel påsatt på TV och lyssnade förstrött. Det handlade om rymningar från tyska fångläger under andra världskriget och jag lystrade till.
Man talade om flykt genom tunnel och jag tyckte att namnet Harry fladdrade förbi.
Vidare på Google och söka på ”flykt, tunnel, krigsfångeläger mm” och hamnade efter några ovidkommande sidor på en sida ur Times 7/8 2008 med en dödsruna över fd Flight Lt Eric Dowling, som avlidit i en ålder av 92.

Tre tunnlar grävs

Denne man hade suttit som krigsfånge i Stalag Luft III nära staden Sagan (nuvarande Zagan) i fd östra Tyskland (nu Polen). Det var ett fångläger för allierade flygare av olika rang och ansågs rymningssäkert. Man beslöt sig emellertid för att försöka rymma och startade grävning av tre tunnlar, de gavs täcknamn för att inte avslöjas, ”Harry”, ”Dick” och ”Tom”. Det var ca 250 personer inblandade i grävningsjobbet och det tog ca ett år. Dick övergavs och Tom blev komprometterad av vakterna, så arbetet fortsatte med Harry, som blev ca 100 m lång och låg på 9 m djup. Dessvärre räckte inte tunneln fram till skyddande skogsparti utan några meter fick springas synliga och detta ödelade troligen chansen att komma till friheten.

200 man rymde

Vår man här Eric "Digger" Dowling, var expert på förfalskning av id-handlingar, gjorde kartor mm.
200 man blev utvalda till att få chansen att rymma och den 24 mars 1944 skedde utbrytningen, en kall och molnfri natt. Tyvärr blev rymmarna avslöjade under den sträcka in till skogen som inte var skyddad och 70 man fångades in. Tre man blev skjutna senare under flykten och tre man klarade sig. En kom fram till Holland och fick hjälp därifrån tillbaka och två man tog sig upp till Östersjökusten och därifrån med en svensk båt till Sverige.

50 man avrättades

Hitler blev rasande och befallde att rymlingarna skulle skjutas, men Himmler, av alla, fick honom att pruta ner till 50 st, vilka således avrättades.

Blev film

Om någon känner igen handlingen så har det också filmats i ”Den stora flykten” med bl a Steve McQueen, Charles Bronson, James Coburn och Richard Attenborough i rollerna, men där har man gjort ett märkligt slut med att Steve McQueen på motorcykel försöker forcera ett stängsel till Schweiz.


Vidare filmades det hela på 50-talet i ”Fångläger nr 17” med William Holden i huvudrollen.

Eric Dowling gjorde 29 företag som navigatör i RAF Bomber Command och sköts ner i april 1942.
Hans kommentar i tidningen till slutet på filmen var ”well over the top”.
Händelsen (flykten) omnämndes i Times redan 20 maj 1944
 

Skrivet av Stig Möller