1985 nr 27
Första numret

 

 

1987 nr 15

 

 

Personaltidningen Tech-In

Tech-In var personaltidningen för personal inom FFV Aerotech och ersatte U-aktuellt då FFV Underhåll bytte namn till FFV Aerotech 1986.

 

1989 och 1990 blev Tech-In månatlig och kompletterades då med veckobladet Aerogrammet.

 

Av AEF digitaliserade nummer

1985 27 --      

 

 

 

   
1986

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

--

 

 

 

1987

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

--

 

 

 

 

1988

1

2

3

4

5

6

7

8

9-10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1989

1

2

3

4

5

6

7

8

9

?

1990

1

2

3

--

 

 

 

 

 

 

-- anger att numret inte utgivits

Röd siffra anger att vi saknar numret

Tech-In Kundtidning  År?

Tech-In Kundextra 1985 nr 2

Tech-In Kundextra 1986 nr 1

Tech-In Kundextra 1986 nr 2

Tech-In Kundextra 1987 nr 1

Tech-In Kundextra 1987 nr 2

 

 

 

 

1988 nr 20

 

 


1990 nr 3