Artiklar om underhåll inom Flygområdet

  • Konfigurations-TO och UFS
    AEF har skannat Konfigurations-TO (Teknisk Order) och -UFS (UnderhållsFöreskrift System) för Flygplan 29 (Tunnan), Flygplan 32 (Lansen), Flygplan 34 (Hawker Hunter), Flygplan 35 (Draken) och Flygplan 37 (Viggen).
    Underhållsplanerna visar respektive flygplanversions konfiguration under flygplanens livstid.