Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 


Aktuell tidsperiod

 

 

                 RB24B       RB24J   RB24J/RB74
            
/--------------/--------/---------

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

Jaktrobot Sidewinder

 

  RB24B, RB24J och RB74 

 

 

Robot RB24 och RB74 tillhör den amerikanska Sidewinderfamiljen och är utvecklade av grundversionen Air Interception Missile 9A, AIM-9A. Den hade sitt ursprung i USA och 1955 inleddes för leverans till US Navy för beväpning av flygplanen F9F Cougar och FJ3 Fury samt senare även USAF för beväpning av F 102 Delta Degger, F 106 Delta Dart och F4 Phantom II.

 RB 24B

RB 24B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB24J

RB24J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB74

RB 74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotmuseet i Arboga

RB 24B motsvarar amerikanska versionen AIM-9B

RB24B var försedd med en passiv okyld IR-känslig målsökare med en detektor av blysulfit. Materielet gav ett IR-fönstret inom våglängden 2.1 – 2.7 micrometer. Den hade ett styrsystem med styrda nosroder och vingar med rolldämpare som kunde leda roboten mot målet.

Robotens avionik bestod av miniatyrkomponeneter där elektronrör av subminiatyrtyp ingick. Som kraftkälla användes en krutgasdriven turbogenerator.

Målsökaren var låst och parallell med flygplanets siktlinje fram till avfyring och indikerade med en tonsignal i flygförarens hörtelefoner att målet detekterats. Roboten styrde efter avfyring på Kollisionskurs enligt syftbäringsprincipen.

Roboten drevs fram av en enstegs krutraketmotor. Verkanssystemet bestod av en stridsdel som initierades från ett passivt IR-zonrör (sprängutlösare) eller ett anslagsrör. Roboten hängdes i en Robotskena som elförsörjde målsökarens avionik innan avfyring.

RB24B tillverkades i USA och Europa och började tillföras svenska flygvapnet FV 1960.

 

Längd / Vikt:  2,8 m / 73 kg

 

Vapenbärare:
J29, J32B, J34, J35A/B/D/F, AJ37, AJS37, SH37 och SF37

 

RB 24J motsvarar närmast versionen AIM-9P och var en modifierad variant av AIM-9B/E. I denna version hade förändringar införts som bestod av förbättringar vid nyttjandet det i den taktiska miljön. Bl a fick målsökarens detektor-elementet termisk kylning (ca –30 gr) som gav större känslighet,. Nosdelen fick en konisk utformning som minskade luftmotståndet, styrrodren hade ändrad form (dubbeldelta) för bättre svängförmåga, krutraketmotorn hade ökad dragraft samt  IR-zonröret hade ersatts med ett Laser-zonrör. I avioniken infördes en ny funktion, en s k Rate-Bias-krets vilken medförde att målsökaren riktades på värmekällans främre del och därmed närmare det egentliga målet. RB24J målsökaren indikerade målet, samt inriktades och styrde till målet på samma sätt som RB24B. I robotens avionik fanns nu många transistorer.

I samtliga flygplan 37 och i JAS39 kunde målsökaren frisläppas för målföljning före avfyring för att förbättra träffsannolikheten. För flygplan JA37 och JAS39 kunde en Head Upp-HUD- adapter monteras för presentation av IR-målutpekningssymbol, s k IR-MUS i flygplanets Siktlinjeindikator.

 

RB24J tillverkades i USA och började tillföras svenska FV 1977

 

Längd / Vikt: 3 m / 80 kg

 

Vapenbärare:
J35D/F/J, AJ37, AJS37, SH37, SF37, JA37  och JAS39

 

 

RB 74 motsvarar versionen AIM-9L med grund i versionen AIM-9J. Den var utseendemässigt nästan oförändrad men ändå en helt ny robot med förbättrad tillförlitlighet genom användning av transistorer och IC-teknik i avioniken. Versionen AIM-9L var första Sidewindern med förmåga att målfölja i alla riktningar inkluderande rakt framifrån. Detta medgavs av att målsökarens nya IR-detektor (In-Sb) fick argonkylning (-180 gr) för ökad känslighet samt en våglängdsanpassning inom 4 micrometer-bandet Den nya möjligheten till direktanfall, eng All-Aspect Capability (Alasca) fick en dramatisk inverkan på anfallstaktiken vid snabbt upptäckta och även manövrerande mål. Målsökaren kunde slavas till Siktesradarns antenn före avfyring samt hade presentation av IR-målutpekningssymbol, IR-MUS i flygplanets Siktlinjeindikator. Övriga ändringar var omformade roder och vingar för ännu bättre flygning, en ny raketmotorn som gav ökad effekt och utökat skjutområde, en ny och kraftigare stridsdelen (9.4 kg) samt ett nytt Laser-ZON-rör som påverkades mindre av störning (motmedel ECM).

 

RB74 tillverkades i Europa, Japan och USA och började tillföras svenska FV 1986..

 

Längd / Vikt:  2,9 m / 90 kg

Vapenbärare:  JA37 och JAS39

 

Sidewinderrobotar och ett 25-tal andra robotar från det svenska försvaret och en tysk V1, flygande bomb, kan ses och upplevas på robotmuseet i Arboga.

Besök www.robotmuseum.se

 

Källor:
Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986
Flygteknik under 100 år SMR förlag, 2003
Beskrivning robotsystem FMV, 1975
Beskrivning RB24J, 1990

The Sidewinder story
 

SFI J35J Systemdel
The sidewinder story

Sammanställt av Göran Hawée
Senast uppdaterad 2017-01-16