Operativ Tidsperiod
 


                                    /-----------------------------------------1998
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

SK35C Draken                                                    Notis 2

 

 

 

 

 

 

SK35C med FT

SK35C med FT

 

 

 

 

 


SK35C lärare och elev i tandem

Större bild.

 

 

 


SK35C med antispinnskärminstallation.
SK35C med antispinnskärminstallation.

Jämför stjärtpartiets utformning och märkning med flygplan ”82” i bakgrunden.

Större bild.

 

 

Data  prestanda

Motor

RM-6B

Dragkraft

4890kp

Med EBK 65

6520kp

Spännvidd

9,42m

Längd

15.207m

Höjd

3,869m

Tomvikt *)

7210kg

Bränsle int

2496 l (1915kg)

Bränsle i FT

530 l (483kg)

Startvikt

9125kg

Med FT

9608kg

Max startvikt

9608kg

Max fart

M 1.6

Startsträcka *)

1010m/1040m

Med EBK  *)

670m/690m

Startsträcka **)

950 m/1070m

Med EBK

630m/710m

Landnings-sträcka ***)

900m (u skärm)

Landnings-sträcka ***)

540m (m skärm)

*) Med X-tankar 2x113 l

**) Utan FT / max startvikt

***) Min bränsle

 

Bakgrund

Framtagningen av den tvåsitsiga drakenversion hade sin grund i den nedslående haverihistoriken från tidigare svenska jaktflygplan där typutbildningen skedde direkt till ensamflygning. Exempel var när J29 Tunnan skulle introduceras i flygvapnet.

Efter olika turer och uppfattningar inom flygvapnet togs beslut redan 1954 om att tillverka ett antal SK35C att användas vid typinflygning av Drakenförare. En tvåsitsig föregångare till SK35C och som hade givit bra resultat när omskolning till jetflygplan skedde i Flygvapnet var De Haviland J28C.
 

SK35C var konverterad ur J35A och skulle användas som första Drakenflygplan vid Typinflygningsskolning TIS 35 av blivande Drakenförare. Dessa skulle sedan utbildas vidare på de olika jaktversionerna samt spaningsversionen. I SK35C satt förarna bakom varandra i var sina sitsar, vilket var den enda möjliga tekniska konstruktionslösningen för att bevara grundflygplanets prestanda. Detta var, skulle det visa sig, en ur handhavandesynpunkt mindre bra lösning och incidenter uppstod där ingen av förarna visste vem som försökte flyga flygplanet.
I J28C och senare Saab SK60 satt förarna sida vid sida och kunde iaktta varandra och lösa ev. handhavandekonflikter på ett enkelt sätt. Ett annat dilemma var den starkt begränsad sikten framåt från baksitsen och ett periskop monterades för att ge nödvändig sikt vid landning.
 

Flygplan 35 Draken hade, med sin aerodynamiska utformning en benägenhet att i vissa flygfall lätt hamna i överstegrat tillstånd, s k ”superstall”. Flygläget var dock kontrollerbart och kunde hävas med rätt hantering av styrsystemet om tillräcklig flyghöjd fanns tillgänglig. För att utbilda flygförare i denna hantering infördes i 4 flygplan extra spinnfenor under vingarna samt en s k antispinnskärm som i nödfall kunde utvecklas för att stabilisera flygplanet om inte en medveten ingång i ”superstall” kunde hävas.

Tillverkning och leveranser

Serieprototypen av SK35C flög första gången 30 december 1959. Mellan maj 1962 och juni 1963 levererade Saab 24 SK35C till Flygvapnet som då tillfördes F16. Flygplanet serietillverkades i 25 exemplar men ett havererade innan leverans från Saab. 

Basering

Flottilj

Tidsperiod

F16

1962-1986

F10

1986-1998

Beväpning

Skolversionen av Draken saknade helt beväpning. I utrymmet där automatkanonerna suttit fanns i stället extra bränsletankar om 110 liter vardera. Flygplanet kunde medföra en kroppsmonterad Fälltank FT. Eftersom SK35C var ombyggda J35A och endast framkroppen ändrats fanns all mekanisk och elektrisk beväpningsinstallation intakt i bakkroppen och vingarna. Det framfördes förslag från flygförare och tekniker vid olika tidpunkter att modifiera SK35C för yttre beväpning men detta avslogs p g a att under 1970-talet blev ändå tillgången på vapenutrustade Drakar tillgodosedd när förband började läggas ned.

Avionik

I SK35C var avioniken minimerad för att dels ge plats åt en flygförare till samt för att endast utrustningar för själva flygningen behövdes. Det hade dessutom ärvt den något undermåliga avioniken från de första J35A där bl a flyglägesanläggningen och styrautomaten skulle bli något av sorgebarn. Avioniken hade dock utökats med vissa dubbleringar av instrument och indikatorer samt hade speciellt Interkom- (internkommunikation) system.

Kompletterande information, se Avioniksystem SK35C

Avveckling.

SK35C var som skolflygplan operativ i flygvapnet under 36 år och avvecklades helt 1998. Under denna period hade antalet flygplan successivt avvecklats allteftersom efterfrågan på nya Drakenpiloter minskade under 1970- och 80-talet samt p g a haverier och försäljning till Finland.

Individer finns bevarade bl a på FVM i Linköping och andra privata museer.

Skrivet av: Göran Hawée

Senast uppdaterad: 20010-01-18

 

Externa länkar:

Tillämpliga TOMT  (Medlemskap krävs)


Källor:

  • Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986

  • Draken, Bo Widfeldt, Air Historic Research 1995

  • Aktuella beskrivningar, förarinstruktioner och tekniska order.

  • Dessutom en mängd personliga anteckningar