Operativ Tidsperiod
 

  

       /------/
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 J21R A21R  Saab 21R                                   Notis 1

Rea-Jet versionen av J21

 

 

 

A21R från F7

A21R från F7

 

För att skaffa sig kunskap och erfarenhet från reamotorer, beslutade flygvapnet hösten 1945, att bygga om ett antal Saab 21A till “readrift”. Reaktionsmotor var den tidens benämning för jetmotor. Detta visade sig dock vara ett mycket omfattande arbete och först i mars 1947 provflögs den första J 21R

Flygvapnet beställde 1947 60 J21R i två olika versioner med olika motorvarianter. Den 1 augusti 1949 levererades de första jaktplanen till F10.


J21R uppfyllde inte kraven som jaktflygplan speciellt på hög höjd.
Som attackflygplan infriades dock ställda förväntningar varför J21R kom att användas som attackflygplan A21R.

J21R avvecklades slutligen 1957.

Vill du veta mera?

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2011-08-20