Operativ Tidsperiod
 


                                          /--------------------/
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

 

S35E Draken                                                   Notis 2

 

 

 

 

 

S35E med fyra Fälltankar FT
S35E med fyra Fälltankar FT

 

 

 

S35E bränsletankar, översikt
S35E bränsletankar, översikt

Större bild

 

 


S35E nosutformning.

  

 

Data  Prestanda

Motor

RM-6C

Dragkraft

5845kp

Med EBK 67

7880kp

Spännvidd

9,42m

Längd

15,34m

Höjd

3,89m

Tomvikt

7922kg

Bränsle int

2865l

Bränsle i 4 FT

2100 l

Startvikt

10102kg

Med 4 FT

12127kg

Max startvikt

12127kg

Max fart

M 2,0

Startsträcka *)

1250m/1900m

Med EBK *)

825m/1250m

Landnings-
sträcka **)

1150m (u skärm)

Landnings-
sträcka **)

800m (m skärm)

*) Utan FT / max startvikt

**) Min bränsle

  

 

35E kameraplacering och kameravinklar
S35E kameraplacering och kameravinklar

Större bild

 

S35E med mörkerspaningskapsel.
S35E med mörkerspaningskapsel.

Bakgrund

Behovet av att övervaka vårt lands närområde samt att även samla information om aktiviteter betydligt längre bort ökade ständigt under det kalla krigets förlopp. I detta ingick sådant som var av intresse för underrättelsetjänsten och relevanta för att bedöma hotbilden mot Sverige samt för insats av vårt attackflyg.
Svensktillverkade Spaningsflygplan som S29C Tunnan och senare S32C Lansen var framtagna av Saab och utrustade av Kungliga Flygförvaltningen KFF för att lösa detta problem. Detta uppnåddes genom dessa flygplans förmåga att kunna fotodokumentera dag och natt samt med S32C även utöva radarspaning över stora havsområden. Dessa trotjänare skulle med tiden bli omoderna och en ersättare började planeras i slutet på 1950-talet.
Under våren 1960 började arbetet med utformningen av S35E, spaningsversionen av Draken.

S35E var som grundflygplan baserad på J35D inklusive motor och EBK och dess bränslesystem var utbyggt för att kunna medföra ytterligare två Fälltankar FT i balklägen under vingarna. Detta medförde att S35E, med sitt förbättrade fartprestanda och ökade bränsletillgång ökade det svenska spaningsflygets fjärrspaningsområde avsevärt.

S35E utrustades med ett optiskt sikte och en omfattande kamerautrustning för inriktning och fotografering från alla höjder och i hög fart. Denna utrustning krävde utrymme och viss ombyggnad i framkroppen och nosutrymmet måste göras för att få plats med den.
Utvändiga kännetecken för S35E var dels den ändrade noskåpan av metall med viss utbuktning undertill för plats åt en av kamerorna samt de extra FT under vingarna. S35E försågs även med radarvarningssystem och radarmotmedel som kunde fälla remsor för radarstörning vilka även de var yttre kännetecken.

Tillverkning och leveranser

Prototypen av S35E flög första gången 27 juni 1963 och det första serieflygplanet flög 13 maj 1965. Mellan juli 1965 och maj 1966 levererade Saab 30 st helt nytillverkade S35E till Flygvapnet FV. Av dessa tillfördes F11 de 20 första och sedan fick F21 de resterande 10 flygplanen, fördelade på två respektive en division vardera. Dessa kom att ersatte S29C vid dessa flottiljer samt även S32C vid F11.

Därefter började konvertering av 28 J35D, delserie I av de 30 tidigare undanställda. Tidigt blev två ur denna serie provflygplan för ombyggnaden till S35E och levererades aldrig till FV. Den första av dessa i provserieutförande flög första gången redan 21 januari 1964. Av de ombyggda J35D levererades från oktober 1966 till januari 1968 20 till F11 som fick ytterligare en division och åtta till F21 som utökar sin flygplanpark vid sin befintliga division.

Basering

Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F11

S29C/S32C

1965-1979

--

F21

S29C

1966-1979

SF/SH37

Spaningsutrustning

S35E saknade helt beväpning. I utrymmet där automatkanonerna satt i jaktversionen J35D fanns i stället kameror och på platsen för den yttre beväpningen under flygkroppen och vingar kunde en mörkerspaningskapsel respektive kapsel för radarmotmedel hängas.

Avionik

S35E var i sin avionik lika utrustad som J35D avseende system för den operativa flygningen men beväpningsavioniken hade helt utgått. På siktesradarn plats i nosutrymmet hade olika kameror samt ett kamerasikte monterats och siktesutrustningen i främre apparatrummet under kabinen hade givit plats för manöversystem för kameror samt radarvarningsutrustning. Även en bandspelare samt utrustning för manövrering av yttre radarmotmedel och mörkerfotografering tillkom i S35E.
Kompletterande information, se Avioniksystem S35E

Avveckling.

S35E var som spaningsflygplan operativ i flygvapnet under 14 år och avvecklades slutligen 1979. Under denna period hade antalet flygplan reducerats successivt p g a haverier.
Några individer finns bevarad vid FVM och vid andra museer.


Skrivet av: Göran Hawée

Senast uppdaterad: 2010-09-15

 

Externa länkar:

Tillämpliga TOMT  (Medlemskap krävs)


Källor:

  • Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986

  • Draken, Bo Widfeldt, Air Historic Research 1995

  • Aktuella beskrivningar, förarinstruktioner och tekniska order.

  • Dessutom en mängd personliga anteckningar