Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

Operativ Tidsperiod    


                                                                           
/--------------------- - -
     
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
            1950      1960      1970      1980      1990

 


Robot 75 Maverick
 RB75 under friflykt


RB75
 

RB75 är en flygburen robot avsedd för dagsljusbekämpning av punktmål på marken. Den är baserad på Hughes AGM-65 Maverick, som blev operativ i USAF 1972. Maverick var den första autonoma flygburna roboten för markmål inom USAF

RB75 är försedd med en TV-målsökare och kan användas mot både rörliga och fasta mål.
Vi anfall med RB75 visas en bild från robotens TV-målsökare på liten TV-skärm på instrumentpanelen. Flygföraren väljer mål genom att placera ett hårkors över målet på TV skärmen, låser målsökaren och avfyrar. Efter avfyrningen uppträder RB75 helt självständigt (skjut och glöm bort) och följer det utpekade målet fram till att zonröret detonerar stridsdelen.
Flygföraren har därför möjlighet att snabbt bekämpa nya mål eller undvika motåtgärder.

               Längd     Vikt
RB75      2,5 m     215 kg

Vapenbärare: AJ37, SH37 AJSH37, JAS39


Robotmuseet

Ett 25-tal robotar från det svenska försvaret och en V1 från andra världskriget, kan ses och upplevas på robotmuseet i Arboga.

Besök www.robotmuseum.se

 

 

Källor:
Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986
Beskrivning robotsystem FMV, 1975
http://www.designation-systems.net/dusrm/m-65.html

Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2008-01-24