Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!
 

Operativ Tidsperiod    


 
                                                                 /------------------------- - -
    
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
           1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 RB05

 

RB05 Svensk attackrobot för sjö och markmål

Robot 05 var rollstabiliserad och styrdes mot målet av flygföraren via en störfast radiobaserad kommandolänk.

RB05 kunde avfyras utan att föraren behövde rikta flygplanet direkt mot målet och i regel avfyras så snart målet upptäckts, därigenom uppnå ett överraskningsmoment.
Vid separation, samtidigt som roboten med hög acceleration avlägsnar sig från flygplanet, styrde den in i förarens centrala synfält. Roboten blev därmed styrbar för piloten inom en sekund efter separation.
Med en speciell styrspak styrde piloten roboten mot målet fram till brisad. En rökfri motor, spårljus på roboten och ett avancerat styrsystem, säkerställde en hög precision.
Efter brisad, gjordes normalt en snabb undanmanöver för att undgå eventuella fientliga insatser.

RB05 utvecklades av Saab under 10 år och vid inledningen av dess operativa period 1972, var den sannolikt oöverträffad som precisionsvapen i bruten terräng.

Flygförarna tränades i bl a målföljning i en speciell simulator med fullständiga robotfunktioner.

RB05 Längd  3,6 m
          Vikt     305 kg

Vapenplattformar: AJ37, AJS37
 


Robotmuseet

Robot 05 och ett 25-tal andra robotar från det svenska försvaret och en tysk V1, flygande bomb, kan ses och upplevas på robotmuseet i Arboga.


Besök www.robotmuseum.se
 

 

Källor
Det bevingade verket, FMV avd för flygmateriel, 1986
Robotmuseet i Arboga
Flygteknik under 100 år SMR förlag 2003
Flygvapennytt

Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2008-01-24