Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

Operativ Tidsperiod

   

              /------------------------------ -
 --|----|----|----|----|----|----|----|----|--
  1950      1960      1970      1980      1990

 

 Robot 04  Sjömålsrobot 

Unik svensk flygburen sjömålsrobot      Notis 1

RB04
RB04

 

 

 

RB04 i vingbalk
RB04 i vingbalk

 

RB04 är ett resultat av ett utvecklingsarbete som påbörjades inom försvarets gemensamma robotbyrå redan i slutet på 1940-talet som projekt 304.
Projektet var påverkat av den rådande och vid denna tid helt unika hotbilden med en sovjetisk fartygsinvasion över Östersjön.

RB04C provfälldes från en J29 första gången 1955 och blev operativ 1961 som standardbeväpning för Attacklansen A32A. Förbättrade versioner -D och -E följde under 60- och 70-talen.

RB04 var efter fällning från flygplan helt självstyrande och styrde på låg höjd mot målet med hjälp av en aktiv radarmålsökare, radarhöjdmätare och styrautomat. Stridsladdningen utlöses med hjälp av zonrör eller anslag

RB04C/D tillverkades vid CVA i Arboga 1958 – 1978.
RB04E vidareutvecklades och modifierades vid Saab 1966-1975

Vapenbärare

Vill du veta mera klicka här!
 

Robotmuseet i Arboga
Robotmuseet i Arboga

Robot 04 och ett 25-tal andra robotar från det svenska försvaret och en V1 från andra världskriget kan ses och upplevas på robotmuseet i Arboga.

Besök www.robotmuseum.se

Sammanställt av Stig Hertze

Senast uppdaterad 2013-09-29