Operativ Tidsperiod
 

 

                      /----------------------------1999
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Registrerutrustning vapenverkan J35F och J35J

Övningsrobot ÖRB27                                      Notis 1

J35F2 med ÖRB27

J35F2 med ÖRB27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖRB27 i transportvagn

ÖRB27 i transportvagn

 

 

Till flygplan J35F och som sedan även användes i J35J togs en utrustningar för registrering av anfall utförda mot luftmål med jaktrobotar RB27 och RB28 fram. Utrustning benämndes ÖVNINGSROBOT 27 eller kort och gott ÖRB27.

 

Registrering av anfall var värdefulla vid utbildning av flygförare på J35F och J35J beväpningssystem, vid kontroll av systemets funktion, när träffsannolikhetsbedömning skulle ske för stridsrobot eller vid teknisk eller taktisk utprovning av systemet.

 

Falconrobotarna RB27 och RB28 slavades och preparerades före avfyring genom att skilda signaler tillförs från det bärande flygplanet. ÖRB27 tog emot dessa slavnings- och prepareringssignaler och signaler från ÖRB målsökare samt även signaler som fanns på siktesradarns indikator.

Signalerna registrerades på ljuskänslig oscillogramfilm som framkallades efter avslutad flygning, varefter utvärderingen skedde.

 

I ÖRB27 registrerades signalerna i totalt 31 kanaler. Ur dessa presenterades 10 st kontinuerliga analoga signaler som gav både direkt och indirekt information samt 21 digitala signaler med variabel varaktighet.

 

Vill du veta mer?

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2011-03-15

 

Källor:

Beskrivning ÖRB27, Utvärderingshandbok ÖRB27