Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Aktuell tidsperiod
 

 

                              /-------------------1998
 
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
       1950      1960      1970      1980      1990

 

 

 J32D Målbogseringsflygplan             Notis 2
 Måldragare


J32D från RFN
J32D från RFN
(Robot Försöksplats Norr)


J32D med vingmål
J32D med vingmål
Större bild

J32D med luftprovskapslar för radiakflygning
J32D med luftprovskapslar för radiakflygning

Större bild

Målbogseringsvinsch MBV-2S
Målbogseringsvinsch MBV-2S
Större bild

RFN museum
Mera information om målflygning och mycket annat får du
RFN museum

 

Allmänt
Skjutövningar från flygplan kan ske mot flygbogserade mål. Dessa övningar är främst avsedda att ge förarna den träning som krävs för att uppnå slagkraftiga och stridsdugliga flygförband.

För att möjliggöra sådana skjutövningar och uppfylla de krav som ställs på säkerhet, funktion, flyghastigheter, flygförmåga med mera har olika typer av mål, bogserflygplan och vinschar tagits fram under åren.
För att få snabb information om skjutresultat efter avslutat anfall utrustades mål och bogserflygplan med träffindikeringssystem. Kraven på dessa system ökade successivt i fråga om noggrannheten i registrering och möjlighet till val av olika zonstorlekar, vapentyper mm.

Bogserade mål
De mål som användes var vingmål och pilmål kopplade med bogserlina till bogserflygplanets vinsch som manövreras från baksits.
Vingmål t ex VM6 användes för målflygning för flygplan utrustade med gyroreflexsikten.
Pilmål t ex PM7B och senare Del Mar Df 14, svensk version SM-6, användes för skjutning med moderna siktessystem av IR- och radarrobotar. IR facklor och Luneburglinser, kunde anpassa dessa mål till avsedd målsignatur.

Det bogserade målet låg vanligen några hundra meter lägre än måldragaren. Linlängden varierar med övningsslag från 500m till 10km

Installationer för målbogsering i J32D
De J32B som 1973 byggdes om för målbogsering försågs med:

  • Målbogseringsinstallation

  • Målbogseringsvinsch MBV-2S

  • Anti kollisionsljus

  • Spårljusanläggning för optisk inmätning

  • Luftfilterinstallation för hängning av filterkapslar för mätning av radioaktivt stoft på olika höjder (i vissa J32D och J32B)

  • Laserreflektorpod

Avioniksystemet i J32B kompletterades med följande:

Basering
Målflygdivisionen, MFD på F3 tillfördes 24 J32B i början av 1970-talet som ersättning för J29F. Sex av dessa byggdes om till målbogserare med beteckningen J32D.

Avveckling
De sista J32D flög på Malmen fram till juni 1998.
Två J32D civilregistrerades av Svensk Flygtjänst och flög på RFN i Vidsel.


Mera information om:
Antenninstallation J32D och J32E
Målbogseringsinstallationen
Manöver- och kontrollorgan för vinschinstallation
Radioanläggning J32B och D översikt
Radioanläggning J32B och D blockschema
Lastalternativ J32B och D
 

Film: Målflygdivisionen på Malmen 1967 - 1997

 

Skrivet av: Stig Hertze


Källor:
Aktuella Tekniska Order MT
(medlemskap erfordras)
Lansen S Stridsberg; Allt om hobby 1992
FV Beskrivning FPL32 del 2 utgåva 1990

Senast uppdaterad: 2017-01-18