Operativ tidsperiod
 


                              /--------------------/
     ---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------
      1945  1950              1960              1970              1980              1990

 

J32B Jaktlansen ”Lansen sport”          Notis 2
 Prototypen till J32B Jaktlansen
Större bild


Lansen sport från F1
Större bild


 

Data och prestanda

Motor
Dragkraft
med EBK

RM 6A
4880kp
6500

Spännvidd

13,00 m

Längd

14.94 m

Höjd

4,95 m

Tomvikt

8077 kg

Startvikt med
2500l bränsle

11194 kg utan
yttre beväpning

Bränsle int.

3500 liter

Bränsle ext.

600 liter

Max fart

1125km/h (0,91)

Marsch fart

850km/h (M 0,8)

Landn. fart

250km/h

Stighastighet
vid marknivå

100m/s

Max höjd

14 000 m

Flygsträcka

ca 2000 km
Kontroll av C-balk före hängning av jaktraketkapsel M/57 med 19 st 7,5 cm jaktraketer, F21
(Notera PN-50 antenn på vingen och
mörkerenheten till siktet under vingen RB24 i bakgrunden
)
Större bild

Allmänt

Flygförvaltningen beställde de första 30 J32B i april 1955
Totalt beställdes 120 flygplan varav 118 levererades till flygvapnet.
Dessa skulle ersätta J33 Venom som nattjaktflygplan och dessutom utöka flygvapnets allväderskapacitet.
Två år senare i april 1957 flög den första jaktlansen. Leveranser till flygvapnet skedde under tiden juli 1958 till maj 1960.

J32B skiljer sig från A32A i huvudsak i tre avseenden

  • Ny starkare motor

  • Ny beväpning

  • Ny avionik

Ny motor

Den starkare motorn med 40 % högre effekt medförde avsevärt förbättrad stighastighet. RM 6A hade dessutom fördelen av att inte ha samma tendenser till pumpning som RM 5A. Pumpning innebär att kompressorn inte orkar hålla emot övertrycket i motorns brännkamrar, utan heta gaser blåser fel väg, framåt, genom kompressorn. Motorn tappar dragkraft och kompressorns skovlar kan skadas genom de höga temperaturerna.

Ny beväpning

Fast beväpning med 4 st 30 mm akan med hög eldhastighet 22 skott/s och med 90 skott per kanon. Jaktraketer i två kapslar med 19 stycken 7,5cm jaktraketer användbara för både luft- och markmål.
J32B kunde även förses med attackraketer för attackuppdrag.
Tidigt 1960-tal utrustades J32B med IR-robotar RB24 Sidewinder.

Ny avionik.

PS-42 innebar ett stort framsteg jämfört med PS-20 som var radarn i J33 Venom. Förutom spaning medgav PS-42 låsning på målet, vidare hade flygföraren en egen radarindikator som underlättade styrningen i anfallets slutfas.
Sikte S-6A utvecklat av Saab med mörkerenhet var integrerad med PS-42.


Vill du veta mer om Avioniksystemet i J32B?


Basering

 Flottilj

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt av

F12

J29F

1958-1969

J35F

F21

Ny div

1961-1969

J35D

F4

J29F

1966-1970

J35D

F1

J33

1958-1967

J35F


Avveckling
J32B avvecklades slutligen 1973 men levde vidare i de modifierade versionerna J32D och J32E

Mer info:
Den operativa användningen framgår av dessa artiklar:

Aktuella tekniska order i huvudsak TOMT 32-80 serien (medlemskap erfordras)

 Skrivet av: Stig Hertze
 

Källor:

  • Det bevingade verket  FMV Huvudavd flygmateriel 1986

  • Lansen S Stridsberg Allt om hobby 1992

  • Aktuella Tekniska Order MT

 

Senast uppdaterad: 2014-10-13