Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 

 

J30 Nattjaktplan Jaktflygplan                   notis 1

de Havilland D.H. 98 Mosquito NF Mk XIX

J30 Mosquito från F1

J30 Mosquito från F1
 


Före det andra världskriget var luftstridskrafter operativt begränsade till dagsljus och god sikt. Förflyttningar förekom i mörker, men med god sikt vid start och speciellt vid landning.
Under andra världskriget inleddes nattbombningar av mål med stor utbredning, från industrier och hamnar till hela städer.
Detta tvingade fram nattjaktflygplan som kunde operera i mörker. Dessa leddes normalt mot målet genom instruktioner från luftbevakningssystem med markradar som sensorer.
I slutskedet av anfallet måste dock nattjaktplanet uppträda självständigt, utan hjälp från marken. För detta krävdes en radar med dimensioner och vikt anpassade till ett flygplan.
Detta var en stor utmaning där de allierades gemensamma resurser triumferade, med en exempellös utvecklig av flygburen radar. Spaningsradarn PS-20 i J30 Mosquito representerar de allierades utvecklingsläge 1942.

Flygvapnet beslutade 1947 att organisera ett nattjaktförband på F1 i Västerås.
Valet föll på de Havilland Mosquito, 60 beställdes, dessa levererades till F1 från juli 1948 till november 1949.

 

Under 1953 började J30 Mosquito ersättas av jetflygplanet J33 Venom.
 

Vill du veta mer?

 

 

Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2011-08-28