Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell Tidsperiod


                                             |--- - 2015

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990
 

 

 

Helikopter 10 - HKP10

 

Aérospatiale AS 332M1 Super Puma

 

 

HKP10 Super Puma

HKP10 - Super Puma

 

 

HKP10 FRÄD-helikopter

HKP10 - Flygräddning

 

 

HKP10 Rescue

HKP10 - Rescue

 

 

HKP10:s avancerade avionikutrustning

HKP10 - Avionik

 

HKP10 var en tung helikopter som användes för flyg- och sjöräddningsuppdrag. Helikopterns huvuduppgift var räddningsuppdrag men den kunde även användas till trupptransport och militär havsövervakning.
Helikoptern vägde cirka 6 ton och kunde lyfta cirka 3 ton nyttolast. Den drevs av två motorer på vardera 1877 hk och marschfarten var cirka 240 km/tim. Räckvidd var 100 mil och max flygtid ca 4,5 timmar.
Avancerad styrautomat och radar innebar att man helt automatiskt kunde gå ned från hög höjd till exempelvis ett nödställt fartyg och stanna för att vinscha upp skadade människor. Helikoptern var normalt utrustad med två bårar och platser för sju sittande. Om man tog bort bårarna och satte in säten kunde 24 passagerare få plats.
Under helikoptern fanns en lastkrok som klarade 3 ton. I kroken kunde man vid behov hänga en vattentunna på 1800 liter som användes vid brandsläckning.
Besättningen bestod av två piloter, en navigatör, en färdmekaniker och en ytbärgare.
 

HKP10A

Flygvapnet ansåg i mitten av 1980-talet att HKP4A hade blivit oekonomiska och föråldrade. Man beslutade därför att anskaffa en ny helikoptertyp för regionala flygräddningar. Man fastnade för Aerospatiale AS 332M1 Super Puma. I dag heter tillverkaren Airbus Helicopters.
Den första "Superpuman" anlände våren 1988. Tio exemplar anskaffades, för att senare kompletteras med ytterligare två maskiner. Den nya helikoptertypen erhöll  beteckningen HKP10. Försvarsmaktens helikopterflottilj hade nu 12 stycken HKP10 som var baserade på tre flygflottiljer - F7 Såtenäs, F17 Ronneby och F21 Luleå.
 
HKP10B var en vidareutveckling av HKP10A i syfte att kunna verka i internationell miljö. Helikoptern hade modifierats med IR-skydd på motorerna, ballistiskt skydd, varnings- och motmedelssystem och nya luftintag med partikelseparatorer samt var beväpnad med tunga kulsprutor. Helikopterns huvudsyfte var sjukvårdstransport och två stycken ingick från 2011 i den svenska utlandsstyrkan i Afghanistan.

 

HKP10D  var en vidareutveckling av HKP10B i syfte att träna besättningar inför internationella insatser. Den saknade dock ballistiskt skydd och sandfilter. HKP10D var anpassad för sjukvårdstransporter samt insatser vid skogsbränder.

 

Avionik – FMS, EFIS, TN, radar, DME, VOR/ILS, transponder, doppler velocity sensor, ADF, RHM, flygradio, HF-radio, polisradio, interfon, nödpejl och nödsändare.

 

Källor:

Skrivet av Göran Svanborg

Senast uppdaterad 2018-08-15.