Aktuell tidsperiod

 

Saab J29 Tunnan J29A J29B S29C J29F A29B

Svenskt jetplan i världsklass                           Notis 2

Prototyp 1 september 1948
Större bild
J29F med RB24 Sidewinder Större bild
Rote J29F med 24 75 mm jaktraketer
Större bild
 

 


 Vapeninstallation
Större bild
 

 

 

J29B/C/F  Data prestanda

Motor/effekt

RM2 2270 kp

Version F

RM2B 2800 kp

Spännvidd

11 m

Längd

10,23 m

Höjd

3,75 m

Max Startvikt

29B 8170 kg
29C 8000 kg
29F 8375 kg

Bränsle

2150 liter

Fälltankar FT

2x450 liter

Max fart

1035 km/h

29F

1065 km/h

Max höjd

29B/C 13,7 km
29F     15,5 km

Stigtid till 10km

 

29B 8,5 min

29C 7,3 min

29F 5,2 min

S29C med tillgängliga kameror
Större bild

 

 Förarplats vänster med lodkamerasikte
Större bild

 

 S29C Kamerainstallation
F11 museum

Större bild

S29C PN-50 riktantenner i nosringen av plast

Notera den vertikala reflektorn

Större bild

 

 

 

Kamerainstallation S29C

Större bild

 

 

 


Grupp S29C med fällare från Målflygdivisioen
 Större bild

 

Projekt 1001

På hösten 1945 fick Saab i uppdrag av Flygförvaltningen att utveckla ett projekt kallat “JxR”, uttytt jakt, rea, vilket senare skulle bli Saab J29.
KFF ställde höga krav, med bland annat en maxhastighet inte understigande M=0,86, som motsvarar c:a
1001 km/h.

Projektet kom i tiden att sammanfalla med två, för flygindustrin, betydelsefulla innovationer.

 • Jetmotorer eller reamotorer som ersatte propellermotorer

 • Nya aerodynamiska insikter, med pilvingen som resultat

Val av motor för projektet

Motorvalet var en central fråga ur prestandasynpunkt.
I samband med den första beställningen i januari 1946 av J28A Vampire med motorn DH Goblin 2, 1350 kp (RM-1), beställdes separat ett antal av dessa motorer avsedda för J21RA. Vidare erhölls tillverkningslicens för denna motor och option på tillverkning av efterföljaren Goblin 3,1500 kp (RM1-A) för A21RB och J28B/C. Därmed var serietillverkning av jetmotorer säkerställd i Sverige vid Svenska Flygmotor AB, SFA i Trollhättan.

Goblin 3 var inget alternativ för projekt 1001 med hänsyn till de krav som ställdes på motorns dragkraft. Saab och KFF kände dock till ett utvecklingsprojekt inom DHEC för starkare motor, DH Ghost, 2270 kp och beslutet att basera projekt 1001 på denna motor fattades redan i december 1945 efter att underhand fått vissa försäkringar från de Havilland och brittiska myndigheter.
I mars 1947 erhöll KFF slutligen tillverkningslicens för Ghostmotorn som fick FV beteckningen RM2.


RM-2 vidareutvecklades och försågs med
EBK, EfterBrännKammare, utvecklad gemensamt av KFF och SFA. Denna motor RM2B, gav med EBK en avsevärt ökad dragkraft. J29F försedd med denna motor fick därmed stigprestanda i världsklass.

Aerodynamiskt nytänkande.

Den aerodynamiska utformningen av projekt 1001 byggde på betydande tyska forskningsresultat som blev tillgängliga för de allierade i maj 1945. Detta genom en noggrant planlagd snabb inhämtning av tysk kunskap av speciellt sammansatt team av specialister inom respektive kunskapsområde.

Många tyska vetenskapsmän som tvingats fly undan den nazistiska förföljelsen, återvände nu temporärt till sina tyska universitet som medlemmar i dessa team.
Detta påverkade omedelbart flera pågående flygplansprojekt i USA bland andra F86 Sabre och B47 Stratojet.

Även Saab fick tidigt tillgång till dessa forskningsresultat som visade
att vid en given profiltjocklek, medger en pilvinge ett högre Machtal än en rak vinge, innan kritisk strömning uppnår ljudhastighet på någon del av vingen som därmed orsakar en motståndsökning.


Ett flygplan med pilvinge kan således uppnå högre hastighet än ett flygplan med rak vinge innan trimförändringar, manöversvårigheter och kompressionsstötar ger sig till känna.


När konstruktionen i allt väsentligt utretts hösten 1946 beställde flygförvaltningen tre prototyper av J29.
Förutom vindtunnelprov genomfördes praktiska prov under 1947 med en 25 grader bakåtsvept vinge på en Saab Safir, försöksflygplan Saab 201.
Detta för att bland annat utreda flygegenskaperna med pilformade vingar vid låga hastigheter.

Nationellt projekt

Förutom Saab var ett stort antal svenska företag och institutioner engagerade i Tunnans utveckling.
Av dessa kan nämnas AGA, SFA - Svenska Flygmotor AB
FFA- Flygtekniska Försöksanstalten, KTH- Kungliga Tekniska Högskolan och inte minst KFF- Kungliga Flygförvaltningen med tillverkning av en mängd ingående komponenter vid flygverkstäderna i Linköping, Västerås och Arboga samt i sin roll som beställare, förhandlare med De Havilland och ansvarig för utprovning vid FC- Försökscentralen i Linköping.

Internationell jämförelse

Denna svenska prestation kan enbart bedömas utifrån ett internationellt perspektiv.
Endast två nationer, stormakterna USA och Sovjetunionen hade parallella projekt.
I USA beslutades i november 1945 att P-86 Sabre skulle konstrueras om från raka vingar till 35 graders pilformade vingar.
Den första experimentversionen XP-86 flög den 1 okt 1947.
Den
20 maj 1948 flög produktionsversionen av Sabre F-86A. Leveranser till USAF påbörjades 1949.

I Sovjetunionen beordrades utveckling av två prototyper av ett jaktplan med pilformade vingar den 15 april 1947.
Produktionsprototypen av MIG15
med
35 graders pilformade vingar flög den 31 december 1948.  Operativ redan under 1949.

Brittisk utveckling låg bakom dessa tre projekt

Värt att notera är att MIG15 och J29 var båda utrustade med ursprungligen brittiska jetmotorer med radialkompressor.
Mig 15, genom ett officiellt avtal mellan Storbritannien och Sovjetunionen i september 1946 om leverans av 40 Rolls Royce ”Nene”. Denna motor kopierades snabbt för produktion i Sovjetunionen och fick beteckningen Klimov VK-1.
J29 genom licenstillverkning av de Havilland Ghost vid SFA i Trollhättan
F-86A Sabre med jetmotorn GE J35 försedd med axialkompressor som var starkt påverkad av den kunskapsöverföring från Storbritannien till USA och General Electric som inleddes redan 1941.

Beväpningen i jämförelse

Beträffande beväpningen hade J29 initialt den bästa beväpningen med fyra 20mm akan.
 

Sabre F86A hade sex kulsprutor 12,7mm. Under 1953 ersatta med fyra 20 mm akan i F86K.
 

MIG15 hade en kraftfull beväpning för bekämpning av bombflygplan med två 23 mm och en 37 mm akan dock med olika ballistik. Detta parat med låg projektilhastighet gav sämre träffsannolikhet för mindre, snabbt manövererande mål.

Resultatet

Den första prototypen 29001 Urban Röd flög den 1 september 1948, ett flygplan i teknikens absoluta framkant med:

 • Bakåtsvepta vingar

 • Viss hänsyn till ”area rule” teorin

 • Rörlig stabilisator

 • Automatiska framkantsklaffar

 • Nyutvecklad katapultstol.

Med produktionsprototypen verifierades den 21 juli 1950 planerade prestanda på 8150 m höjd med M 0,85 utan påtagliga stabilitets- eller vibrationsproblem.

Världsrekord

I maj 1954 flög en J29B 500 km sluten bana med en medelhastighet av 977 km/h. Överträffande då gällande rekord med 27 km/h
Med en rote S29C slogs nytt rekord i januari 1955 på 1000 km sluten bana med en medelhastighet på 900,6 km/h

Tillverkning

Saab 29 tillverkades i sammanlagt 661 exemplar. Detta är den största flygplanserie som tillverkats av Saab. Leveranser skedde 1951 - 1956. Under Koreakrisen uppnåddes den högsta leveranstakten med ett flygplan per dag.

 • 29A tillverkades i 224 exemplar 1951-1954

 • 29B/F tillverkades i 361 exemplar 1953-1958

 • 29C tillverkades i 76 exemplar 1954-1956

Leveranser

Påbörjades i maj 1951och avslutades i december 1958.

Basering 

Flottilj

Version

Avlöste

Tidsperiod

Ersatt
av

F3

J29A

J28A

1953-1965

J35D

F3 MFD

J29F mod

Ny org.

1967-1976

J32D

F4

J29F

J28B

1956-1967

J32B

F6

A29B

A21A

1953-1957

A32A

F7

A29B

A21R

1954-1957

A32A

F8

J29B

J28B

1953-1956

J34

F9

J29A/F

J28B

1952-1963

J34

F10

J29B/F

J28B

1953-1965

J35D

F11

S29C

S31&J28B

1954-1966

J35E

F12

J29A

J21

1952-1960

J32B

F13

J29B

J28A

1951-1961

J35A

F15

J29A/F

J28B

1956-1961

A32A

F16

J29A/F

J26

1952-1962

J35A

F21

S29C

S26

1954-1967

J35E

Beväpningen på J29A, B och F

 • Fyra 20mm akan m/47

 • Jaktraketer

 • Brandbomber

 • Ksp-kamera Kka 4 och en registerkamera RKa 4

 • Jaktrobot RB24, balkar infördes på J29F 1963

Beväpningen på A29B

Under åren 1953-1957 användes 29B även som attackflygplan.
Vapenarsenalen kompletterades med tung raketbeväpning.
Alternativt kunde medföras:

 • 14 14,5cm pansarraketer m/49 eller

 • 14 15cm raketer m/51.

 •  4 18 cm raketer m/49 för vissa uppdrag.

 • 2 brandbomber

Spaningsversionen, S29C

På akan och ammunitionsfackens plats, placerades en imponerande kamerautrustning som kunde anpassas till olika typer av uppdrag.

 

Alternativ avståndsfotografering:

 • Två höghöjdkameror/lod Ska 10/92 cm

 • En översiktskamera/lod Ska 15/15 cm

 • En panoramakamera/nos Ska 10/92 cm

 • En infrakamera/nos Ska 10/92 cm

 •   I vissa flygplan en SKA 10/150 (AGA:s 1500 mm-objektiv)

Alternativ låghöjdsfotografering:

 • Två låghöjdskameror/sida Ska 16/10 cm

S29 utrustades med lodkamerasikte, FLS-1 vilket avsevärt höjde precision vid höghöjdsfotografering.
S29C utrustades även, som första flygplan i flygvapnet, med flygvapnets nya radarnavigeringsutrustning PN-50.


 Avveckling

J29 avvecklades under 1967.
Operativa som målbogseringsflygplan, J29D, fram till 1976
 

Strömförsörjning 24V DC

 

Avionik:
   J29A/B/F:

   S29C:

J29D måldragare utrustades med målbogseringsvinsch MBV-2 för vingmål.

Avioniken påverkades genom installation av

Filmer om J29:

 • Flygande Tunnan i våra hjärtan. Ett trevligt program om Tunnan, 29:an. Mängder av fina bilder från bland annat utprovning, tjänst i Flygvapnet, FN-uppdrag i Kongo samt restaureringen inför F10:s jubileum. Dessutom F19 (Finska vinterkriget) och STRIL 50 med mera.

  43 minuter lång

 • Början och slutet av filmen Gula Divisionen, en svensk "Top Gun" från 1954. (7 min). YouTube

Läs mer:

 • Flygande Tunnan - Teknik på högsta nivå.
  Ulf Björkman, som själv under många år spakat ”Flygande tunnan”, berättar här historien om Saabs enda stridsflyg som använts i krig.

 • Tillämpliga TOMT i huvudsak 29-80-10 (Medlemskap krävs)

Externa länkar:

Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2018-04-12