Till startsidan


Aktuell tidsperiod

 


 
    1936-----------/
 
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
       1950      1960      1970      1980      1990

 

 

B3 Bombflygplan Junkers Ju 86K
Transportflygplan


Bombflygplan med många roller                           Notis 1


B3 över Östersjön
B3 över Östersjön


I december 1936 levererades det första Junkers Ju-86,
FV-beteckning B3, från Tyskland. Därmed fick Flygvapnet sitt första medeltunga, 2-motoriga bombplan.
Flygvapnet fick med B3 ett helmetallflygplan, byggt att bära
1000kg bomber, 1700 liter bränsle och fyra mans besättning. Startvikten på 8000 kg var smått fantastisk. Flyghastigheten låg över 300 km/tim, i klass med samtida jaktflygplan.

Även om B3 inte var fullt modern vid leveransen, så hade den ändå åtskilliga fördelar. Den var utprovad i tjänst, den kunde levereras med de motorer som flygförvaltningen önskade och den planerade svenska licenstillverkning skulle inledningsvis få mycket stöd från Junker.
Detta senare var väsentligt, eftersom den inhemska flygindustrin saknade erfarenhet av tillverkning av flygplan i skalkonstruktion, som då internationellt helt började slå ut de tidigare fackverkskonstruktionerna i trä, stålrör och duk.
Licenstillverkningen av B 3 inledde därmed, tillsammans med licenstillverkningen av SK14 och B5, en ny epok i sättet att bygga flygplan i Sverige.

B 3 avvecklades 1958

Vill du veta mera
 

 


Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2012-04-17