Allmänt

Generell, historisk information om Flygvapnet. Dokument och filmer.

Uppdaterad 2016-07-01

Titel

Författare

Sammanfattning av Flygvapnets fredsorganisation år 1926-2000

Sammanställt av John Hübbert FHT

Flygvapenhistoria i tre avsnitt:

Förepoken, tiden före 1936 Materielanskaffning via gåvor, politiska beslut, ett självständigt flygvapen.

1936 start mot framtiden KFF historik, flygindustrin tar form, anskaffning under ofredsår

Vårt flygvapen efter 1945 Prestandautveckling, några föregångsmän

Avsnitt ur
Det bevingade verket

FMV 1986

Flygvapnets historia 1926 till 1996.
Flygvapnet firade sin 70- åriga verksamhet som försvarsgren.

Lennart Berns
FVN 1996 nr 3

Flyghistoria från flygvapnets första egna flottilj 1929-1979
6 avsnitt ur boken "Kungl. Västmanlands Flygflottiljs Historia"
LIBRIS-ID:604901 Digitaliserat av AEF

Gösta Odqvist et al.

Med Flygvapnet i FN tjänst
”FN är inte till för att föra människor till himlen utan att rädda dem från helvetet” (Dag Hammarskiöld)

Lennart Berns
FVN 1995 nr 4

Flygvapnets teletekniska utbildning
Utvecklingen från 1929 fram till dags dato.

K-G Andersson

Saabhistoria 1937-1997
Dramatik och Dynamik under 60 år

Gert Petersson
FVN 1997 nr 3

Incidentberedskapen
 Hade sin grund i nedskjutningen av ett signalspaningsflygplan ur flygvapnet över internationellt vatten i Östersjön.

AEF Stig Hertze

Med invasionen i sikte. En beskrivning och analys av flygvapnets luftoperativa doktrin 1958-1966. Magisteruppsats framlagd 2008.

Tomas Pettersson
Stockholms universitet

Svenska Flygmuseer
Sammanställning av alla flygmuseer i Sverige.

Svensk Flyghistorisk Förening

Försvarets Historiska Telesamlingar.
Försvarets Historiska Telesamlingar, FHT har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av materiel och system. Här finns många dokument för nerladdning.

FHT

FILM Militärflyget i Sverige från 1910 till våra dagar
Mycket informativ film om det svenska militärflygets historia i sex epoker under åren1910 -  
Länkar till de sex avsnitten.

Producerad av SVT

FILM Wings of Sweden
Behandlar den svenska utvecklingen från B17 till JAS39 med en inledande historisk bakgrund, där även Saabs bilutveckling berörs.
Uppdelad på fem delar.

 

Discovery Channel

FILM   En svensk väg.  (Länk till YouTube)
En informationsfilm som beskriver svenska vägbaser under 80-talet.

Flygvapnets Filmdetalj 1980

Not: FVN är tidskriften Flygvapennytt. Avsnitten är i huvudsak digitaliserade av FHT, Försvarets Historiska Telesamlingar