Helikopterns historia

Av Göran Svanborg


Den tidigaste kända skildringen av ett föremål som kan liknas vid en helikopter dateras till 400-talet f.Kr. och kom från Kina. Det var dock inte förrän med Leonardo da Vincis berömda skiss på en "luftskruv" från 1483, som ett mer vetenskapligt underbyggt koncept på en helikopterliknande farkost presenterades.
 

 

Under 1700- och 1800-talet genomfördes experiment med motoriserade helikopterliknande modeller, men ingen större framgång nåddes. Det skulle dröja till 1900-talets början innan de första bemannade försöken kunde genomföras, men inte förrän på 1930-talet lyckades man flyga med maskiner som kunde lyfta vertikalt.

 

Film: Tidiga försök  1:41 minuter

 

INNEHÅLL

Tyskland

Focke-Wulf Fw 61

Focke-Achgelis Fa-223

Flettner Fl-265 och Fl-282

USA

Vought-Sikorsky VS-300 (or S-46)

Kaman

Rotorn

Rotorbladen

Motorn

Manövrering

Styrspak

Stigspak

Pedaler

Swashplate

Hovring

Autorotation

Hastighet

Sverige

Ostermans Aero

Lapplandsflyg AB grundat 1953

Fler helikopterföretag i Sverige

Försvarets helikoptrar

HKP1 - Vertol 44

HKP2 - Sud Aviation Alouette II

HKP3 - Agusta Bell 204

HKP4 – Boeing Vertol 107 och Kawasaki 107

HKP4B/C - Marinen

HKP5 – Hughes-Schweizer

HKP6 – Augusta-Bell 206

HKP9 - Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105

HKP10 – Aerospatiale AS332M1 Super Puma

HKP10 - Instrumentpanel och konsol

HKP14 – NH-industries NH-90

HKP16 – Sikorsky UH60M

Mer att läsa

 

-------------------------------------------------------------------

 

 

Tyskland

Focke-Wulf Fw 61

Fw 61 betraktades ofta som den första praktiska, funktionella helikoptern och flögs första gången 1936 av den kvinnliga testpiloten Hanna Reitsch. Den tillverkades dock bara i två exemplar.
Typen blev också känd som Fa 61, då Focke startade det nya företaget Focke-Achgelis efter att utvecklingen hade börjat.
 


Film: Focke Wulf Fw 61 1 min
 

Focke-Achgelis Fa-223

Det råder inte full enighet om vilken som är världens första helikopter. Ser man till vilken som blev först med att flyga under kontrollerade former så är det Breguet-Dorand Gyroplane Laboratoire från 1935, medan Focke-Achgelis Fa 223 från 1941 blev den första helikoptern som var så tekniskt mogen att den kunde serieproduceras. 20 exemplar tillverkades.
 


Fa 223 Drache was a helicopter developed 1941 by Germany during World War II. A single 750-kilowatt (1,010 hp) Bramo 323 radial engine powered two three-bladed 11.9-metre rotors mounted on twin booms on either side of the 12.2-metre-long cylindrical fuselage. Although the Fa 223 is noted for being the first helicopter to attain production status, production of the helicopter was hampered by allied bombing of the factory in Delmenhorst and only 20 were built.
The Fa 223 could cruise at 175 kilometres per hour with a top speed of 182 km/h, and climb to an altitude of 7,100 m. The Drache could transport cargo loads of over 1,000 kg at cruising speeds of 121 km/h and altitudes approaching 2,440 m.

 


Film:  Focke-Achgelis Fa-223  3:40 minuter

 

Flettner Fl-265 och Fl-282

The Flettner Fl 265 first flew in May 1939. It was considered “far superior” to Focke’s Fw 61. Although two were lost in flight testing, it proved so agile that none of the Luftwaffe’s best fighters could maneuver into firing position against it.
An Fl 265 conducted successful takeoffs and landings on a 25-meter square platform built over a gun turret on the light cruiser Köln in the Baltic. Six prototypes were built, with one lost in a crash. No examples of the Fl 265 survived the war.
An improved version of the Flettner was ordered into production in 1940 for the Kriegsmarine as the Fl 282 Kolibri (“Hummingbird.”) A few were completed with fully enclosed Plexiglas cockpits, but on production models the pilot’s seat was entirely open, with excellent downward visibility.
 


 

 

Film:  Flettner Fl 282  1:17 minuter
 

USA

Vought-Sikorsky VS-300 (or S-46)

Redan 1939 hade den helikopter som byggde på vad som skulle bli den vanligaste konstruktionsprincip i världen, en huvudrotor samt stjärtrotor, redan flugit.
Helikoptern var en Sikorsky VS-300 och utvecklades av Igor Sikorsky. Denna helikopter utvecklades sedermera till R-4, världens första massproducerade helikopter från 1942 (131 exemplar).

 

An American single-engine helicopter designed by Igor Sikorsky. (Emigrerade till USA 1919). It had a single three-blade rotor originally powered by a 75 horsepower (56 kW) engine. The first "free" flight of the VS-300 was on 13 May 1940. The VS-300 was the first successful single lifting rotor helicopter in the United States and the first successful helicopter to use a single vertical-plane tail rotor configuration for antitorque. His first experimental machine, the VS-300, was test flown by Sikorsky on 14 September 1939.
 

 

Film:  Vought-Sikorsky VS-300  2 minuter
 

Film:  Igor Sikorsky flies VS-300   0:47 minuter

Sikorsky R-4

The Sikorsky R-4 is a two-seat helicopter designed by Igor Sikorsky with a single, three-bladed main rotor and powered by the radial engine Warner R500. The R-4 was the world's first large-scale mass-produced helicopter and the first helicopter used by the United States Army Air Forces.
 

 

Film:  Vought-Sikorsky XR-4  3 minuter
 

Kaman

Fram till 1947 var alla helikoptrar kolvmotordrivna, men med Kaman K-225 demonstrerades världens första gasturbindrivna helikopter. Den var utrustad med två synkroniserade rotorer, en på var sida om flygkroppen.
 

 

Rotorn

En rotor kan liknas vid två eller flera roterande vingar och är den konstruktion som ger helikoptern dess mest unika flygegenskap: hovring, det vill säga förmågan att stå stilla i luften. Genom att förändra anfallsvinkeln på rotorbladen gentemot luften så förändrar man deras lyftkraft.
När huvudrotorn roterar skapas en motriktad kraft, som ifall den inte motverkades skulle få skrovet att rotera åt motsatt håll. Att motverka detta vridmoment och förhindra en okontrollerad rotation görs med hjälp av en av de två olika tekniska lösningar som finns:
 

Stjärtrotor är den vanligast förekommande lösningen och används på helikoptrar med en huvudrotor. Stjärtrotorn är en mindre vertikal rotor baktill på helikoptern och används även till att styra helikoptern i girled (runt sin axel).


Tandemrotor har en av sina huvudrotorer monterade framtill på flygkroppen och den andra baktill. Fördelarna med tandemrotor (jämfört en helikopter med stjärtrotor) är att all kraft motorerna genererar kan användas av huvudrotorn och ge mer lyftkraft. Nackdelen blir att den blir mer teknisk komplicerad med två huvudrotorer. Tandemrotorsystemet används främst till tunga militära transporthelikoptrar.


Koaxialrotor har sina ena huvudrotor monterad över den andra på samma axel. Fördelen med ett koaxialrotorsystem är att den genererar symmetrisk lyftkraft på huvudrotorn under framåtflygning, då rotorsystemet samtidigt har två framåtgående/bakåtgående rotorhalvor som upphäver den asymmetriska lyftkraften framåtfarten skapar.

 

Film:  Eurocopter AS-350 Colective and Cyclic function  1:18 minuter
 

Rotorbladen

Rotorbladen var tidigare tillverkade av aluminium och var ihåliga för att hålla låg vikt.
Dagens rotorblad är tillverkade av kompositmaterial.
 

 

Motorn

De första helikoptrarna drevs av kolvmotorer, radmotorer eller stjärnmotorer.
Den vanligaste motorn i dagens helikoptrar är jetmotorn av turboaxeltyp. I en turboaxelmotor överförs drivkraften från turbinen via en axel kopplad till rotorn via en växellåda medan kompressorn drivs av en andra turbin.
 

Alouette II, motor Turbomeca

 

Manövrering

För att styra en helikopter används:

Styrspak

Kontrollerar helikoptern i längs- och sidled, manövreras med höger hand. Genom att föra spaken åt det håll man vill röra sig åt så ökar man anfallsvinkeln på det rotorblad som befinner sig 90° före den punkt där man vill att rotordisken skall höjas, detta p.g.a. den gyroskopiska precessionen. Detta får hela rotordisken att luta sig åt det håll helikoptern skall röra sig.
 

Stigspak

Kontrollerar helikoptern i höjdled, manövreras med vänster hand. Genom att föra spaken upp/ner så förändrar man huvudrotorbladens anfallsvinkel lika mycket på alla blad. Förändrad anfallsvinkel ökar eller minskar lyftkraften vilket får helikoptern att stiga eller sjunka.
En helikopter har ett konstant varvtal på huvudrotorn och när man ändrar anfallsvinkeln så ökar eller minskar "luftmotståndet". För att förhindra att rotorns varvtal varierar p.g.a. varierat "luftmotstånd" så måste effektuttaget ur motorerna regleras. Numera så sker det med ett automatiskt reglersystem, men på äldre samt enklare moderna kolvmotorhelikoptrar så måste man manuellt "dra på/av" motorn med ett gasreglage på stigspaken.
 

Pedaler

Kontrollerar helikoptern i girled och manövreras med fötterna. Genom att man trampar pedal åt det håll man vill rotera så ökas eller minskas anfallsvinkeln på stjärtrotorbladen (gäller singelrotorhelikopter, för andra rotorkonfigurationer används andra tekniska lösningar).
 

Swashplate

Den centrala delen i rotorn är ”the swashplate”. Plattan består av två runda ringar, en skrovfast och en som är fäst vid rotorn. Mellan delarna finns kullager. Plattan överför via länkarmar stigspakens och styrspakens rörelser till rotorbladen. Den kan flyttas upp och ner längs rotoraxel samt lutas i godtycklig riktning. Den vertikala rörelsen påverkar rotorbladens vinkel dvs ”grepp” i luften. Plattans lutning ger rotorbladen en kontinuerligt varierande vinkel mot luften under rotationen.
 

Rotorns swashplate

Större bild

 

Rotornav EC-135 (Eurocopter)

 

 

Hovring

En helikopter kan stå stilla i luften, hovra. Det är denna förmåga som gör att helikoptern kan lösa många uppgifter såsom att landa på oljeplattformar, hämta upp personal i oländig terräng eller plocka upp nödställda som hamnat i havet.
Men att hovra är en svår konst. Helikopterns pilot måste hela tiden korrigera med nya styrutslag för att hålla sig kvar över hovringspunkten. Detta beror på att en helikopter med bara en rotor är dynamiskt instabil, dvs den avviker hela tiden från sitt flygläge på ett okontrollerat sätt om den inte övervakas.

 

Autorotation

Det första som händer en helikopter vid motorbortfall är att frihjulet mellan motorn (som slutat driva) och huvudrotorn (som roterar) mekaniskt frikopplar dem (jämför med när man slutar trampa en cykel, pedalerna står still medan hjulen snurrar). Detta måste göras, annars skulle motståndet i den stillastående motorn bromsa huvudrotorns rotation (varvtal). Samtidigt måste piloten sänka stigspaken för att minska anfallsvinkeln på huvudrotorbladen, även detta för att behålla huvudrotorns varvtal. Nu autoroterar helikoptern ner mot marken och den förbiströmmande luften håller rotorvarvet uppe. Alldeles ovanför marken omvandlar piloten rörelseenergin i rotorn till lyftkraft genom att höja stigspaken igen och får därigenom sjunkhastigheten att minska (samtidigt som rotorvarvtalet sjunker). Sjunkastigheten minskas så lågt att man kan göra en säker sättning, ofta med lite framåtfart.

 

Hastighet.

En helikopter kan enbart flyga i förhållandevis låg hastighet (några hundra km/h) och detta beror på dess rotorsystem. Problemet består i med vilken hastighet luften möter rotorbladen under framåtflygningen. Det framåtgående bladet "träffas" av luft som har en hastighet som är summan av helikopterns framåthastighet plus rotorbladets periferihastighet. Om totalhastigheten går in i det transsoniska området så påverkas aerodynamiken över bladen negativt och lyftkraften förändras drastiskt. Samtidigt får det bakåtgående bladet det omvända problemet, här blir istället hastigheten luften har över bladet så låg att det överstegrar och förlorar lyftkraft. Vilken maximal hastighet en helikopter kan ha beror bland annat på bladens periferihastighet samt bladens utformning. Bladens periferihastighet är i sin tur en funktion av bladens längd och deras rotationshastighet.
 

Sverige

Ostermans Aero

År 1946 kom den första helikoptern till Sverige, det var en Bell 47B som tillverkades av Bell Aircrafts, senare Bell Helicopters i Buffalo, New York. Dess skapare var Lawrence Dale Bell. Den opererades i Sverige av Ostermans Aero.
 

 

Två exemplar av Ostermans Bell 47B
 

 

Lapplandsflyg AB grundat 1953

 

Bell 47J-2A Ranger, motor Lycoming O-435.
 

Fler helikopterföretag i Sverige:

Norrlandsflyg AB 1960, Jämtlands Flyg 1963, Roslagens Helikopterflyg 1970, Fjällflygarna AB 1977, Kallax Flyg AB 1998, Helikoptertjänst AB 1998, HeliAir AB 2010 m.fl.
 

Försvarets helikoptrar

HKP1 - Vertol 44

Första leverans till svenska försvaret var 1958. Totalt blev det 9 stycken som baserades vid Berga och Torslanda/Säve.
Hkp1 användes för en mängd olika uppdrag. Vid transport av kustjägare kunde 20 fullt utrustade soldater medföras, för ubåtsjakt fanns sonarutrustning (avlyssning under vattenytan) samt anordning för sjunkbombfällning. HKP1 användes dessutom för minsvepning. Helikoptern blev en trogen arbetshäst inom marinen och tjänstgjorde i närmare 15 år.
 


HKP1 var den enda helikoptern i försvaret som hade kolvmotor med undantag för utbildningshelikoptern HKP5.
 

Instrumentpanel och konsol.

 


Hkp1 hade en 9-cylindrig stjärnmotor, Wright R1820 Cyclone eller Wright 989C9HE1, på 1450 hk. Den var monterad i bakkroppen och hade trots den stora fläkten ständiga problem med kylningen.
 

HKP2 - Sud Aviation Alouette II

Alouette II var den första serieproducerade helikoptern i världen med gasturbinmotor, Turbomeca 1C.
Beteckningen i Sverige blev Helikopter 2 (HKP2) och de användes av Marinflyget, Flygvapnet samt Arméflyget. Totalt anskaffades 29 helikoptrar och helikoptertypen var i tjänst i Försvarsmakten fram till 1990.

 


 

HKP3 - Agusta Bell 204

Helikopter 3 (HKP3) var den svenska Försvarsmaktens militära beteckning på Bell 204B och var licenstillverkad av Agusta. HKP3 var en medeltung helikopter som anskaffades till både Flygvapnet och Arméflyget som HKP3A.

 

 

Relativt snart visade det sig dock att man hade motorproblem med HKP3A, vilket gjorde att man sedermera bytte till en starkare motor, Rolls Royce Gnome, på alla helikopterindivider varvid beteckningen ändrades till HKP3B. Armén valde senare att även modifiera sina HKP3 med en större huvudrotor (48-fot mot ursprungliga 44-fot) för att förbättra fartprestanda och manöverbarhet samt höja den maximala startvikten, denna variant fick beteckningen HKP3C.
Helikoptern användes för transporter men i Flygvapnet även för flygräddning, FRÄD. Den hade två piloter och kunde ta upp till 8 passagerare.
Totalt anskaffades 23 stycken HKP3 och den var i tjänst fram till 2001.

 

HKP4 – Boeing Vertol 107 och Kawasaki 107

Flygvapnet

Flygvapnet har opererat med 10 stycken HKP4A från 1963 till 1992. De användes främst som räddningshelikopter, FRÄD . När dessa började ersättas av HKP 10 så modifierades fyra av Flygvapnets HKP4A till HKP4B och överfördes till Marinflyget. Flygvapnets HKP4 var baserade på F8/Berga, F15, F17 samt F21. F8 hade en helikopter baserad i Visby.
Helikoptern hade två motorer General Electric T58-GE16 på 1870 hk vardera. Marschfart 250 km/t.
 

 

Avionik

HKP4 var välutrustad med avionik. För navigering fanns Decca hyperbelnavigering, Decca Doppler 71, navigeringsdator Decca TANS, VOR, flygradiopejl och radarhöjdmätare. För kommunikation fanns flygradio FR21, FR25, FR27 med interfonsystem Catron. Dessutom fanns sökmottagare och ytspaningsradar Texas PS-864.

Film:  Presentation av Hkp-4 12:50 minuter
 

Film:  Skicklig helikopterpilot  4:43 minuter
 

HKP4A kabin med navigatörsplatsen.

 

Här finns radarindikator, polisradio, sökmottagare, navigeringsdator och kartenhet.
Alla i helikoptern, inklusive färdmekaniker och ytbärgare, kunde prata med varandra via interfonsystem från svenska Catron.
 

HKP4B/C - Marinen

Marinen opererade med 16 stycken HKP4 från 1970 till 2008. Fyra stycken kom ursprungligen från Flygvapnet och fick beteckningen HKP4B. De senare 12 stycken köptes från helikoptertillverkaren Kawasaki i Japan och betecknades HKP4C.
Helikoptern användes i Marinflyget främst till ubåtsjakt och kunde för detta vara utrustad med hydrofon/doppsonar samt sex sjunkbomb 51 alternativt två torped 45. Vidare kunde helikoptern utrustas med en radar för spaning efter ytmål.

 

 

 

 

Hkp4B/C hade datalänk för överföring av signaldata till övriga ubåtsjaktenheter.


Åtta Hkp4C blev utrustade med NVD/NVG för spaning i mörker. Det innebar att belysningen av paneler och instrument modifierades för att inte störa mörkerseendet.
På 2000-talet infördes GPS och navigeringsdator Nancy.

Marinflygets HKP4B/C var även till stor nytta i det civila samhället. Vid Estoniakatastrofen deltog nio av marinflygets fjorton HKP4 till att rädda överlevande och bärga döda. HKP4 har även använts till att bland annat släcka skogsbränder genom att vattenbegjuta marken med hjälp av en brandtunna.
HKP4 var i tjänst i Marinflyget fram till 1998, då kvarvarande helikopterindivider överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.
 

HKP5 – Hughes-Schweizer

Helikoptern användes för grundläggande flygutbildning, men skulle i händelse av krig bland annat användas till leda indirekt eld samt för transport av enstaka personer. Inom Försvarsmakten kallades Hkp5 ibland skämtsamt för ”pisskuren” med anspelning på hur liten den var.
26 st anskaffades till Försvaret.
 

 

HKP6 – Augusta-Bell 206.

 

 

Armén anskaffade 22 stycken Augusta-Bell, HKP6A, till dåvarande Artilleriflyget (1969). Helikoptern användes främst som en lätt transporthelikopter samt till flygutbildning. HKP 6A började först användas vid dåvarande Arméns helikopterskola i Boden, men kom sedermera även att börja användas vid Östgöta arméflygbataljon i Linköping, sedemera Helikopterflottiljen.


Marinen anskaffade 1970 10 stycken HKP6B. Helikoptern användes som lätt transporthelikopter samt till ubåtsjakt, då den kunde utrustas med ubåtsjakttorpeder. Helikoptern hade även uppblåsbara flottörer som medgav nödlandning på vatten. HKP 6B var i tjänst i Marinflyget fram till 1997, då kvarvarande helikopterindivider överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen.
 

HKP9 - Messerschmitt-Bölkow-Blohm Bo 105

Armén anskaffade 1987 20 stycken HKP9A och FMV 1 styck HKP 9A. Helikoptern kunde beväpnas med pansarvärnrobotsystemet HeliTow. Arméflygets helikoptrar hade krigsuppgiften att genomföra pansarbekämpning medan FMV:s helikopter användes för fortsatt flygutprovning och förmågeutveckling.
Till flygvapnet anskaffades fyra HKP9B för räddningsuppdrag och civila sjuktransporter.

 

 

HKP10 – Aerospatiale AS332M1 Super Puma

Super Puma flögs första gången 1978. Den tillverkades av Aérospatiale mellan 1980 och 1991 därefter av Eurocopter i Frankrike.
Motorer två st Turbomeca Makila 1A2 om 1800 hk vardera. Marschfart 260 km/t.
I Sverige fick AS332 Super Puma den militära beteckningen Helikopter 10 (HKP10) och har använts av Flygvapnet och senare av Helikopterflottiljen främst för regional militär flygräddning (FRÄD). Försvarsmakten anskaffade totalt 12 stycken HKP 10, som började levereras 1988 och var i tjänst fram till 2015.
Aerospatiale fick vid affären krav på motköp i Sverige och då gick förfrågan till FFV i Linköping och Arboga om medverkan vid framtagning av den svenska helikoptern.
FFV fick 1986 uppdraget att anskaffa, leveranskontrollera och systemtesta avioniken till Hkp10 samt att utföra monteringen av helikoptersektioner som levererades med lastbil från Marseille till Linköping.
 

Hkp10 integrationstestrigg i By 198. Författaren stående.

 

Avioniken kom att bestå av enheter från Bendix, Racal Avionics, Collins/Rockwell och SFIM. För att integrera dessa enheter i helikopter skulle man först testa systemen i en integrationstestrigg som byggdes i Arboga. Den mest kritiska funktionen var samverkan mellan den nya navigeringsdatorn från Racal, radarn från Bendix och FDC-n från SFIM.
Testriggen kom att även att användas för utbildning av helikopterpiloter och navigatörer på navigationssystemet eftersom detta inte fanns i de simulatorer som man använde för utbildning på HKP10. De simulatorerna fanns i Schweiz och Norge.
FFV fick uppdraget att vara underhållsverkstad för HKP10 under de första åren sedan tog Helikopterservice i Norge över underhållet av helikoptern.

När HKP10 kom ut på förband fick FFV i samarbete med FMV systemansvar för helikoptersystemet. FFV bildade en grupp om fem personer som medverkade vid systemmöten tillsammans med FMV och personal från förbanden.
HKP10A var baserad vid flygflottiljerna F7, F15, F17 samt F21. Den var i tjänst i Flygvapnet fram till 1998, då helikoptrarna överfördes till det nybildade förbandet Helikopterflottiljen i Linköping.
Besättningen bestod av två piloter, navigatör, färdmekaniker och ytbärgare. Det fanns två bårar samt sjukvårdsutrustning. Vid behov medföljde även en läkare.
Vid trupptransport fanns det plats för 23 personer.
Försvarsmakten hade sedan 1993 ett avtal med Sjöfartsverket att hålla beredskap för räddningsverksamhet vid ett antal flygplatser. I början av 2000-talet började Försvarsmakten omprioritera sin verksamhet och med Försvarsbeslutet 2000 samt Försvarsbeslutet 2004 började all militär räddningsverksamhet avvecklas och istället övertas av civila operatörer. 2010 övertog Sjöfartsverkets helikopterverksamhet FRÄD-beredskapen helt. Därmed förändras HKP10:s roll från att vara en FRÄD-helikopter till en mer renodlad transporthelikopter. HKP10 var i tjänst i Helikopterflottiljen fram till 2015

 

 

HKP10 instrumentpanel och konsol.

HKP10 var utrustad med navigeringsdator RAMS från Racal Avionics och lasergyro Litton LN-100.
Övrig avionik – EFIS, TN, radar, DME, VOR/ILS, ADF, transponder, doppler velocity sensor, RHM, flygradio, HF-radio, polisradio, interfon, nödpejl och nödsändare.

 

 

Tre HKP10 genomgick 2006 en stor modifiering för att sättas in i Afghanistan och där användas som MEDEVAC resurs. Genom att öka helikopterns självskydd/överlevnadsförmåga kunde den användas i förhöjd hotmiljö. De fick benämningen HKP10B och utrustades med ballistiskt skydd, dörrmonterad kulspruta, varnare- & motverkanssystem, IR-dämpande avgasutblås, partikelseparatorer till motorerna, uppgraderad avionik samt ny sjukvårdsinstallation.
 

 

Mellan april 2011 och mars 2013 var två HKP10B baserade på Camp Marmal i Afghanistan. Enheten benämndes Swedish Air Element ISAF MEDEVAC. Huvuduppgiften för enheten var taktisk MEDEVAC, med förmåga att verka dygnet runt.
Helikopter 10 avvecklades genom att man flög helikopterindividerna fram till att dess dess flygtid tog slut (till större underhåll), vilket medförde en gradvis avveckling mellan 2013 och 2015. Den 22 oktober 2015 landande Helikopterflottiljens sista HKP10 (H97) för sista gången i Försvarsmaktens regi. Totalt flög Försvarsmakten 71200 flygtimmar med HKP10.

 

HKP14 – NH-industries NH-90

Helikopter 14E

Efter 10 års väntan kom äntligen den nya helikoptern HKP14. Hkp14E är markoperativa slutversionen av Helikopter 14 och därmed fullt operativ. Den första Helikopter 14E levererades 2018. Totalt kommer nio Helikopter 14E levereras och alla är uppgraderade Helikopter 14C/D.
 

Helikopter 14F

14F är den sjöoperativa slutversionen av Helikopter 14 och därmed fullt operativ. Den första Helikopter 14F levererades 2016 och totalt kommer nio Helikopter 14F levereras, varav 4 kommer att vara uppgraderade Helikopter 14A/B. Helikopter 14F skiljer sig förmågemässigt från E genom att den kan utrustas med doppsonar samt sonarbojfällare.

 

 

HKP15 – Agusta/Westland

HKP15 är Försvarsmaktens beteckning på AgustaWestland AW109 LUHS (Light Utility Helicopter System), vilket är en militär variant av AW109. De 20 stycken HKP15 finns i två versioner; den markoperativa HKP15A (12 stycken) samt den sjöoperativa HKP15B (8 stycken). Den främsta skillnaden mellan de två versionerna är att det är endast HKP15B som kan utrustas med ubåtsjaktutrustning, sonarbojfällare samt datalänk. HKP15B kan även tillfälligt baseras på Marinens korvetter av Visby-klass, som är utrustat med helikopterdäck, landningshjälpmedel samt flygdrivmedelsanläggning. Visuellt ser man skillnad på de båda versionerna då HKP15A är grönt kamouflagemålad medan HKP15B är gråmålad.

 

 

HKP16 – Sikorsky UH60M

De två första helikoptrarna levererades den 15 december 2011 till Sverige. Systemet slutlevererades i april 2013. Den 17 januari 2012 överlämnades helikoptersystemet till Försvarsmakten. Överlämningen skedde vid en ceremoni på Malmens flygplats i Linköping.
Helikopter 16 kan utrustas med varnings- och motmedelssystem (VMS), samt ballistiskt skydd. Vidare kan sandfilter på motorernas luftintag, vinsch samt två kulsprutor av modell Ksp 58E monteras. Uppvända avgasutsläpp sitter monterade på de svenska helikoptrarna som standard.
Helikoptern kan utrustas med medicinsk utrustning och bårar för att kunna utföra upphämtning eller transport av skadade under insats (MEDEVAC).
 

 

Mer att läsa

På vår webb finns mer att läsa om Försvarets helikoptrar. Bland annat finns länkar till artiklar om avionikutrustningen ombord.

Här är alla artiklar samlade.