Engelsk-Svensk RADIOTEKNISK ORDLISTA
 

 

 

Radioteknisk ordlista

 

Hela listan i pdf-format (1,1MB)

I mitt ”arkiv från förr” hittade jag nyligen (hösten 2009) en ordlista från elektronrörstiden. Jag tror jag fick den när jag anställdes på CVA hösten 1954. Den togs troligen fram av våra företrädare i slutet av 1940-talet då radartekniken ännu inte fått någon större utbredning.

Svenska försvaret köpte under en tid efter andra världskriget en mängd elektronisk surplusmateriel från England och USA som för bl.a. leveransprov passerade CVA före leverans till förband.

 

Kunskapen i engelska och speciellt elektroniktermer, som då var nytt, var nog dålig. De tekniker som då var i 30-årsåldern, och kanske hade dåvarande realexamen som grundutbildning, hade säkert läst tyska som andra språk.

Med materielen följde en mängd dokumentation, och ett behov uppstod av en ordlista med vanligen förekommande ord.

 

Tekniska och speciellt elektrotekniska ordböcker saknades.

CVA utbildningsdetalj tog då fram den radiotekniska ordlistan. Säkert var flera tekniker engagerade i arbetet.

 

Som synes är listan en blandning av elektroniktermer och vanliga ord. Man kan tolka det som att även dessa behövde en översättning.

 

Ordlistan får  dock ses som ett dokument i tiden och avspeglar nog såväl de tekniska termer som då var aktuella som deras översättning till svenska som ibland inte är densamma som idag.

 

Skrivet av Alf Gustafsson