Aktuell Tidsperiod
 

 

 

 

 

 

 


Antennenheten till SCR 720
PS-20 i Sverige
Större bild


Antennmätlabbet det berömda Roof top lab.
Större bild


Kvalificerad arbetsbänk
Notera HPs första instrumenttyp
HP 200A i övre vänstra hörnet
Större bild
 


Flygutprovning av SCR 720
Större bild


Koncentrerad arbetsmiljö
Större bild


Tillverkning av magnetroner
Större bildLabb interiör
Större bildDe 28 banden
Större bild
 

 

MIT Radiation Laboratory series


16 000 sidor koncentrerad elektronikhistoria
27 böcker nu tillgängliga på Internet.


RAD LAB Radiation Laboratory grundades 1940 på MIT Massachusetts Institute of Technology.

 

Läs mer på dessa sidor (engelsk text):

Inför den stundande ofreden organiserade USA sin försvarsforskning. RAD Labs uppgift var, att med utnyttjande av mikrovågsteknik utveckla radarsystem.
Problemet var den uppenbara bristen på mikrovågsoscillatorer med tillräcklig effekt.
Detta fick dock en oväntad lösning.


Efter en överenskommelse mellan Storbritannien och USA sändes Churchills vetenskaplige rådgivare Henry Tizard till USA i september 1940. Meningen var att undersöka om USA kunde ställa industriella resurser till förfogande för att utnyttja den militära potentialen i uppnådda brittiska forskningsresultat.
Bland de upptäckter som britterna presenterade var en 10 cm kavitetsmagnetron som demonstrerades med en pulsuteffekt av sensationella 15 kW.

Resultatet blev ett samarbetsprojekt mellan USA och Storbritannien med namnet Radiation Laboratory, eller "RAD LAB" som valdes för att vara avsiktligt vilseledande.

RAD LAB gavs inför starten tre utvecklingsprojekt med följande prioritet:

  • 10 cm flygburen spaningsradar

  • 10 cm eldledningsradar för luftvärnet

  • Radionavigeringssystem med stor räckvidd för flygplan

Utöver denna initiala inriktning kom RAD LAB att utveckla över 100 radarstationer som överfördes till industrin för tillverkning.
Radionavigeringssystemet som utvecklades med prioritet blev det bekanta LORAN systemet.
Förutom att uppnå dessa praktiska resultat utreddes och dokumenterades de bakomliggande teorierna. Detta ledde till utvecklingen av helt nya kunskapsområden och vidareutveckling av många andra fält inom elektronikområdet.

Som mest arbetade 4000 personer på RAD LAB. Många var fysiker med forskarutbildning. Dessa hade oftast inte mer än en akademisk kunskap om mikrovågsteknik och ofta ingen som helst erfarenhet av att utveckla elektroniksystem. Deras kapacitet var att angripa komplexa problem av skiftande slag.
Senare belönades nio medarbetare med Nobelpriset.

RAD LAB stängdes formellt den 31 december 1945, och dess personal återgick till sina tidigare verksamheter.

Under 1946 fortsatte dock arbetet för vissa personer med uppgiften att dokumentera sitt arbete på RAD LAB.
 

Som ädelt motiv angavs i förordet till varje bok.
”… Eftersom detta grundläggande material kan vara av stort värde för vetenskap och teknik, är det viktigt att publicera ..,”.
 

Resultatet blev den imponerande RAD LAB Series omfattande 27 band plus register.

Även om RAD LAB stängdes 1945, levde det vidare under årtionden genom dessa böcker med mer än 16 000 sidor kunskap.
Inom många områden blev dessa böcker en värdefull kunskapskälla för vetenskapsmän och ingenjörer över hela världen.
 

En innehållsförteckning med uppgifter om artikelrubriker, författare och sidnummer finns här.

 

Samtliga kapitel kan läsas och laddas ner från den här amerikanska webbplatsen.

 

Översikt av innehållet:

Boktitel

Antal
sidor

Storlek

1   Radar System Engineering

764

40 MB

2   Radar Aids to Navigation

400

25 MB

3   Radar Beacons

509

25 MB

4   Loran

490

24 MB

5   Pulse Generators

755

34 MB

6   Microwave Magnetrons

824

37 MB

7   Klystrons and Microwave Triodes

546

25 MB

8   Principles of Microwave Circuits

504

18 MB

9   Microwave Transmission Circuits

737

30 MB

10 Waveguide Handbook

442

18 MB

11 Technique of Microwave Measurements

959

44 MB

12 Microwave Antenna Theory and Design

641

28 MB

13 Propagation of Short Radio Waves

746

34 MB

14 Microwave Duplexers

449

21 MB

15 Crystal Rectifiers

457

20 MB

16 Microwave Mixers

393

19 MB

17 Components Handbook

634

30 MB

18 Vacuum Tube Amplifiers

761

32 MB

19 Waveforms

807

39 MB

20 Electronic Time Measurements

556

25 MB

21 Electronic Instruments

729

39 MB

22 Cathode Ray Tube Displays

764

37 MB

23 Microwave Receivers

636

32 MB

24 Threshold Signals

400

17 MB

25 Theory of Servomechanisms

384

15 MB

26 Radar Scanners and Radomes

507

30 MB

27 Computing Mechanisms and Linkages

731

15 MB

28 Index

192

8 MB


Skicka kommentarer eller frågor till Stig Hertze
 

Senast uppdaterad: 2015-07-29