Konstruktionspraxis för elektronisk materiel

1962 års upplaga

 

Ur förordet:

"Militär elektronisk materiel skall fungera driftsäkert under många gånger svåra yttre förhållanden och följaktligen måste särskilda krav ställas på denna materiels konstruktion.
Föreliggande KONSTRUKTIONSPRAXIS FÖR ELEKTRONISK MATERIEL är avsedd att i sammanställd form meddela erfarenheter som underlag till konstruktionsarbetet och kunna tjäna som ledning för upprättandet av tekniska specifikationer vid upphandling av elektronisk materiel.
 

Konstruktionspraxis innehåll har samlats, bearbetats och utformats av Överingenjören vid armetygförvaltningens elektroavdelning Hilding Björklund."

 

Hela boken på 402 sidor kan laddas ner här. (pdf-format 12,5 MB)

 

Innehållet har av AEF delats upp enligt nedan.

 

Avsnitt

Sida

Inledning, Innehållsförteckning

 

Tillämpningsföreskrifter

13

Allmänna föreskrifter

15

Typprovningsföreskrifter

109

Komponenter

153

Material

211

Ytbehandling och målning

237

Apparatstandard

253

Uppbyggnad och montering

269

Ledningsdragning och elektrisk förbindning (lödning)

331

Störningskontroll

359