Hilding Björklund, en ingenjörs arbete och konstruktionspraxis


I Hildings Björklunds biografi får vi inblick i en enormt kunnig ingenjörs liv från 1926 till 1974. Stor del av hans arbetsgärning bedrevs vid ELLAB, FMV´s elektroniklaboratorium i Frösunda, Stockholm. En av de första uppgifterna var att prova gniststationer! Sedan fortsätter han med framtagning och utprovning av många utrustningar, som han beskriver på ett kunnigt och roligt sätt.

 

Då hans arbete är nyskapande i många stycken, samlas hans kunnande i en handbok: Konstruktionspraxis för elektronisk materiel, utgiven av Kungliga Armétygförvaltningen 1962.

En högaktuell bok även idag, som omfattar allt från komponent- och materialval, ledningsdragning, förbindning till störningskontroll.

600 sidor praktiskt utprovad teknik!
Läs och njut!
 

Lästips

https://sv.wikipedia.org/wiki/Hilding_Björklund
 

 

Jonny Rosenquist AEF