Elektronrör

Av

 

Gunnar Svala, Civilingenjör Sektionschef i Telefon AB L.M. Ericsson
Sture Edsman Civilingenjör Driftingenjör i AB Svenska Elektronrör, SER
Sigvard Tomner tekn. lic. AB Svenska Elektronrör, SER


Följande artikel är hämtad ur Elektroteknisk Handbok, Radio Radar Television Ljudteknik. Bokförlaget Natur och Kultur. Andra upplagan 1959

AEF bedömer denna artikel, som den överlägset mest utförliga artikel om elektronrör som skrivits på svenska. Även internationellt har man svårt att finna information om elektronrör på jämförbar teknisk nivå.

 

Artikeln har digitaliserats och anpassats för webbpublicering av AEF. Innehållsförteckningen nedan länkar till respektive kapitel.

 

Kapitel

Sidnummer

1   Inledning   267
2   Elektronen
  Dess påverkan av elektriska och magnetiska fält
269
269
3   Elektronemission 274
  Termisk emission 276
  Jonstötemission 289
  Fotoemission 289
4   Rymdladdningsstyrda rör 290
  Dioder 290
  Trioder 292
  Tetroder och pentoder 303
  Månggallerrör 309
  Mottagarrörens praktiska utförande 311
  Rördata 326
  Rörens funktionssäkerhet 329
  Sändarrör 336
  Synpunkter på användning av sändarrör 340
5   Mikrovågsrör 342

  Hastighetsstyrning

343

  Klystroner 345
  Magnetroner 351
  Vandringsvågrör 356
  Backvågsoscillatorer – Casinotrone 361
6  Avböjningsstyrda rör 362
  Avböjningsstyrning 362
  Elektronlinser 364
  Katodstrålerör 365
  Kamerarör 371
7 Jonrör 376
  Jonrör med termisk emission 376
  Thyratroner 379
  Jonrör med kall katod 381
  SM rör 384
  Fotoceller 386
Litteratur 389