Elektronrör

Av

 

Gunnar Svala, Civilingenjör Sektionschef i Telefon AB L.M. Ericsson
Sture Edsman Civilingenjör Driftingenjör i AB Svenska Elektronrör, SER
Sigvard Tomner tekn. lic. AB Svenska Elektronrör, SER


Följande artikel är hämtad ur Elektroteknisk Handbok, Radio Radar Television Ljudteknik. Bokförlaget Natur och Kultur. Andra upplagan 1959

AEF bedömer denna artikel, som den överlägset mest utförliga artikel om elektronrör som skrivits på svenska. Även internationellt har man svårt att finna information om elektronrör på jämförbar teknisk nivå.

 

Artikeln har digitaliserats och anpassats för webbpublicering av AEF. Innehållsförteckningen nedan länkar till respektive kapitel.

 

Kapitel

Sidnummer

1   Inledning  267
2   Elektronen
  Dess påverkan av elektriska och magnetiska fält
269
269
3   Elektronemission274
  Termisk emission276
  Jonstötemission289
  Fotoemission289
4   Rymdladdningsstyrda rör290
  Dioder290
  Trioder292
  Tetroder och pentoder303
  Månggallerrör309
  Mottagarrörens praktiska utförande311
  Rördata 326
  Rörens funktionssäkerhet 329
  Sändarrör 336
  Synpunkter på användning av sändarrör340
5   Mikrovågsrör342

  Hastighetsstyrning

343

  Klystroner345
  Magnetroner351
  Vandringsvågrör356
  Backvågsoscillatorer – Casinotrone361
6  Avböjningsstyrda rör362
  Avböjningsstyrning362
  Elektronlinser 364
  Katodstrålerör365
  Kamerarör371
7 Jonrör376
  Jonrör med termisk emission376
  Thyratroner379
  Jonrör med kall katod381
  SM rör384
  Fotoceller386
Litteratur 389