Mingograf 12 Bildbilaga

 

Åter till artikeln
  

Mingograf typ 12

Manöverdon och anslutningar. 

Mingograf typ 12

Kåpan avtagen, framifrån 

Mingograf typ 12

Kåpan avtagen, bakifrån 

Skylt i locket.

Visar EKG - avledningarna.

(Patientelektrodernas placering.) 

Galvanometer EMT 1 

Galvanometer med kåpan avtagen. 

De ingående komponenternas placeringar. 

Vätskesystemet och avlänkningen. 

Vätskerör och munstycke, upphängd i metalltrådarna.

(Munstycket hål Ø = 0,01mm.)
  

Avledningarna enligt system Rune Elmqvist.


Elektrodernas placering på patienten.

l, ll och lll: Extremitetsavledningar.

AVR, AVL och AVF: Avledningar enligt Goldberger.

CV: Bröstavledning, den indifferenta elektrodens placering (”0-elektroden”).

CR: Bröstavledning, den indifferenta elektrodens placering på höger arm.

CF: Bröstavledning, den indifferenta elektrodens placering på vänster ben.


EKG– kurvor, elektrokardiogram

Avledningarna:
EKG l, EKG ll och EKG lll.


EKG AVR, EKG AVL och EKG AVF.


EKG CR, EKG CF och EKG CV.


(Elektrodernas placering på patienten och differential- mätpunkterna framgår av bilden ovanför.)
Kurvorna i bilden här bredvid är filtrerade och ej fullt korrekta.