Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

Kalibreringspulsgenerator KPG 8

Alla bilder är klickbara till större format

 

Kalibreringspulsgenerator KPG 8.
 

KPG 8 med anslutningskablar

 

Frontpanel, tryckomkopplare och utgångar

 

Allmänt

Kalibreringspulsgenerator KPG 8 genererar kalibreringspulser mellan 100ns och 10μs i intervallet
1 -10 -100.
Samtliga kalibreringspulser är genom addering samtidigt tillgängliga från utgång KAL.
Kalibreringspulserna ger automatiskt triggerpulser som är tillgängliga från utgång TRIGG.

 

Kalibreringsgenerator KPG 8

Kalibreringsgenerator KPG 8 utvecklades och tillverkades vid CVA (Centrala Flygverkstaden Arboga) i ett mindre antal under 70-talet. Den användes vid kalibrering av oscilloskop (tidbasgenerator) vid noggranna tidmätningar och kalibreringar.
 

Handhavande

KPG 8 är avsedd att användas tillsammans med oscilloskop. Generatorns KAL – utgång anslutes till oscilloskopets vertikalingång. TRIGG – utgången ansluts därvid till oscilloskopets yttre triggeringång.
De kalibreringspulser som önskas, väljs med omkopplaren på generatorns frontpanel. Flera kalibreringspulser kan erhållas samtidigt genom intryckning av aktuella tangenter. Oscilloskopets svepomkopplare (tidbasomkopplare) ställs in på lämpligt område och kalibreras efter de kalibreringspulser som generatorn lämnar. Den längsta kalibreringspulsen ger automatiskt triggerpuls, vilken är tillgänglig från utgång TRIGG.

 

Kalibrering av oscilloskop med
KPG 8.

 

 

 

Kalibreringspulser på oscilloskopets skärm

 

Kalibreringsgenerator KPG 8 är här ansluten till oscilloskop.
För val av de olika kalibreringspulserna från generatorn används en tryckomkopplare med individuell utlösning.
När samtliga tryckknappar är ute är kalibreringspulserna vid utgång KAL 0 volt.

 

Kalibrering av oscilloskopets svepgenerator

Oscilloskop Tektronix 2215 (BW = DC – 50 MHz.)
Oscilloskopets svepomkopplare ställs in på lämpligt område och kalibreras efter de kalibreringspulser som generatorn lämnar.
Kalibreringsgeneratorns triggerpuls tas ut direkt efter dekaddelarna och kopplas till omkopplaren som ger automatiskt lämpliga triggerpulser.
 

Exempel på kalibreringspulser från KPG 8

 

Markeringspulser 100μs

 

Bilden till vänster visar:

Markeringspulser från KPG 8: 100μs

Kort differentierad puls med låg pulsfrekvens.

 

Oscilloskopinställning.
Tidbas: 50μs / div.
Vertikal känslighet: 0,2 V / div.

 

Olika markeringspulser som genereras från KPG 8 och visas på oscilloskopet vid kalibrering. (3 bilder nedan.) 

Markeringspulser
10μs +100μs

Markeringspulser
1μs+10μs+100μs

Markeringspulser
100ns+1μs

 

 

 

 

 

Blockschema KPG 8.

 

KPG 8, funktionsbeskrivning

Principen för kalibreringsgeneratorn KPG 8 framgår av blockschemat bredvid.

 

Kristalloscillatorn.

Oscillatorn svänger med på10 MHz med en 10MHz kristall av serieresonanstyp som frekvensbestämmande element. Hela oscillatorkretsen är temperaturkompenserad genom val av lämpliga komponenter.

 

Dekaddelare.

Oscillatorfrekvensen delas ned i fem steg med dekaddelare. Dekaddelarna är av synktyp för att erhålla ensning av kalibreringspulsernas framkanter.

Differentiering av kalibreringspulserna.
De neddelade oscillatorpulserna inverteras i en sex bitars inverterare för att erhålla ensning mellan signalerna på en positiv flank. Komponentvärdena är så avvägda att pulsförhållandet på en oscilloskopbild blir lika vilken kalibreringspuls man än väljer.

Val av kalibreringspulser.
För val av de olika kalibreringspulserna från generatorn används en tryckomkopplare med individuell utlösning. När samtliga tryckknappar är ute är kalibreringspulserna vid utgång KAL 0 volt. Flera kalibreringspulser kan erhållas samtidigt genom intryckning av aktuella tangenter.

Addering av kalibreringspulser.
I utgångssteget används sex transistorer av PNP-typ för att erhålla linjär addering över ett gemensamt kollektormotstånd. Varje kalibreringspuls adderas som en puls till de övriga över motståndet.

Triggerpuls.
Kalibreringspulsgeneratorns triggerpulser tas ut direkt efter dekaddelarna. Triggerutgången är bestyckad med en transistor av PNP-typ. Triggerpulserna tas ut över transistorns kollektormotstånd och kopplas till triggerutgång TRIGG.

 

 

 

KPG 8 invändigt

Mekanisk och elektrisk uppbyggnad

Kalibreringspulsgeneratorns mekaniska och elektriska uppbyggnad är utförd med tanke på enklast möjliga handhavande vid användning och underhåll.
 

Specifikation

 Markeringspulser

100ns, 1μs, 10μs
100μs, 1ms, 10ms

Pulsamplitud

Min 0,5 V över 50Ω//15pF

Utimpedans

51Ω

Kombinations-möjligheter

Samtliga genom överlagring

Pulsform

Differentierad, positiv

Ensning

< ±2 ns

 Kristalloscillator

10 MHz

Onoggrannhet

1 x 10¯5

Stabilitet

3 x 10¯6 inom 24 timmar

Tempområde

+5°C till +35°C

 Triggerpulser

Automatisk triggerpuls på lägsta  inställda markeringspulsfrekvens.

Amplitud

Min 1,5 V över 50Ω//15pF

Utimpedans

51Ω

Polaritet

Positiv


Sammanställt av: Göran Gustafsson

Källor:

FFV manual Kalibreringsgenerator KPG 8.
Privat arkiv.
Egen medverkan vid utveckling och tillverkning.

Senast uppdaterad: 2019-12-18.