Displayer     Bildbilaga

Åter till artikeln
 


Anodnät                                                        Katodsiffror

Nixierör Burroughs 8422

Glaskolv borttagen.

Nixierör Burroughs 8422.

Katodsiffror placerade i turordning     3 4 8 7 5 9 6 0 2 1.
 

I mitten är en ”hjälpsiffra” placerad för att förbättra läsbarheten

Spektra för röd- gul- grön- och blå LED.

 

Peakvåglängder:

  • Blå λ= 470 nm

  • Grön λ= 555-565 nm

  • Gul λ= 585-590 nm

  • Röd λ= 625-660 nm

Den relativa spektrala emissionen, som mänskliga ögat kan uppfatta.
Endast ett litet smalt våglängdsband av den elektromagnetiska strålningen kan uppfattas av det mänskliga ögat som ljus ca 380-750 nm.

Monolitisk numerisk display.
LED 3x7 segment.
Teckenhöjd 2,8 mm.
(Utan läsbart filter.)


 

Hexadecimal display med LED segment.     

  Numerisk display med LED punkter, ”pixlar”

LED- display
Båda displayerna utan optiskt filter.

Plasmadisplay
Antal tecken:40x12 st.
Teckenhöjd: 5.3 mm.
Aktiv displayyta: 191x112 mm.
(Utan yttre frontglas.)

Alfanumerisk display

Uppbyggnad: LED matris 5x7 punkter.
Tecken: 36 st.
Visar: full ASCII-tecken.
Ljusintensitet: styrbar från 10-100%.

(Monterad bild.)

Reflekterat ljus från glas och display
LvF: Reflekterade ljuset från frontglaset.

LvB: Reflekterade ljuset från displayens från glas och display bakgrund. bakgrund t.ex. LED-chip.

LvG: Reflekterat ljus från glasets insida.
LvS: Emitterat ljus från den aktiva LED-displayens punkter.
IV: Strålningsintensiteten μcd/pixel.
CR: Kontrastförhållandet
Sol: Solens strålningsemittans M≈1x106 lm/m². (Mörker M≈0-100 lm/m².)

Transmission är ett mått på ljuset, som glaset släpper igenom av påfallande ljus mätt över hela det synliga spektrumet.

Principschema återgivningsmatris
Återgivningsmatris från binärkodad återgivning till sifferåtergivning.

Neonlamporna  Ā, , C, D, som belyser fotocellerna  λĀ, λ och λC i kretsen skapar förutsättning för att siffran 6 i Nixieröret lyser. (λD påverkar inte.)

Avkodarens optokomponenter.
1. Räknekretsens transistorer. (4 st., en för varje databit.)
2. Nionlampor (glimlampor).
3. Fotoelement (fotoceller).
4. Fotoelement (fotoceller).
5. Neonlampor (glödlampor)

HP5245L:s avkodarekrets och Nixierör.
1. Nixierör Burroughs 8422.
2. Återgivningsmatris
3. Förkopplingsmotstånd
(Tjockfilmskrets, 10 st. motstånd.)
4. Drivtransistorer, en för varje databit (binärkod 4-2-2-1).
5. Kretskort med binära räknekretsar.
6. Anslutningsledningar till nixierörets olika katodsiffror.