Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

LM Ericssons 500-väljare

En slitvarg inom automattelefonin

Alla bilder klickbara till större format

 

Stativrad med 500-väljare

 

 

500-väljare i stativ

 

 


Väljaren utställd i ett av 500 arbetslägen

 

 

Bakgrund

500-väljaren är en klassiker inom automattelefonin. En mekanisk apparat som skött sitt jobb under nästan 60 år. Sedan mitten av 1920-talet har samtal från otaliga abonnenter runt om i världen kopplats upp via 500-väljare i telefonstationer från Ericsson. Den första stationen med 500-väljarsystemet i Sverige var Norra Vasa i Stockholm som var klar 1924. Åtta år senare hade Ericsson levererat cirka 100 stationer med totalt mer än 350 000 linjer. Försäljningen fortsatte att öka under flera decennier och minskade inte markant förrän på 1970-talet. År 1974 var 4,8 miljoner linjer som använde detta system i drift på allmänna telefonstationer.

500-väljaren ersattes successivt av koordinatväljaren i början av 1950-talet. Norra Vasa stängdes 1985 efter 61 år!

 

Allmänt

En väljares funktion i en automatisk telefonväxel framgår av den här bilden. Symbolen anger en grupp av väljare.

Här framgår också att det finns olika typer av väljare sökare, gruppväljare och ledningsväljare. Mekaniskt skiljer väldigt lite mellan de olika typerna.

 

 

 

 


Ritning från 1924

 

 

 

Väljare LME-RVA 1219 tillverkad 1948

Beskrivning

Den äldsta beskrivningen av 500-väljaren som jag har hittat fanns i nr 1 1924 av Ericsson Review. Teckningen är hämtat därifrån. Konstruktionen är i princip oförändrad under väljarens livstid. Förklaringar:

 • BP Bottenplatta

 • S Drivaxel. Gemensam för ett stativ

 • W Dubbeltandad kuggkrans på drivaxeln

 • FR Drivaxel med kugghjul för överföring av rotation till tallriken TS

 • MV resp. MH. Magnet för inkoppling av vänstervridning resp. högervridning av tallriken TS

 • KR Kuggring för radiell drivning av tallriken

 • KA Proppstång

 • MF Multipel med 500 anslutningar

 • CR Låsmagnet för radialrörelsen

 • ER Låshake för radialrörelsen

 • CV Låsmagnet för vridningsrörelsen

 • EV Låshake för vridningsrörelsen

 • ZR Kugghjul för överföring av rörelse från tallriken KR till proppstången KA

 • U Stativbalk

Den radiella rörelsen har 25 utställningslägen och den axiella har 20 lägen vilket ger 500 möjliga utställningslägen. I vardera riktningen finns dessutom ett hemmaläge.

Själva drivmekanismen framgår bra av den här teckningen. Motorn är gemensam för en stativrad eller ett stativ. På motoraxeln A sitter ett dubbelt vinkelkugghjul W.  Genom att aktivera magneterna F eller B uppåt eller neråt fås tallriken att rotera åt ena eller andra hållet.

 

 


 

Här syns inkopplingsmagneterna för höger- respektive vänstervridning av tallriken. Genom att lyfta eller sänka axeln får kugghjulet ingrepp i det dubbeltandade drivhjulets (ej på bild) över eller undersida och tallriken kommer att rotera åt vänster eller höger.

Här syns även drivningen av proppstången och haken som frigör den. På kugghjulet syns ändlägesstoppen som påverkar ändlägeskontakten via en vippkontakt.

Den mindre fjädergruppen påverkas av ett segmenthjul på undersidan av kugghjulet och genererar backimpulser som motsvarar proppstångens läge.

 

Här syns låsmagneten med haken som frigör tallrikens vridning i radialled och kontaktgruppen som registrerar tallrikens läge via ett segment som har uttag som svarar mot tallrikens lägen.

 
 

Den här fjädergruppen har till uppgift att via en vippkontakt registrera tallrikens ändlägen.

 

Detta halvmånformade, återfjädrande hjul  lindar upp proppstångens ledare på ett mjukt sätt.

 

Spetsen på proppstången har kontaktfjädrar för kontakt med de horisontella trådarna i multipelmattan som är monterad i solfjäderform framför väljaren. Beroende på väljarens funktion har den olika antal kontakter. Den här har två fjädrar på denna sida och en på andra sidan.

Här syns även torkkuddarna som har till uppgift att hålla kontaktytorna rena.

 

Den fotograferade väljarens beteckning är RVA 12 19 med tillverkningsvecka  07 år 1948.

Notering "Fr Khn 18/4 -67" Khn står för Kristinehamn.

På en annan klisterlapp står: "Rengjord 18/4 1983 Kil".

 

Väljaren har använts inom Statens Järnvägar.

 

 

Mer om 500-väljaren:

En 6 minuter lång film på Youtube som visar 500-väljare i arbete. Inspelad på stationen Norra Vasa i Stockholm som var i drift 1924 till 1985. Se, lyssna och njut!

På Youtube finns flera filmer om denna teknikklassiker.

 

 

Skrivet av Roland Persson

Foto: Göran Gustafsson

Senast uppdaterad 2021-05-23

Väljaren donerad till AEF av Hans-Göran Johansson

 

Källor:

 • Eriksson Review 1924 nr 1

 • Telekommunikation Del 5 Telesystem från Esselte Studium 1973