Bengt Föllinger berättar.

 

 

Bengt Föllinger föddes den 8/11 1918 i Sundsvall och kom i kontakt med arméns signalutrustningar när han gjorde rekryten och blev uttagen som studentsignalist vid I 9 i Skövde. Han blev förflyttad till signalskolan vid I 15 i Borås där han fullföljde sin utbildning.

Efter tjänstgöring vid ett flertal förband (bland annat CVA i Arboga) avslutade han sitt yrkesliv vid RAB (Redovisningsavdelning Bergslagen) i Örebro som Flygingenjör med majors tjänsteklass. Där stannade Bengt Föllinger kvar till sin pensionering 1988.  

Bengt var även en hängiven radioamatör (SM4AXO) och hedersmedlem i Örebro sändaramatörer.

 

Bengt Föllinger avled i Örebro den 4/6 1994.

 

Bengt Föllinger har talat in sina minnen från sin yrkesverksamma tid på ljudband som finns utlagda här. Han berättar på ett lättsamt sätt hur han via rekryten blev signalingenjör vid armén samt om den äldre radiomaterielen blandat med humoristiska historier om upptåg och personer som han träffat.

 

Ett tidsdokument!

 

Del 1  C:a 33 minuter

Första radion inom armén, Signalskolan på I15, Radio m/29, Krigsutbrottet, Bevakning av tyska permittenttåg, Manöver på Kroppefjäll, Underofficersskolan på I17 i Uddevalla med diverse upptåg, Reservofficersutbildning i Rosersberg, modifiering av 2W DR m/40, Provskjutning av finsk 12 cm granatkastare, Hästen åt upp lägermössan, Transportledningsstab järnväg, Signalingenjör på FSSK i Skövde, Konflikter med FortF.

 

Del 2  C:a 33 minuter

Fredsdagen, Utbildning på Ra-100, Försvarsutställningar, Fältsjukhus, Flytt till Frösunda, Ra-600, Antennförsök med Ra-610, Ra-500, Försök med Bärfrekvensutrustning,  Kabelutskjutningsutrustning, Identifiering av stöldgods, Kopplingsövning i Skåne, Incident med nakenbild på fax.

 

Del 3  C:a 33 minuter

Antennförsök med Ra-610, Problemlösning med Hellskrivare, Jägarradio på Kebnekaise, Radio på pansartåg, Tråd- och radionät i Bodens fästning, Hundskallförstärkare, Boden radio, Trådnät i Tornedalen, Motorstopp i översvämning, Äventyr på Bottenviken

 

Del 4 C:a 27 minuter.
Luftvärnsstrålkastare, Projektilsökare med episoder på Järvafältet, Er-IIB, MAK-7, PS-17, Signalreparationskärror, Utbildningsmateriel, Problem med Ohms lag, GPL.