Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell Tidsperiod

 

 

Samtliga bilder är klickbara till större format!

 

Flygplanöversyner vid CVA 1944 - 1961

Reparationer, Montering och Modifiering


Sammanställning av viktigare arbeten vid Flygplansektionen på CVA 1944 - 1961.

 

Sammanställning av viktigare arbeten vid Flygplansektionen på CVA 1944 - 1961.

Sammanställningen är baserad på verkliga leveranskurvor och tillverkningsplaner från aktuell tidpunkt.

Alla förekommande siffror är framtagna ur verkligt underlag.


Provflygplanet till jaktplanet J22.
1943

Bild av fpl

Detta är ett foto av provflygplanet till jaktplanet J22. Bilden är med all sannolikhet tagen på Bromma flygplats och föraren är löjtnant Salvén.
Det här planet tillverkades i av Flygförvaltningen förhyrda lokaler hos bl a Tönseth & Co på Ulvsundavägen i Stockholm under 1942. Det provflögs i sept 1942 på Bromma flygplats.
Provflygare då och senare var löjtnant Mörner, senare tillkom också löjtnant Salvén.
Serietillverkningen av fpl J22 fortgick efter starten i ABA:s hangar på Bromma flygplats där även all provflygning ägde rum.
På grund av metallstrejken 1945 kom de sista 18 av de ca 198 tillverkade planen att bli hopmonterade och provflugna vid den nya Centrala Flygverkstaden i Arboga. Härigenom kom även CVA att få tillverka nya flygplan liksom CVM och CVV tidigare gjort.1943

Det första flygplanet J22 (provflygplanet) fotograferat inne i ABA-hangaren på Bromma.
Ingen montering av övriga flygplan har ännu kommit i gång.


Tunnel 6 1947
1947

Tunnel 6 1947

Användes först för motormonteringsbana till J22-linen i T13.


I bortre delen översyn av Linktrainer, senare hydraulverkstad 


Monteringsline för översyn av fpl J22 i T13, CVA
1947

Monteringsline för översyn av fpl J22 i T13, CVA

Bilden förmodligen tagen i jan 1947 och visar 300 tim översyn på fpl J22 i bergverkstaden.

 

Arbetet var upplagt enligt "löpande band "-principen som då, såvitt känt, tillämpades för första gången i Sverige på fpl - översynsarbeten.


Monteringslinen bestod av 10 stationer där fpl flyttades fram ett steg var 4:e dag alltefter arbetet fortskred samt en motormonteringsbana.
Genomloppstiden var 38 dagar från det fpl togs in på linen till den tidpunkt då det översett, nymålat, kontrollerat och besiktigat stod klart för provflygningsarbetet.


1:a fpl togs in på monteringslinen 24 okt 1946 (Fpl 22215), lämnade linen den 5 dec 1946, levererades till F10 21 jan 1947 efter avslutad provflygning.


Målarverkstad i Tunnel 1
Troligen 1947

Målarverkstad i Tunnel 1

Fpl från J22 linen intaget för målning före transport till fälthangaren för provflygning.


Tunnel 4 från T 15 sidan mot T 13.
1947

Tunnel 4 från T 15 sidan mot T 13.

Nyuppackade fpl SK16 (se Kanadensisk märkning på kroppssidan) uppställda för kontroll. I T 13 skymtar ett fpl J22 i den pågående översynslinen för fpl J22.
Till höger hydraulpressen och punktsvetsen i plåtverkstaden avd 120.

 


Snickarverkstaden i Tu 1 n b.
1947

Snickarverkstaden i Tu 1 n b.

Bakom skjutdörren var "Basram" för formning av trä med hjälp av ånga .

 


Radarverkstaden (Vm Lissåker)
1947

Radarverkstaden (Vm Lissåker)

Tunnel 2 innan tunneln överbyggdes .
Här var personalomklädningsrum för bergverkstaden före personabyggnadens tillkomst.

 


Elbelysning i T 13 av ursprungligt utförande.
1948

Elbelysning i T 13 av ursprungligt utförande.

Tyvärr ramlade vid några tillfällen lampkuporna ned. Med dim ca 0,5 meter i höjd och diameter och kommande från ca 12 meters höjd var de definitivt farliga .
(Märk. Saknad kupa i vänstra lampraden.)

 


Text saknas till denna bild.
1949

Text saknas till denna bild.

(Bilden finns dock i boken "Svenska vingar 3" av Ulf Dahlquist. Den är där spegelvänd och texten lyder: "CVA-gänget och J22. Fr v Ulf Dahlquist, John Eklöv, Erik Magnusson. Högst uppe på motorkåpan sitter Georg Eriksson och Ståhlander.")


Inre delen av T 4, (plåtverkstaden avd 120).
1949

Inre delen av T 4, (plåtverkstaden avd 120).

Till vänster: Kantpress, Kondensatorpunktsvets, Punktsvets med svetstänger, Maskineri för hydraulisk press samt Hydraulpress.
Till höger: Svetstält, Jigg för sidoroder till fpl J22, Gradsax, längst bort ett fpl J21 med avmonterade vingar och motor samt i T 13 ett fpl B 18 eller T 18 för katapultsstolsinstallationsmodifiering.
Närmast på arbetsbänken: Detaljer till bandmatare.

 


Införande av 57 mm akan T18 B2
1950

Införande av 57 mm akan T18 B2

Införande av Katapultstolinstallation T18 och B18

T18 var en utveckling av B18 och avsedd att bära torpeder mot sjömål . Torpeden ersattes av CVA med en 57 mm automatkanon ca 4 meter lång med ett runt magasin för ammunition ca 1 meter i diameter.
Totalt ca 66 st.

Stjärtförstärkning har tillkommit på T18 arbetet .
(OBS alla stabilisatorer och fenor avlyfta på flygplanen).

 


Tunnel 4 fotograferat från T 13
1950

Tunnel 4 fotograferat från T 13

J21:a för reparation till vänster.

 


Tunnel 6
C:a 1950

Tunnel 6

 Hydraulverkstaden i T 6 i tidigt skede år 1949-52

 


400 timmars tillsyn av fpl J21.
1951

400 timmars tillsyn av fpl J21.


Nitarbeten för SAAB i Telehallen år 1954.
1954

Nitarbeten för SAAB i Telehallen år 1954.


Norra delen av Monteringshall 6 (Telehallen).
1958 el. 1959

Norra delen av Monteringshall 6 (Telehallen).

Slutfasen av nitningsarbetena för SAAB J29 År 1958 - 59

Stabilisatorjigg till vänster.

Jiggar för roder och tanklucka till höger.


Nitarverkstaden i T 4 (32-tillverkningen)
1959

Nitarverkstaden i T 4 (32-tillverkningen)

Längre bort flamrörsreparationer och svetstält.


Del av avd 190 Nitarverkstad
1959

Del av avd 190 Nitarverkstad.

Här T 4 närmast T 13.
Tillverkning av detaljer till fpl 32 samt reparation av höjdroder till fpl 29.
Längst bort skymtar Stabilisatorjiggarna i T 13 jämte färdiga stabilisatorhalvor.


Stabilisatorjiggen för 32:an tagen inifrån T 4 ut i T 13
1959

Stabilisatorjiggen för 32:an tagen inifrån T 4 ut i T 13.


Jigg för tillverkning av Stabilisator till fpl 32
1959

Jigg för tillverkning av Stabilisator till fpl 32

Tunnel 13 inre del .
I förgrunden höjdroder till fpl 29 och flamrör för reparation.

 

 

Text och bilder sammanställt c:a 1980 av Åke Hj. Ahlin.

Bearbetat för AEF webb av Roland Persson nov 2014.

Uppdaterat 2016-03-13