Ett av hemlighusen inom Arboga Teknikpark avslöjat!

Om man går gångvägen från bergsinfarten upp mot administrationen byggnad 1 så ligger det i sluttningen på höger sida en oansenlig byggnad. Många har säkert undrat vad som döljer sig där. Byggnaden har tidvis använts som utfordringsplats för rådjur och hjortar, men byggdes ursprungligen för ett helt annat ändamål.


Bengt Bayard skrev 197
1 en artikel i tidningen TIFF som avslöjar det verkliga skälet till husets tillkomst.

 

DIT JORDMAGNETISM INTE NÅR

 Ur tidskriften TIFF 1971 nr 1
 

För att klara underhållet av amröjsökare 3 och 4 har ett speciellt trimningshus uppförts vid FFV/CVA Arboga.

Eftersom amröjsökarnas arbetsprincip bygger på avkänning av variationer i det jordmagnetiska fältet har speciella åtgärder vidtagits vid uppförandet av huset. Byggnadsdetaljer såsom spik, armeringsjärn etc. förorsakar variationer i det jordmagnetiska fältet varför endast koppar- och aluminiumspik använts för att foga samman huset. Övriga detaljer i huset såsom dörrhandtag, gångjärn och ventiler är likaledes av sådant material som inte påverkar det jordmagnetiska fältet.

 

Kontroll av känsligheten hos en amröjsökare 3
på det helt järnfria husets veranda.

 

Vintertid värms huset upp elektriskt med ett fristående element som vid sluttrimning av sökarna flyttas ut till en avställningshylla på betryggande avstånd från huset. Den instrumentutrustning som finns i huset flyttas också ut till avställningshyllan under själva sluttrimningen.

Genom att det nu finns tillgång till en ändamålsenlig lokal bör det framtida underhållsarbetet kunna bedrivas betydligt rationellare än vad som hittills varit möjligt

 

Bengt Bayard CVA

 

 

Rubriken i TIFF gillades inte av Bengt utan han kom med följande tillrättaläggande i TIFF 1971 nr 3

 

SPIK AVSLÖJAS

 DIT JORDMAGNETISM INTE NÅR,

så rubricerade red en liten artikel i TIFF nr 1 1971. Det lilla trimningshuset vid FFV/CVA är visserligen både vinterbonat och välbyggt men fullt så enkelt låter sig inte det jordmagnetiska fältet stängas ute. Avsikten med huset är ej heller att stänga jordmagnetismen ute, utan att ge personalen ett verkstadsutrymme där det jordmagnetiska fältet är helt ostört. Detta är nämligen förutsättningen för att kunna trimma de känsliga sökarna för optimal funktion i fält. Ett litet prov på sökarnas effektivitet har visats under röjningsarbetet på Visingsö i höst. Över 500 blindgångna granater har lokaliserats med hjälp av amröjsökarna.

Beträffande sökarnas känslighet kan nämnas att en vertikalt stående 3"-spik indikeras på ca 3 dm avstånd. Större föremål såsom blindgångna bomber indikeras på några meters avstånd.

 

Bengt Bayard FFV/CVA

 

Saxat av Roland Persson AEF