Klicka här för att komma till AEF:s startsida

 Arbogaarbetena 11/11 1942 - 12/4 1946

 

Text Åke Sernler       Webbearbetning Roland Persson

En intervju som gjordes 1984 med platschefen Lennart Hägglund finns här.

 

Klicka på bilderna så visas dessa i större format!
 

 

Lennart Hägglund vid sitt arbetsbord i Kontorsbaracken. Ingenjör Hägglund var chef för Arbogaarbetena

 

 

Rekognosering

 


Vy över området

 


Vagnar på väg till Stentippen

 


"Futten" namnet på Matserveringen

 

 

Bergsinfarten

 


Arbetsbodar på området

 

 

Rensning av berget...

 


...före sprängning av infarten

 

Specialtillverkade transportvagnar av Norbergstyp lastade med sten på väg till stentippen

 

 


Tunnelinfarten sedd från fältet

 

t
Infart till huvudtunneln med fläkt för utsugning av spränggaser

 


Infart till huvudtunneln

 

Järnväg till tipp

 


Stentippen sedd från flygfältet

 


Specialtillverkade transportvagnar av Norbergstyp

 


Stentippen, Säterbovägens förskjutning vid släntens nedre del (gamla vägsträckningen)

 

 


Loken som drog vagnarna

 


Tågsätt under tippning

 


Borrsmedja

 


Kompressorstation för bergmaskiner vägg i vägg med smedjan. 4 kompressorer med kapacitet 48 m3/min och 7 kg arbetstryck

 

 


Transformator för byggström

 

 


Borrarlag

 


Borrställning under montage

 


Sprängsalva färdig för utlastning

 


Tunnelgavel med sprängmassor nästan färdigtutlastade (Lägg märke till märkena ej helt utgångna borrhål)

 

 


Utlastning klar

 


Förstärkning av tunnelmynning mot huvudtunnel. (För undvikande av "hörnras")

 

 


Huvudinfart till tunnlarna med reversibel friskluftfläkt. Kapacitet 20.000 m3/tim

 

 


Huvudinfarten skärmad för kalldrag

 


Infart till huvudtunneln med fläkt för utsugning av spränggaser

 


Fläkten i närbild

 


Ställning för skrotning av tunneltak. Höj och sänkbar

 

 


Fast valvform för...

 


...mindre tunnlar

 


Beskriven valvform. Bredd 6m, längd 12m. Formen flyttbar

 

 


Formsättning för bjälklag i tvåvåningstunnel. (OBS domkrafterna på golvnivå som gör formen höj- och sänkbar.

 

 


Färdiggjutet bjälklag i sidotunnel

 


Utfartstunnel vid CFA

 


Den fotografiska metoden som Lennart Hägglund uppfann

 

 


Del av gårdsplan vid rör- och kabeldragning

 


Ventilationstub vid tunnelkorsning

 


Plan valvform

 

 


Övervåning i sidotunnel. Allt gjutet

 

 


I slutskedet av tunnelbygget

Byggnader ovan jord

 

 

Monteringshallen (nuvarande byggnad 6).....

 

 


...under uppbyggnad 1944

 

Monteringshallen klar

 


Administrationsbyggnaden 1945

 

 

Mässen 1945

 

Brandstationen 1945

 


Bergsinfarten med....

 

 


......Personalbyggnaden....

.

...under uppförande år 1947

 


Personalbyggnaden år 1948

 

 

Personalbyggnaden 1983