Klicka här för att komma till startsidan!

 

Bildkollage från Flygplan, Radio och Tele.

Ursprungligen sammanställt av Hans Ekman som även skrivit en text om utvecklingen från starten 1946 fram till 1984.


Bilder inskannade av Lennart Höglund AEF.

Anpassat till webbformat av Roland Persson AEF.

Klicka på bilderna så visas de i större format.
 


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad och elverkstad
Underhåll av FR-7, FR-2
Troligen slutet av 40-talet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Körning av PN-50
Mitten av 1950-talet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad och elverkstad
Underhåll av FR-7
Troligen slutet av 40-talet
Tu II Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad, inre rummet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Provning av radarapparater
Tidigt 50-tal
Tu II Ny
 


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Samkörning FR-12
Mitten av 60-talet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Vibrationsprovning FR-12
Mitten av 60-talet
TU II Övre
NN utför vibrationsmätning och
i fönstret skymtar John Wirselius
 


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Mitten av 60-talet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Mitten av 60-talet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Mitten av 60-talet
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Roland Lidman provkör strobenhet PN-50
Tu II Övre våning


Klicka på bilden för större format!

Hans Ekman gör slutprov av antenn YL3 till PS-43
Början av 60-talet
Tu 1 Nedre våning
 


Klicka på bilden för större format!

Göran Svanborg slutprovar PN -50  Tu II Övre våning
 


Klicka på bilden för större format!

Underhåll av oscilloskop, Bengt Rosendahl och Hans Englund
Tu II Övre våning

 


Klicka på bilden för större format!

Underhåll av telemätinstrument
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Rengöring av bädd till PN-50, Siv Boström
Tu II Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Komponentprovning
Leveransprovning av elektron-rör  Tu V Övre


Klicka på bilden för större format!

Komponentprovning
Leveransprovning av kristaller
Tu V Övre


Klicka på bilden för större format!

Komponentprovning
Leveransprovning av halvledare
Tu V Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Komponentprovning
Provning av klystroner i stora modulatorn  Tu V Övre


Klicka på bilden för större format!

Komponentprovning
Leveransprovning av elektronrör NSP2 (PN- 50)  Tu V Övre


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Före en mindre ombyggnad 1965  Tu II Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad
Efter samma ombyggnad 1965
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Radioverkstad 1971
Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Provbänk FR/FD, tillverkad av radioverkstadens tillverknings-del 1964


Klicka på bilden för större format!

Antennverkstad 1963 Före överbyggnad
Översyn och reparationer av antenner till PS-43 (närmast) och PS-42   Tu IV


Klicka på bilden för större format!

Flygradarverkstad 1967
Karl-Erik Edbom trimmar en mellanfrekvensenhet till PS-42 i trimbur  Tu IV Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Elverkstaden
Provning av omformare
Tu I Nedre våning
 


Klicka på bilden för större format!

Flygradarverkstad 1967
Hans Holmberg kör under-enheter till PS-42. Närmast: Fnav-indikator, SM-enhet, antenn. Till vänster: Modulator, Kraftenhet, Manöverpanel, Fnav- och FF-indikator
Tu IV Övre


Klicka på bilden för större format!

Flygradarverkstad 1967
Närmast: Körning av antenner till PS-03  Tu IV Övre


Klicka på bilden för större format!

Systemkörning PS-01
I förgrunden antenn, i centrum apparatenhet   Tu IV Övre


Klicka på bilden för större format!

Flygradarverkstad 1971
Tu IV Övre


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, motortestutrustning, tidig variant av ECAS, utvecklad inom elsektionen av Gösta Kylbring (tv) och Gunnar Magnusson (th)
Omkring 1970
 


Klicka på bilden för större format!

Holger Hedberg ensar radar-antenn till PS-03.
I förgrunden antenn med ”sekretesskåpa” över matare.
Tu IV Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, motortest-utrustning, tidig variant av ”ECAS” utvecklad inom el-sektionen av Gunnar Magnusson


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen Flygradioverkstaden
Bilden visar en så kallad TTP 037 som tillverkades parallellt med TTB 037 i ett mindre antal. Den bestod av samma utrustning som i en TTB 037 men i stället för placering i en hydda var den placerad på en plattform på hjul och användes för utbildning.


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen Flygradioverkstaden tillverkningsdelen
Bilden visar färdigställd TTB
037 med testkablar m m utfällda. Lastbilschassi och hydda kom från separata leverantörer. Mekaniska arbeten med hopsättning av chassi och hydda utfördes av motors repverkstad medan installationen av testutrustning, el och kablage utfördes av flygradioverkstaden


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen Flygradioverkstaden
Bilden visar hydda till TTB 037 under tillverkning hos leverantören


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Elverkstaden Testkablar och skarvkontakter tillverkades och såldes internt och externt under 50- och 60-talen. Avsedda för för hög-spänning som vid den tiden inte fanns att köpa
 


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Antennverkstaden
Tore Kumlin förklarar tekniken i sitt belönade filterförslag för hydraulaggregat, avsedda för drivning av flygradarantenner


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Telemät-instrumentverkstaden
Hans Englund demonstrerar programmeringsbord för präglingsmaskin för prägling av FSD-skyltar.
Början av 60-talet  Tu II Övre
 


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen
Utställning av teleinstrument-verkstadens resurser vid  EXPO-69


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Telemätinstrument-verkstad
 ”Teleservice på väg” 67/68


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Flygradar-verkstaden
Apparatenhet till PS-03. Ingår i fpl 35 B/D
 


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Telemätinstrument-verkstad
Interiör från verkstadsbuss vid besök hos kund 67/68. Personerna är PO Larsson, Christer "Kula" Fredriksson och Anders Rosén


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Flygradioverkstaden
Underhåll av bandspelare, mikrofoner och närtelefoner mitten av 60-talet. Sven-Gunnar Persson   Tu II Övre


Klicka på bilden för större format!

Utbildning av elsektionens personal i förbindningsteknik. Mitten av 60-talet.
Harry Jacobsson instruerar.
 


Klicka på bilden för större format!

Departementsbesök
20 november 1969.
Fr. v. ingenjör R Olsson-Seffer, FCPF:s ordf. CVMV O Dehlin, kanslirådet S Larsson, statssekreterare A Thunberg, riksdagsman O Göransson (delvis skymd), överingenjören vid FFV/HK Å Thorsén, FCPF:s ordf. CVA l Johansson, dep.sekr G Nordbeck, CCVA verkstadsdirektör A Högfeldt ser på K-A Kulin, som monterar en PIU-analysator.
 


 


Klicka på bilden för större format!

Elsektionen, Flygradioverkstad
Mikrovågsdämpat rum för antennmätningar Antenn PS-42.  Tu IV