Klicka här för att komma till AEF:s startsida

Bildkollage och filmer över CVA:s historia
 

Vi kommer att publicera ett antal kollage av äldre bilder som visar arbetsplatsen CVA och olika personalaktiviteter och lite om Arboga.

Vi publicerar dessa med förhoppningen att vi kan få hjälp med att identifiera vilka personer som finns med på bilderna.
Hör av er till till info@aef.se om ni har uppgifter om människorna på bilderna eller annan information så ska vi komplettera bildtexterna!
De bilder som ingår i bildkollagen är i huvudsak tagna av Reinhold Carlsson, Rune ”Foto-Lasse” Larsson, Ingemar Kjellberg och Tomas Kihlman.

 • Ett bildkollage från CVA-dagen 11/9 1960 (9 bilder) och Familjedagen 5/9 1965 (52 bilder)
   

 • En 21 minuter lång film från Familjedagen 5/9 1965. Producerad av Sturebild Arboga.
   

 • Historien om CVA flygfält. 
   I oktober 1942 påbörjades dikningsarbetena och på våren 1944 såddes flygfältet med gräs. Första landningen gjordes 16 november 1944.

  I januari 1945 landade det första flygplanet av typ J22 för översyn.
   

 • Bilder från staden Arboga, tågstationen, ån, sjukhuset och marknaden. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye. Filmen finns på Svenska Filminstitutets Filmarkiv. En 5 minuter lång film från 1924.  Gå till filmen.

Arbetsplatsbilder
Under början av 80-talet fick ett antal personer i uppdrag av Bengt Nilsson att dokumentera CVA:s historia. De engagerade var bl.a. Edward Bäck, Åke Sernler, Charlie Eklund och Birger Björklund. Dessutom skrev personer inom olika verksamhetsområden om den verksamhet som pågått sedan CVA bildades.
Ett resultat av detta arbete blev en sammanställning i form av ett antal planscher i arkivmappar enligt nedanstående tabell.
Färdiga bildkollage, anpassade till webbformat av AEF, är klickbara i nedanstående sammanställning.

 

 Arkivmapp

Sammanställt av

Flygplan, Radio och Tele 

Lärlingsutbildning 

Flygplan, Instrument och Kamera 

Autotes

Markradio 

Sjuk- och hälsovård

Arboga-arbetena 

Flygplanöversyner 1944-1961

Hur CVX blev CVA

Berget Etapp 2

- Motor och apparatprovning

Byggnader ovan jord 

Ny hälsovårds- och vaktbyggnad (1976)

Vakt och Driftvärn

Trafikledning och flygfält 

CVA Markradar 

Elektronik, Transmission

Motoröversyner

Vapen

Robot

Flygsimulatorteknik 

Hans Ekman

Bertil Söderberg

Inge Wallén

Alf Gustafsson

Evert Bengtsson

Åke Sernler/Carl Nyström

Åke Sernler

Åke Hj Ahlin

Åke Sernler/Edvard Bäck

Åke Sernler

 

Åke Sernler

 

Bertil Blomqvist

George Molander

Roland Olsson

Anton Löfgren

Henry Jersby

Bertil Henriksson

Arne Rydeborg

Anders Unell