Klicka här för att komma till AEF:s startsida

Bildkollage och filmer över CVA:s historia
 

 • Ett bildkollage från CVA-dagen 11/9 1960 (9 bilder) och Familjedagen 5/9 1965 (52 bilder)
   

 • En 9 minuter lång film om avtackning av CVA:s första styresman, Otto Dahlin, 30/6 1961. Tal  av tillträdande Anders Högfeldt och Otto Dahlin. All personal samlas vid Byggnad 1. Musikkår och många bilder på området.
   

 • En 21 minuter lång film från Familjedagen 5/9 1965. Producerad av Sturebild Arboga.
   

 • Historien om CVA flygfält. 
   I oktober 1942 påbörjades dikningsarbetena och på våren 1944 såddes flygfältet med gräs. Första landningen gjordes 16 november 1944.
  I januari 1945 landade det första flygplanet av typ J22 för översyn.
   

 • Bilder från staden Arboga, tågstationen, ån, sjukhuset och marknaden. Denna stumfilm visas med ny musik av Matti Bye. Filmen finns på Svenska Filminstitutets Filmarkiv. En 5 minuter lång film från 1924.  Gå till filmen.

Arbetsplatsbilder

 Verksamhet

Sammanställt av

Flygplan, Radio och Tele  Hans Ekman
Lärlingsutbildning  Bertil Söderberg
Flygplan, Instrument och Kamera  Inge Wallén
Autotes

Alf Gustafsson

Markradio 

Evert Bengtsson
Sjuk- och hälsovård Åke Sernler/Carl Nyström
Arboga-arbetena  Åke Sernler
Flygplanöversyner 1944-1961 Åke Hj Ahlin
Hur CVX blev CVA Åke Sernler/Edvard Bäck
Berget Etapp 2 - Motor och apparatprovning Åke Sernler
Byggnader ovan jord  Åke Sernler
Ny hälsovårds- och vaktbyggnad (1976) Åke Sernler
Vakt och Driftvärn Bertil Blomqvist
Trafikledning och flygfält George Molander
CVA Markradar  Roland Olsson
Elektronik, Transmission Anton Löfgren
Motoröversyner Henry Jersby
Vapen Bertil Henriksson
Robot Arne Rydeborg
Flygsimulatorteknik  Anders Unell