Förteckning över intressanta artiklar i Populär Radio
Sorterat efter Artiklar i bokstavsordning

Tidskrifterna finns tillgängliga i biblioteket i AEF:s lokaler i Byggnad 20
Förteckningen iordningställd av Lennart Torstensson under 2007
(Gå hit för sortering efter Årtal - Nummer)

 

ARTIKEL

ÅR

NR

SIDA

Acornrör

1937479

Aervox LC-checker

1940244

AFC (automatisk frekvenskontroll)

1937364

Allen B. du Mont Lab katodstråleoscillograf

193712273

Amatörradion 20 år

19347189

Annons SER

1943598

Armstrong och frekvensmodulationen i USA

1942223

Atlantus 249.Signalgenerator AB Traco (svensk)

1944216

Atlantus annons(svensk)

19449148

Atlantus tongenerator data (svensk)

194410193

Automatisk avstämning

1935114

Avo-generator AVO7, AVO-minor

19469227

Bedömning av radiomottagare

193711242

Beståmning av modulationsgrad

19387-8151

Besök hos amerikanska radiofirmor (instrument) 

1941489

Bildradio

1935125

BPL signalgenerator

194612280

Burton Instrument

19389-10215

Bärfrekvenstelefoni på ledningar

193811225

Bärfrekvenstelefoni på ledningar

19387-8160

Cartex rörprovare

19387-8175

Cartex signalgenerator typ915

19468188

Cartex universalinstrument typ 470-B

19468188

Catkin-röret

19336164

Centrum Radio blindskrift på mot.

1934261

Chanalyst art. II

1945236

Chanalyst serviceinstrument

1945115

Clough-Brengle co Super-Unimeter 95 

1937496

Controleur Universel(V/A) Chauvin Arnoux Rep. J Strauch

193410277

Cossor dubbelstråleoscillograf.

1946248

Cossor dubbelstråleoscillograf.

194611279

Decimetervågor

1936358

Den fotoelektriska luxmetern

193412345

Den radiotekniska upprustningen i USA

1943463

Det elektriska stängslet

193319

Dielektriska ledare (vågledare)

1940599

Dynatronen (oscillatorrör)

1935240

Ekoradio

19459 

Ekoradio

19468191

Ekoradio

194610232

Ekoradio

194612286

Ekoradio (radar skillnad)

19469214

Ekoradiostyrda granater.

19466140

Elektrolytkondensatorer

19379184

Elektrolytkondensatorn

1941110

Elektronrör vid ultrahöga frekvenser

194411267

Eltron modell 386 (Svensk rörprovare)

1941498

EMA multimeter II

19464103

En billig oscillograf

19369204

En direktvisande vågmeter

1940242

En distorsionsindikator

193812258

En enkel impedansmätbrygga

194312202

En motståndsbrygga hembygge

19346178

En motståndsmätare hembygge

19347194

En nätansluten moduleringsmätare

1935250

En praktisk rörprovare

19466153

En ultrahögfrekvensgenerator

1945347

Engelsk ekoradio

19469213

Enkel motståndsmätare

19344118

Enkel termostat för kristallframställning

194412234

Flygredionytt 1939

19395130

Fotocellen

1933258

Framställning av kristaller.

1945463

Frekvensanalys med tonfrekvensspektrometer

193711236

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

19467170

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

19468194

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

194611259

Från kvasistationära svängningskretsar till vågledare och hålrumsres.

194612282

Från vårt laboratorium (kapacitansmätning)

193510240

För servicemän och amatörer(katodstråleoscillosgraf)

19427-8149

Geiger-Mueller-röret

1943344

Generering av ultrahöga frekvenser

193910242

Generering av ultrahöga frekvenser

193911278

Glimvoltmeter Original Pressler

1936596

GR 605A, GR 484A

1938630

GR583,Weston792,RCATMV-121-A,Weston571

193812256

Groots frekvensmätare

1942589

Gråhära =en riktad radiofyr

1937489

H&B Multavi II enklare data Hugo Tillquist

1936474

H&B Multavi II Pontavi Hugo Tillquist

193410274

Hammondorgeln

1937243

Heminspelning med Selenophon

19335153

Heterodyn frekvensmätare

19466160

HP 410A

194612278

HP:s första annons.(agent var Tester)

1946122

Hur skriva radioartiklar

193912301

I de infraröda strålarnas regioner (IR)

1934373

IM nytt modulationssystem

19466139

Induktansmätbrygga (HAY'S)

1945588

Instrument för radioservice

193611248

Internordisk mikrovågsförbindelse

194610238

Kalibrering av bryggpotentiometer

19439160

Kalibrering av vågmetrar och oscillatorer

193411313

Kapacitetsmätare Eltron (svensk)

194410197

Kapacitiv delare för högfrekvens

193410281

Katodstråleoscillograf 

1937245

Katodstråleoscillograf Philips 3153

1938226

Katodstråleoscillografen

19368174

Kombiinstrument

1937228

Kortvågsoscillator

1938112

Laboratorieinstrument

19379195

Laboratorieinstrument

19377-8167

LC-brygga Aervox

193911291

LC-provaren

19407-8147

Ledningstrådar och lödproblem. Robert Olsson-Seffer.

193910252

Loran.Ett nytt märkligt navigationshjälpmedel.

194611254

Magnetronrör

19385120

mA-meterns kalibrering

193310311

Mavometern (B&B gen.ag)

1934234

Measurements MOD80,71,79B,65B,58,78B,84,62

19469230

Mera om impulsmodulation

194612281

Mikrovågor (länkar)

19467168

Mjukjärnsinstrument

1936233

Modern radioservice

19395127

Modern radioservice

19396152

Modern rörteknik

19397-8184

Modern serviceverkstad

19429178

Moderna katodstrålerör för televisionen

193411327

Motalastationen(kristallstyrd temperaturkontr.

193515

Motstånds- och kapacitetsbrygga

1942110

Mottagarantennens verkningssätt

1944459

Mottagarantennens verkningssätt

1944582

Multika 55 multimeter

19464101

Multimeter Radiometer MM1

1943336

Multiscope Danameter

194610245

Mätinstrument.Rätt instrument på rätt plats.

1938238

Mätmetoder för bedömning av rundradiomottagare

19349253

Mätmetoder för bedömning av rundradiomottagare

193410291

Mätmetoder för ultrakorta vågor

19409165

Mätmetoder för ultrakorta vågor

194010197

Mätmetoder för ultrakorta vågor

194012232

Mätning av högfrekvenseffekt medelst glödlampa och fotocell

19399221

Mätning av små kapaciteter

1940355

Mätning och bedömning av rundradiomottagare

19386 

Mätning och bedömning av rundradiomottagare

193812 

Mätningar på elektrolytkondensatorer

1936480

Mätningar på elektrolytkondensatorer

19365102

Ny fjärrskrivmaskin

193311335

Nya Europeiska rör

19376130

Nya kondensatorer

193412362

Nya mätinstrument

19468204

Nya Philipsrör

19396148

Nya rör helt av metall

19357164

Nytt från industrin. Banankontakten.

1945242

Nytt från USA och England.

1946232

Något om framtidens elektronik.

19458147

Nätanslutna rörvoltmetrar

193412346

Oscillograf Clough-Brengle co typ 913

1937226

Oscillograf med miniatyrrör

193819

Oscillograph Du Mont

194610254

Philips GM 2880,GM2881,GM5153

193811 

Philips GM 4150,GM2305, GM2882, GM2881, GM3152, GM4140

194611252

Philips GM2306

19468206

Philips GM7630 rörprovare

19468207

Philips rörvoltmeter GM1132

1946482

Philoscop GM2880,GM2881,GM3153

1940350

Philoscop och GM4150

1945346

Philoskop

19389-10180

Piezokristallen

193812266

Piezokristallen

19387-8166

Polisradion i Stockholm

19396162

Presentation av elektronen

1942471

Presentation av elektronen

1942596

Radioindustrins nyheter ORC/10

1937226

Radiometer GVM22 ljusgalvanometer

19468203

Radiometer MS6

194312

Radiometer Polymeter

1945224

Radiometer Q-meter QM 1

19465130

Radiometer signalgenerator MS11

19467166

Radiometer typ MM1

194611274

Radionytt från när och fjärran telegrafoner

193719

Radiopennan

193415

Radioprörprovare MOD 36A

193512313

Radioreparatörens egen sida

19376138

Radioskolor i USA

194212223

Radioteknisk revy (augetronen)

19406130

Radioteknisk revy (FM kommer)

19359220

Radioteknisk revy (radiokompassen)

193911287

Radioteknisk revy blindlandning

1940365

Radioteknisk revy Ljudtrycksmätning

19368186

Radioteknisk revy. Moderna radiorör

1945349

Radioteknisk revy.Röntgenbehandling av styrkristaller.

194510194

Radiotekniska mätningar

193811238

Radiotekniska mätningar

1939136

Radiotekniska mätningar

1939367

RC-oscillatorer

194414

Reaktans hos kondensator vid lågfrekvens

1942487

Resistans hos spole vid lågfrekvens

1942359

Resonans vid högfrekvens (långvåg)

19427-8151

Riktade sjöradiofyrar

1939474

Räknemetoder för växelströmskretsar.Symboliska metoden.

194317

Rör med flyttbara anoder

193712271

Rören i röda serien

19377-8157

Rörprovare

193411333

Rörprovare Atlantus 444

1945460

Rörprovare Eltron RM722 (svensk)

1944354/57

Rörprovare nr 386

1943458

Rörprovare Ontra ORC 5 (agent Elektriska AB Scandia)

193510224

Rörprovare PR45

194610254

Rörprovare Radioinstrument typ712 (svensk)

1944332

Rörprovaren Standard .AB Indikator

19427-8125

Rörvoltmeter Clough-Brengle co

19376142

Rörvoltmeter för lik- och växelström

1942480

Rörvoltmeter med magiskt öga

1940491

Rörvoltmeter Weston 669

19384 

Rörvoltmetern

19406126

Rörvoltmetrar

19385114

Satorrören (svenska)

19334130

Servicebänken

193910253

Servicebänken

1940362

Servicebänken (rörprovare)

19405108

Servicemannens bekymmer

19389-10198

Serviceoscillograf Radiometer TOG2

1943236

Serviceteknik

1942365

Serviceteknik

19426115

Signalanalysator

1941244

Signalanalysatorns handhavande

1941492

Signaler för frekvenskalibrering. NBS

19458162

Signalgenerator

193612273

Signalgenerator

1938359

Signalgenerator

1943589

Signalgenerator (svensk)

1943338

Signalgenerator A.H. Hunt Ltd

193710223

Signalgenerator CE48

194610254

Signalgenerator Clough-brengle co typ OC-A

1937226

Signalgenerator Delta Radio

1938370

Signalgenerator för servicebruk

194210208

Signalgenerator Luxor hembygge

19349249

Signalgenerator National Radio

1943456/58

Signalgenerator Supreme 570

19376138

Signalgenerator Triumph(svensk)

194212222

Signalgenerator Ultramar

19366142

Signalgenerator,voltmeter

193811

Signalgeneratorn

19376124

Simpson model260 och model 215

19466166

Super 34 signalgeneratorns kalibrering

193311339

Svensk ekoradio

19469212

Svenska mätinstrument

19466155

Sveriges första televisionssändare

1936111

Telefunkens stålrör

19394102

Televisionen i Amerika

1936599

Televisionen på Berlinutställningen

193510227

Televisionens frekvensförhållande

1935367

Tonfrekvensgenerator Philips GM2305

19457126

Tonfrekvensgenerator Philips GM2305 data(svensk)

19458146

Triplett

193710223

Triplett model 625N

194612304

Ultrahögfrekvensmaterial.

1943222

Ultrakortvågsgenerering med hastighetsstyrda rör

1940351

Univers typ Standard 10.(URI-meter)

1945460

Universal-flyginstrument

194512235

Universalinstrument Atlantus (svenskt)

1943215/18

Universalinstrument Pa-univa

1936498

Universalinstrumentet Ovameter

1942469

Universalrörprovare  We-DA238

1936498

Uppmätning av impedanser

19438138

Uppmätning av impedanser

19439148

Uppmätning av impedanser

194310169

URI-meter Vomax

194610245

Utrimeter Cartex470B

194610248

Weston modell 772

1937472

Vilken frekvens på min kristall?

19458163

Vomax model 900 (data)

194611280

Vridspoleinstrument DLU83

194210209

Yteffekten

1941233