Försvarets Historiska Telesamlingar

 

Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av materiel och system. Här finns många dokument för läsning.


Länk till Dokumentarkivet för Gemensamma dokument
Länk till Dokumentarkivet för Flygvapengruppen
Länk till Dokumentarkivet för Armégruppen
Länk till Dokumentarkivet för Maringruppen

 

FHT-dokument på AEF webbplats

AEF har med tillstånd från FHT laddat hem följande dokument till den egna webbplatsen.

Ballongburen radar

BFW Radioleverantör till FV

Ekoradiostation ERIIIB

Fjärrskrift

Flygsäkerhetssamarbete mellan Sverige, Norge och Danmark SVENORDA

Flygbassystemet Bas 60

Flygbassystemet Bas 90

Flygburen spaningsradar PS-18A

Flygburen spaningsradar PS-19A

Flygvapnets signaltjänst

Flygvapnets telefaxnät

FTN Systembeskrivning 2003

FV drift och uhsystem

FV radio 1916-1945

FV Strilsystem Strilcentraler

FYL-radar PS810

Identitetsgenerator för radarstation

Tidiga igenkänningssystem för flygplan

Inflygningsradar CE71

Interfonkommunikation

Landningsradar PN67

LedsystT

Luftförsvarscentral typ 2 Lfc 2

Luftlägesinformationssystem LuLIS

Marinens signalspaningskompani

Markradar PJ21

Markteleunderhållssystemets effektivitet

Markteleunderhållssystem 1950 till 2000

MeddelandeFörmedlingsCentraler MFC

Militär flygradio 1916-1990

Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet

Miltex abonnentsystem

Mätinstrument i Flygvapnet

Radarfyr PN-521R

Radarfyr PN-55

Radarfyr PN-601F och PN-513F

Radarspaningsstation PS16

Radarutvecklingen inom Flygvapnet

Radiostation Ra-529

Radiostation RA-706

Radiostation RK-02

RAS90 TARAS

RRGC-F Del 1 Översikt

RRGC-F del 2 Allmän beskrivning

Skandinavisk försvarsutredning 1948-1949

Smalbandsöverföring av radarbild SBÖ

Spaningsradar PS08F

Spaningsradar PS15

Spaningsradar PS-41

Spaningsradar PS65

Spaningsradar PS-66T

Strilsystem m/60

Svensk ekoradioutveckling

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

System LAGE U13

System Radiosändare RT-02

Sändtagare 705

Telefonväxlar inom flygvapnet

Transportabel radiolänk

Utvecklingen av FV telefoni- och transmissionssystem

Utvecklingen av FV telekommunikation

Väderradar PS-29F

Väderradar PV-30R och PV-30F