Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


AEF Bibliotek

VIKTIGT!
Inför föreningens flyttning till ny lokal sker en kraftig utgallring och omdisposition av samlingen under hösten 2016.

Flygvapnets beskrivningar omdisponeras i huvudsak till Flygvapenmuseum.
 

Registret över vårt innehav av dokument innehåller för närvarande (november 2014) drygt 8000 poster. Huvuddelen av vårt bibliotek är registrerat, men ännu återstår en hel del.
Till exempel är avsnittet Mätinstrument inte komplett ännu.

 

Till Innehållsöversikten.

Lån

Medlemmar kan mot kvittering låna fysiskt ur biblioteket men kan även, beroende på omfattningen, få skannade kopior i pdf-format per e-post.

För icke medlemmar avgörs hanteringen från fall till fall.

Skicka e-post till biblioteket@aef.se och ange ditt önskemål.

Sökning

För sökning i registren rekommenderas vår sökfunktion på startsidan.

Inom respektive registeravsnitt kan även webbläsarnas eller pdf-läsarnas sökfunktioner användas.

Innehållsförteckningar

För en del tidningar, som vi lagt ut på webben, har vi skapat innehållsförteckningar för att besökare lättare ska hitta olika artiklar. Dessa är:

General Radio

AEF har från General Radio Historical Society (GRHS) köpt årgångarna 1926 till 1961 av en månatlig tidskrift General Radio Experimenter.
Läs mer här!

 

Frågor

Eventuella frågor om vårt bibliotek kan e-postas till biblioteket@aef.se .