Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Aktuell tidsperiod

 

 

Automatisk provning av VOLVO-bilar

Utredning med praktiska prov                        Notis

 Volvo 142

 

Under våren 1973 gjordes inom dåvarande FFV/CVA på uppdrag av Volvo en utredning av möjligheterna att automatiskt slutkontrollera personbilsmodellerna 140 och 160 i produktionsmiljö.

 

Volvo hade redan under 1972 påbörjat viss egen försöksverksamhet. Man hade sammanställt en ”önskelista” på de funktioner som man ville få automatiskt provade. Volvo hade vid den tiden fått vetskap om autotestverksamheten vid CVA för flygplan 37 Viggen.

 

Under senare delen av 1972 startade en dialog med ett antal möten i Arboga och vid Torslanda-verken i Göteborg. Intresset från Volvos sida växte under tiden och på nyåret 1973 lades en beställning på CVA via FFV/HK marknadsavdelning.

 

Kravspecifikationen var i stort enligt ”önskelistan” och hade kompletterats med övergripande krav på provningssystemet på bland annat tillförlitlighet och tillgänglighet samt redovisning av tänkbara systemlösningar. Provningen skulle kunna utföras av en tekniker och skulle klaras på 6 minuter. En omfattande dokumentation av provningen skulle tas fram och lagras.

 

Utredningen startade 20 jan och skulle vara klar 30 april 1973.

 

Artikeln Automatisk provning av Volvo-bilar i produktionsmiljö beskriver utförligt genomförandet av utredningen och de tekniska lösningar som föreslogs.

 

Skrivet av: Alf Gustafsson

Senast uppdaterad: 2011-02-16

 

Källor: Utredningsrapporten, brev och egna anteckningar samt inte minst medverkan av Lennart Höglund.