Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

 

Operativ Tidsperiod  

 

 

AJ37-testrigg; eller Systemsimulator 37

 

Översiktsbild
PS-37 i förgrunden
Testplattformen TTP37 i bakgrunden


Vänster sida bak.

I bakgrunden motmedelsenheter


Höger sida bak. I förgrunden anslutningskontakter till testplattformen


Förarplatsen med extra utrustning för videoinspelning mm


Testpiloten Olle Gustavsson med många timmar ”flygtid” under mer än 30 år.


Autotestaren HP 9301 del av TTB37


Apparatstativ del av TTB37
 

 

Bilderna avser AJS-riggen
 

 

En testrigg är nödvändiga för test av Integrerade avioniksystem
Med Integrerade avioniksystem avses att de olika avionikenheterna samverkar och gemensamt skapar erforderliga funktioner, för att uppnå önskade systemegenskaper.

För att utföra vissa tester av en specifik avionikenhet, eller test av en viss funktion där vanligen flera avionikenheter ingår, krävs en testrigg.
Dessa kännetecknas av att alla enheter och systemkomponenter som ingår i det totala systemet är placerade i riggen, relativt varandra, som i flygplanet. Dessa enheter är förbundna med varandra med ett kablage, identiskt med originalkablaget i flygplanet inklusive skottgenomföringar mm.

AJ37 var flygvapnets första flygplan som var utrustad med en dator, eller som den då kallades centralkalkylator CK37, med en central roll vid integrering av flygplanets olika delsystem. Avancerade realtidsprogram, med mycket höga dynamiska noggrannhetskrav, skulle provas i samverkan med anslutna utrustningar och modeller för yttre signaler.
Med föraren ”inkopplad” kunde olika funktioner grundligt provas ut  i en flygriktig miljö.

AJ37-riggen byggdes upp vid CVA 1972.
Senare uppgraderades riggen till att även omfatta SH37, SF37 och SK37

Genom att i samma lokal installera testplattformen, TTP som motsvarade systemet i Teletestbilen TTB, var det möjligt att ansluta dessa till varandra genom det centrala testpunktuttaget på riggen.
Detta gjorde det bl.a. möjligt att:
 

Prova ut nya eller ändrade testprogram

Verifiera systemskivor med program till TTB innan    leverans till flottiljerna.

Verifiera alla funktioner i Teletestbil efter    tillverkning eller översyn.

Flygsimulator som mjukvara.
En programvara, utvecklad av KTH, för simulering av flygning i alla skeenden implementerades i CK37-datorn. Därmed kunde i stort sett alla ingående systemvariabler bestämmas, och därmed få riggen att uppträda som ett statiskt flygplan, utan vingar och motor.
Genom denna möjlighet kunde intermittenta fel lokaliseras under långa ”flygpass”.
T.ex. kunde orsaken till ett inrapporterat fel, med överraskande våldsamma skakningar i flygplanet avslöjas. Genom rollning under flera timmar med den aktuella utbytesenheten installerad i testriggen, uppträdde samma fel (dock utan skakning).
Felet visade sig vara en felaktig potentiometer i den misstänkta gyroenheten.

Vidare, att i samband med test av utbytesenheter, kunna verifiera enhetens funktion i systemmiljö.
Eller avslöja brister i provningsförfarandet av utbytesenheten. Detta kunde leda till att felfria utbytesenheter ”pendlade” mellan två underhållsinstanser, ofta orsakat intermittenta fel eller felaktig toleranssättning.

1995 uppdaterades AJ37 riggen till AJS37 status. Detta medförde stora systemförändringar, med utbyte av, eller tillkommande nya avionikenheter.


Kort sammanfattning av information sammanställd av Olle Gustavsson som var ansvarig för AJ/AJS-riggen mer än30 år. 

 

 

Fotografer: Reinhold Carlsson, Göran Malmsten och Stig Hertze,
Senast uppdaterat 2018-09-24