Operativ Tidsperiod
 

 

               Servicebil Servicebil 405A  405C
               J35A/SK35C  J35A/SK35C      SK35C

                 /----/--------------/------------1999

      Servicebil 405B/405D/405E/405F 405D/405F  405J
 
                J35B/J35D/J35E/J35F J35D/J35F  J35J

                   /----------------/------/------1998
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

 

Systemserviceutrustning J35A, J35B, SK35C, J35D, S35E, J35F och J35J


Servicebil J35A, Ford Transit.

Servicebil 405A, 405B, 405C, 405D, 405E, 405F och 405J, Mercedes Benz L319, 1962 (bensin)                    Notis 1

 

 

 

 

 

 

Servicebuss 405A

Bild från F16 arkiv 1970

Större bild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicebuss 405 (B, D, E, F, J)

Bild från F10 museum 2008

Större bild.

 

 

Bakgrund

Med Drakenflygplanen tog flygvapnet ett samlat grepp om underhållet av avionikutrustningar. Med flygplanets allt mera integrerade delsystem var detta en nödvändighet. Förutom framtagningen av testbilar, som senare skulle följas av datorstyrda autotestare, innebar detta också att ett centralt testuttag och väl avvägda övriga testpunkter infördes i flygplanen.

 

Allmänt

Alla versioner av Drakenflygplanens avionikutrustningar avsågs att testas helt integrerade eller i delar samt både statiskt och i dynamiska förlopp. För ändamålet tog Kungliga Flygförvaltningen KFF fram systemtestutrustningar vilka vid Centrala Verkstäderna i Arboga CVA byggdes in i ett speciellt fordon, en s k Servicebil för förvaring och transport samt för provningar i fred- och krigstid.

En första typ för J35A och SK35C, Ford Transit togs fram i 6 exemplar.

För övriga Drakenversioner krävdes dock ett större fordon och en Mercedes-buss anskaffades. Den kom att betecknas Servicebil 405 med referensbokstav motsvarande respektive flygplanversion. Den inreddes för avionikservice av samtliga flygplan 35 varvid Ford Transit-bilarna för J35A/SK35C utgick. Servicebil 405 för J35B, J35D, J35F och J35J samt S35E var i grunden lika inredda med endast smärre avvikelser i utrustningar för test av respektive flygplanversions avioniksystem medan bilen för J35A och SK35C avvek betydligt.

Två bilar togs fram till varje servicekompani vilka i sin tur utgjordes av totalt tjugoåtta (28) Fpl 35-kompanier i Flygvapnet. Några extra som ersättning vid översyn, s k UE (utbytesenhet) -bussar togs också fram.

 

Nedan framgår vilka avionikdelsystem i respektive flygplanversion som respektive servicebil var utrustad för.

 

Servicebil 35A (Ford Transit) (till 1964)

J35A och SK35C

Flygradio FR-13, Flyglägesinstrument FLI-19, Navigeringsradar PN-507, Styrautomat SA-051A.

 

J35A

Datasystem typ1 DS-1, Siktesradar PS-02, Sikte S-6B.

 

Servicebil 405A (Mercedes Benz) (från 1964)

J35A och SK35C.

Flygradio FR-13 / FR-14, Navigeringsradar PN-507, PN-595, Styrautomat SA-051A. Stallvarningssystem SVS.

 

J35A

Flyglägesinstrument FLI-23, Datasystem typ1 DS-1, Siktesradar PS-02, Sikte S-6B, Igenkänningsradar IK PN-793

 

SK35C

Flygradio FR-21/FR-31, Styrautomat SA-051C (från 1977). Flyglägesinstrument FLI-19, FLI-35C (från 1987).

 

Vill du veta mer om Servicebil 35A och 405A och C?

 

Servicebil 405B och 405D

J35B

Styrautomat SA-51B, Navigeringsradar PN-507 (utgår 1965).

 

J35B och J35D

Flyglägesinstrument FLI-25, Flygradio FR-13/FR-14, FR-13/FR-21, Navigeringsradar PN-593, Datasystem DS-2, Styrdataomvandlare FD-10, Igenkänningsradar IK PN-793, Siktesradar PS-03, Sikte S-7A-2. Stallvarningssystem SVS.

 

J35D

Flygradio FR-21 / FR-21, Manöverenhet 2 ME-2, Signalanalysator ME-2, Navigeringsradar PN-594, Styrautomat SA-05A/B/C,

 

Vill du veta mer om Servicebil 405B och 405D?

 

Servicebil 405E

S35E

Flyglägesinstrument FLI-29, Datasystem DS-2, Flygradio FR-17 / FR-16, FR-21 / FR-21, Navigeringsradar, PN-593, PN-594, Styrautomat SA-05B/C, Igenkänningsradar IK PN-793, Radarvarnare APP-15. Stallvarningssystem SVS.

 

Vill du veta mer om Servicebil 404E?

 

Servicebil 405F och 405J

J35F

Flyglägesinstrument FLI-27, Flygradio FR-17/FR-16E, FR17/Frm-15, FR-21/FR-21, Styrautomat SA-05B, Igenkänningsradar IK PN-793.

 

J35F och J35J

Datasystem DS-2, Flygradio FR-28/FR-21, Markteleförstärkare, Manöverenhet 2 ME-2, Signalanalysator ME-2, Navigeringsradar PN-594, Styrautomat SA-05B/C, Styrdataomvandlare FD-11, Siktesradar PS-01/011, Radarsikte S-7B3/B31, Robothjälpapparater RB27/RB28, IR-spanare 71N. Stallvarningssystem SVS.

 

J35J

Flyglägesinstrument FLI-35/ANPE, Luftdataenhet LD-8, Siktesradar PS-011, Radarsikte S-7B31, Igenkänningsradar IKS-transponder, SSR-transponder PN-837

 

Vill du veta mer om Servicebil 405F och 405J?

 

Källor:

Skrivet av Göran Hawée och Lennart Höglund.
Senast uppdaterad 2012-03-05