Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 


Operativ Tidsperiod

 

 

Systemtest JA37                     Notis1

 

Funktionskontroll FK

Inbyggd Prestandakontroll IPK

Inbyggd Fellokalisering IFL
 

 

 

JA37 med beväpning

JA37 med beväpning

 

 

 

 

Testpanel TP i kabinen
Testpanel TP i kabinen

Större bild

 

 

 

 

Datapanel DAP i kabinen
Datapanel DAP i kabinen

Större bild

 

 

 

 

JA37 i Test med YM
JA37 i Test med YM.

Större bild

Jaktversionen av flygplanet JA37 Viggen blev utrustad med ett Testsystem efter en specifikation från Försvarets Materielverk FMV. Det utvecklades i huvudsak av flygplanets tillverkare SAAB med stöd av underleverantörer av olika delsystem. Systemet var anpassad för att ge flygplanet en optimerad fältmässig funktion med så liten kringutrustning som möjligt.

 

Med testfunktioner avsågs funktioner som att:

 • vid det förebyggande underhållet verifiera tjänstbarhet främst hos avioniksystemet.

 • vid det avhjälpande underhållet lokalisera upptäckta fel samt efter åtgärd kontrollera berörda funktioner och/eller prestanda.

Detta åstadkoms genom att utnyttja digitala testprogram och media samt att nyttja program- och minnesutrymme i flygplanets centrala dator och undersystemens egna datorer.
För ändamålet fanns i dessa datorer av respektive leverantörer komponerade testprogram för test av respektive undersystem samt ett så kallat Yttre minne YM. YM bestod av en databandspelare, inbyggd i en stötsäker låda med utformning och egenskaper för att kunna användas i sämsta tänkbara yttre miljö. YM anslöts till flygplanet med kabel i speciellt uttag samt kunde laddas med bandkassetter innehållande testprogram för respektive undersystem.
All test aktiverades via en Testpanel TP i förarkabinen som genom ett administrativt program i den centrala dator startade och stoppade respektive program. På en Datapanel DAP i kabinen avlästes i dess sifferfönster de olika programvalen samt eventuella felindikeringar.

 

Testfunktionerna var uppbyggda i tre nivåer.

 • FK Funktionskontroll.

 • IPK Inre Prestandakontroll / IFL Inre Fellokalisering.

 • Separata FK-funktioner.

FK

FK var utformad för att på A-nivå och utan yttre programhjälp användas av tekniker för testbehovet av avioniksystemen vid:

 • B- och C-service

 • verifiering av flyganmärkning och för att finna lämplig metod för fortsatt fellokalisering.

 • kontroll av funktion efter vidtagen åtgärd.

FK kunde även användas av flygföraren för att t ex under skede ”beredskap” kontrollera delar i avioniksystemet.

 

IPK/IFL

IPK är utformat för att med hjälp av YM vid förebyggande underhåll användas för kontroll av att funktioner och prestanda hos avioniksystemet fyller ställda operativa krav.
Testintervall var fastställt i speciell Underhållsplan UHP och var olika för olika system.

IFL är avsett för fellokalisering ned till Utbytesenhet UE av fel upptäckta av flygföraren, Funktionsövervakningen FÖ, FK eller IPK.
 

Separata testfunktioner.

De separata testfunktioner aktiverades automatiskt eller manuellt. Dessa utgjordes av:

 • Flygradio FR

 • Transponder SSR

 • Apparat APP73 (Bakomvarnare)

 • Gränsvärdesvarning GVV

 • FÖ inklusive Indikeringstablåer ITF.

De UE som slogs ut av flygplanets olika tester sändes till B-nivå (Flygverkstad på Förband) eller C-nivå (Centrala Verkstäder) för fellokalisering i Automatiska testare ATS eller i manuella provbänkar.

Källa: Beskrivning FPL JA37, del 4.

Skrivet av Göran Hawée
Senast uppdaterat 2014-09-21