Operativ Tidsperiod  

 

 

Radioprovare KFF 1950-talet

 

 

Den kompletta radioprovaren

 

Schema över Radioprovaren

 

Flygradioinstallationen i J26


Under andra världskriget fick flygvapnet genom nödlandade flygplan möjlighet att prova flygradioinstallationer inom frekvensområdet 100 till 150 MHz. Genom att denna frekvens möjliggjorde kvartsvågsantenner lämpade för mindre flygplan uppnåddes överraskande resultat, med räckvidder upp till 250 km mellan mark och flygplan på 5000 m höjd.
När de första J26 Mustangerna landade på F16 fick man improvisera på divisionsnivå genom att ett flygplan blev markradiostation eftersom FR-7, som radiostationen SCR 522A kom att heta i flygvapnet, matades med 24 volt likspänning från flygplanets elsystem.
Så småningom löstes detta genom att anskaffa ett nätaggregat utvecklat av ASEA. Detta utförande blev FMR-5 som aktuella trafikledartorn utrustades med. Dessutom med en pejl FMRP-5.

Problemet var att innan flygning, skulle radion i flygplanen provas. Detta skedde genom ett anrop till trafikledaren med ”förbindelsekontroll” som vanligen kvitterade med Femma Nia

För att minska belastningen på trafikledaren tog flygförvaltningen fram en enkel provutrustning som skulle användas på divisionsnivå, för kontroll av radiofunktionen.
Utrustningen som i sin enkelhet fungerade på följande sätt:

  1. En klämma fästes runt antennen.

  2. Vid sändning detekterade genom en diod förekomsten av radioenergi som visades genom ett utslag på mätinstrumentet. 
    Alltså fungerar sändaren.

  3. Mottagarens funktion verifierades genom att på manöverlådan aktivera en summer, som med sitt bredbandiga brus aktiverade mottagarens  brusspärr. 
    Därmed fungerade mottagaren. 

 

Skrivet av Stig Hertze
2019-02-16