AUTOTEST, MÄNNISKA-MASKIN-KOMMUNIKATION

 MANÖVERENHETEN

 Skrivet av Alf Gustafsson 2014-02-26

 

INNEHÅLL

Bakgrund

Manöverenheten

Funktioner

 

Bakgrund

Införande av automatiserad provning (autotest) i underhållet av militär avionik har medfört flera stora utmaningar.

Kravet var att att dels verifiera funktion och prestanda och upptäcka avvikelser, men också kunna felsöka och peka ut felkällan till utbytbar del.

Fel i elektronik fördelar sig ofta slumpmässigt och varierar dessutom över tiden. Det är därför praktiskt omöjligt att förutse alla de fel som kan inträffa och utveckla testprogram som kan hitta dem. Möjlighet för underhållsteknikern att kunna ”ta över” och komplettera felsökningen är därför mycket viktig.

 

Det gällde att utnyttja människans överlägsna förmågor på ett optimalt sätt.

Två huvudriktlinjer valdes:

 

  • Utveckla metoder för testprogramutveckling och underhåll som resulterade i effektiva produkter och underlätta vidareutveckling i livstidsperspektivet.

  • Införa en människa-maskin-kommunikation med människan i centrum för att effektivast möjligt skapa en samverkan.

 

Kommunikationen förverkligades i en manöverenhet.

Manöverenheten

Den manöverenhet som här beskrivs är resultatet av den praktiska erfarenheten från två tidigare generationers autotestare.

Utvecklingen styrdes av CVA och konstruktionen gjordes vid Hewlett-Packard (HP) Systems Division Palo Alto våren 1970 som en kundspecificerad produkt.

  

 Manöverenheten
Manöverenheten

(Klicka för större bild)

  

I standardutförandet tillverkades manöverenheten för montering i 19-tumsstativ.

 

HP införde manöverenheten i sitt sortiment av systembyggstenar. Med engelsk text fanns den i deras instrumentkatalog.  

Funktioner

 Här följer en kort beskrivning av manöverenhetens funktioner med referens till nedanstående bild.

 

 
Manöverenheten

 

 

1

KRAFT -  TILL
(tryckknapp med lampa)

Ansluter kraft till autotestaren.
Anm. Med tryckknapp menas tryckströmställare.

2

KRAFT -  FRÅN
(tryckknapp med lampa)

Bryter kraften till autotestaren.

3

ATE -  KLAR
(lampa)

Tänder när autotestaren har värmts upp och systemprogrammen laddats.

4

ATE -  FEL
(lampa)

Indikerar fel i autotestaren efter automatiskt genomförd självtest.

5

START - TEST PÅGÅR
(tryckknapp med lampa)

Startar testprogrammet.
Lampan lyser när test pågår.

6

FORTSÄTT - MANUELL ÅTGÄRD
(tryckknapp med lampa)

Tänder när testprogrammet pausar.
Programmet fortsätter när knappen trycks ner.

7

STOPP - KLAR
(tryckknapp med lampa)

Stoppar testprogrammet. Lampan tänder när testen kan fortsätta.

8

MOD - REPETERA
(tryckknapp med lampa)

Startar och stoppar repetition av test. Lampa lyser när repetition pågår.

9

MOD - STEGVIS TEST
(tryckknapp med lampa)

Startar och stoppar utförande av en test i taget. Lampa lyser i denna funktionsmod.
Anm. Testprogrammet stegas fram med tryckknappen.

10

R (på sifferknappsatsen)

Raderar felaktigt inmatat nummer.

11

- (minustecken)

Negativt värde.

12

, (decimalkomma)

Decimalkomma.

13

09

Siffertangenter.

14

TESTNUMMER
(tryckknapp med lampa)

Med knappen väljs läge för inmatning av testnummer. Lampan tänder.

15

VÄRDE
(tryckknapp med lampa

Lampan tänds när manuellt värde ska matas in. Åtgärden kvitteras med tryckknappen.

16

RÄTT
(tryckknapp med lampa)

Lampan tänder när en automatisk test avslutas med godkänd. Med tryckknappen kan en manuellt utvärderad test godkännas.

17

FEL
(tryckknapp med lampa)

Som ovan men vid icke godkänd test.

18

OPERATÖR FEL
(tryckknapp med lampa)

Lampan tänder om operatören matar in ett felaktigt svar. Detta måste elimineras med knappen innan testprogrammet kan fortsätta.

19

Testnummertablå

Visar numret på pågående test eller inmatat testnummer.

20

Op. instr

Visar numret på den instruktion som operatören ska läsa och utföra.
Anm. Operatörsinstruktionerna framgår av ett separat dokument.

21

VÄRDE

 Mätvärde